Vieringen

ZONDAG 20 JUNI – TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR – VADERDAG
Eerste lezing: Job, 38,1.8-11
Psalm: 107
Tweede lezing: 2 Kor. 5,14-17
Evangelie: Mc. 4,35-41

ZATERDAG 19 JUNI
Sevenum       
18.00 uur EUCHARISTIEVIERING
Opgeluisterd door leden van het Kerkelijk Gemengd Koor
Voor hen die zoekende zijn, dat ze Jezus op het spoor mogen komen

Kronenberg 19.15 uur EUCHARISTIEVIERING
Opgeluisterd door Melodia
Voor vrede in onze wereld, een wereld zonder oorlog en haat
Voor alle vaders vanwege vaderdag

ZONDAG      20 JUNI
Sevenum       
10.00 uur EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Opgeluisterd door Christa en Bertus
Maanddienst voor de Zeer Eerwaarde Heer Jan Billekens, Priester
Voor alle communicanten, hun ouders, broertjes, zusjes en grootouders
Speciaal voor alle vaders

Sevenum       
11.30 uur EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Opgeluisterd door Christa en Bertus
Voor de overledenen van de familie Oomen-van Berlo
Voor alle communicanten, hun ouders, broertjes, zusjes en grootouders
Speciaal voor alle vaders

Sevenum        GEEN UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE

MAANDAG  21 JUNI
Sevenum       
18.00 uur Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Voor Giel Haanen en zoon Lambert

DINSDAG     22 JUNI
Sevenum       
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING                   

Voor de jongeren in onze parochiefederatie

DONDERDAG 24 JUNI
Sevenum       
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING

Voor de zieken en eenzamen

VRIJDAG     25 JUNI
Sevenum       
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING                  
Voor Bart Bruijnen vanwege zijn sterfdag en voor Er, Truus en Jan Bruijnen
Jaardienst voor Martien van Gasteren en voor Gonny van Gasteren-Philipsen en overleden familie