Vastenactie

VORMSELPROJECT/VASTENACTIE 2022
Opbrengst collecte goede doelenproject Vormelingen/Vastenactie 2022.
Zoals waarschijnlijk bij u bekend is, hebben we begin april gecollecteerd in
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord. Dit is gedaan door de vormelingen en
vele andere vrijwilligers. Het goede doel van dit jaar is een nieuwe keuken voor
de Emmanuel Primary School in Kitale, Kenia. De ongeveer 350 kinderen van
deze school krijgen een iedere dag een lunch, voor velen is dit de enige goede
maaltijd die ze krijgen op een dag. Deze lunch wordt nu nog bereid op een
houtvuur.

Inmiddels kunnen we u laten weten wat de opbrengst is van de collecte, deze is
maar liefst €3.045,59 !!!

Hier bovenop is nog een schenking gekomen van een
anonieme gever. Bij elkaar is dit voldoende om de nieuwe keuken te kunnen
gaan realiseren. We zullen u op de hoogte houden van de bouw van de nieuwe
keuken.
Mede namens zuster Imelda, willen we iedereen die heeft geholpen en heeft
gegeven, hartelijk bedanken voor hun inzet en gulle gaven.
We hopen volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen.
Hartelijke groet,
De Vormelingen-/ Vastenactiewerkgroep

En natuurlijk is het altijd mogelijk een project financieel te steunen door middel van een storting op rekening NL15 RABO 0147228034 t.n.v. Kerkbestuur Parochiefederatie o.v.v. “Vastenactie”

contactpersoon: Chris Schuurmans 077-4673761 of  chmschuurmans@gmail.com,