VORMSEL 2021/2022

Sevenum : 18 mei 2022

Kronenberg : 19 mei 2022

De informatie avond voor het Heilig Vormsel is op 23 september 2021 om 19.30 uur in de kerk van Sevenum. Na deze avond kunt u uw kind op deze site opgeven. Opgeven kan tot 1 november.

Door het schooljaar heen worden gezinsvieringen georganiseerd. De vormelingen van zowel Kronenberg als Sevenum zullen hier actief aan deelnemen. Behalve daar waar aangegeven zullen de vieringen in de kerk van Sevenum plaatsvinden. De data voor de familievieringen zijn op zaterdag:

 • 6 november in Kronenberg voor alle vormelingen
 • 13 november
 • 11 december
 • 5 februari
 • 12 februari in Kronenberg voor alle vormelingen
 • 19 maart Voorstellingsmis communicanten
 • 9 april Palmpasenviering
 • 14 mei
 • 4 juni in Kronenberg voor alle vormelingen
 • 25 juni Dankviering communicanten

Voor de ouders worden een aantal ouderavonden georganiseerd. Op deze avonden zullen we samen met elkaar over het geloof praten. Deze avonden zijn op donderdag

 • 25 november 2021
 • 27 januari 2022
 • 10 maart
 • 21 april
 • 16 juni

Zet de data voor de familievieringen en de ouderavonden alvast in de agenda!

Zowel de vieringen als de ouderavonden zijn een aanbod van de parochie en zijn een hulpmiddel om jullie goed voor te bereiden op het H. Vormsel. Jullie zijn van harte welkom, maar zie het niet als een verplichting.

Woensdag 17 november is er een extra avond voor de ouders van Sevenum en donderdag 18 november voor de ouders van Kronenberg. Die avond zullen we de praktische kant van het vormsel toelichten en kunnen ouders een taakje kiezen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een fotograaf en de versiering van de kerk op de grote dag.

Voor de groepsapp van Sevenum kan een bericht gestuurd worden naar 06-5147 2281 met je eigen naam en de naam van je kind. Laat ook even weten dat het om de vormelingen app gaat.