Vieringen

ZONDAG 17 OKTOBER – NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Eerste lezing: Jes. 53,10-11
Psalm: 33
Tweede lezing: Hebr. 4,14-16
Evangelie: Mc. 10,35-45 of 10,42-45

ZATERDAG 16 OKTOBER
Sevenum       
18.00 uur EUCHARISTIEVIERING
Opgeluisterd door Christa en Bertus
Voor Netty van der Kolk-van Kempen

ZATERDAG 16 OKTOBER
Kronenberg   GEEN EUCHARISTIEVIERING

ZONDAG      17 OKTOBER
Sevenum       
09.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Opgeluisterd door het Kerkelijk Gemengd Koor
Maanddienst voor de Zeer eerwaarde Heer Jan Billekens, Priester
Eerste Jaardienst voor Mien van der Vight-Kerstjens
Uit Dankbaarheid voor de vele zorgen

Sevenum       
14.00 uur UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE
Eerherstel van het Heilig Hart van Jezus      
Kerk open van 14.00 uur tot 15.00 uur

MAANDAG  18 OKTOBER
Sevenum       
18.00 uur Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING

DINSDAG     19 OKTOBER
Sevenum       
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING                   

DONDERDAG 21 OKTOBER
Sevenum       
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING

VRIJDAG     22 OKTOBER
Sevenum       
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING                  

Voor de overledenen van de familie Bussemakers-Arts en een bijzondere intentie (St.)