Vieringen

DONDERDAG 23 MAART
Sevenum
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING

Voor Andries Willemssen en Anna Willemssen-Derks en voor zoon Wim en kleinzoon Roald (St.)

VRIJDAG 24 MAART
Sevenum
19.00 EUCHARISTIEVIERING met toediening van het Heilig Vormsel

Voor de vormelingen en hun familie

ZONDAG 26 MAART – VIJFDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
Eerste lezing: Ez. 37,12-14
Psalm: 130
Tweede lezing: Rom. 8,8-11
Evangelie: Joh. 11,1-45 of 3-7.17.20-27.33b-45

ZATERDAG      25 MAART
Kronenberg     19.15 uur EUCHARISTIEVIERING
Opgeluisterd door Melodia

ZONDAG         26 MAART
Sevenum        
09.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Opgeluisterd door Kerkelijk Gemengd Koor
Voor Nelly Berkels (St.)

Sevenum        
14.00 uur UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE
Eerherstel van het Heilig Hart van Jezus           
Parochiehuis open van 14.00 uur tot 15.00 uur

MAANDAG      27 MAART
Sevenum        
18.30 uur BOETEVIERING in de kerk

DINSDAG         28 MAART
Sevenum        
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING

Voor Riek Smits-van der Vight             

DONDERDAG 30 MAART
Sevenum        
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING

VRIJDAG         31 MAART
Sevenum        
GEEN EUCHARISTIEVIERING