Vieringen

DONDERDAG 12 MEI – PATER PIO GEBEDSGROEP
Sevenum 18.30 uur EUCHARISTIEVIERING

Aansluitend uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkransgebed.
Voor de zielen in het vagevuur

VRIJDAG 13 MEI
Kronenberg
16.00 uur AANBIDDING

Sevenum
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING

Voor Frans en Drika Verhaegh vanwege hun 75ste trouwdag

ZONDAG 15 MEI – VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Eerste lezing: Hand. 14,21-27
Psalm: 145
Tweede lezing: Openb. 21,1-5a
Evangelie: Joh. 13,31-33a.34-35

ZATERDAG 14 MEI – GEZINSVIERING
Sevenum
18.00 uur EUCHARISTIEVIERING
Opgeluisterd door Christane, Theo en Bertus

ZONDAG 15 MEI
Sevenum
09.30 uur EUCHARISTIEVIERING

Opgeluisterd door Seniorenkoor
Voor de familie Huijs-Weijs

Sevenum
14.00 uur UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE

Eerherstel van het Heilig Hart van Jezus
Parochiehuis open van 14.00 uur tot 15.00 uur

MAANDAG 16 MEI
Sevenum
18.00 uur Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING

Jaardienst voor Jo Cox (St.)

DINSDAG 17 MEI
Sevenum
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING

WOENSDAG 18 MEI
Sevenum
19.00 uur EUCHARISTIEVIERING – Met toediening van het H. Vormsel

DONDERDAG 19 MEI
Sevenum
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING

Kronenberg
19.00 uur EUCHARISTIEVIERING – Met toediening van het H. Vormsel

VRIJDAG 20 MEI
Kronenberg
16.00 uur AANBIDDING

Sevenum
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING