Vieringen

ZONDAG 1 AUGUSTUS – ACHTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Eerste lezing: Ex. 16,2-4.12-15
Psalm: 78
Tweede lezing: Ef. 4,17.20-24
Evangelie: Joh. 6,24-35

ZATERDAG 31 JULI
Sevenum        GEEN EUCHARISTIEVIERING

ZATERDAG 31 JULI
Kronenberg
19.15 uur EUCHARISTIEVIERING
Opgeluisterd door Melodia
Voor Jan Roodbeen vanwege zijn verjaardag

ZONDAG      1 AUGUSTUS
Sevenum       
09.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Opgeluisterd door het Senioren Koor
Voor Ger Rubie vanwege zijn verjaardag
Uit Dankbaarheid

Sevenum       
14.00 uur SACRAMENTSLOF
Kerk open van 14.00 uur tot 15.00 uur

Sevenum       
15.00 uur DOOPSEL
Robin Daniels

MAANDAG  2 AUGUSTUS
Sevenum       
18.00 uur Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Voor de vakantiegangers

DINSDAG     3 AUGUSTUS
Sevenum       
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING                   

Voor iedereen die het persoonlijk geluk zoekt in Hem en het mogen vinden

DONDERDAG 5 AUGUSTUS
Sevenum       
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING

Voor oplossingen waar oorlog en geweld de vrede verstoren

VRIJDAG     6 AUGUSTUS
Sevenum       
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING                  
Voor vertrouwen voor alle zieken, die de hoop op heil en genezing gevestigd hebben op onze Heer.