Vastenactie

VORMSELPROJECT/VASTENACTIE 2021


Ook in 2021 sluiten we het goede doelen project van de vormelingen, in samenwerking met de vastenactie, met een geweldig resultaat af. Afgelopen week stond de teller op 2828 euro en de laatste bedragen/enveloppen komen nog binnen.
SUPER BEDANKT MENSEN VAN SEVENUM, KRONENBERG EN EVERTSOORD.
Met dit mooie bedrag kan zuster Imelda ginds aan de slag. De regering van Kenia heeft besloten dat kinderen onder de 15 niet gevaccineerd hoeven worden tegen Corona en dat het medisch- en onderwijzend personeel de vaccinaties gratis krijgt toegediend. Voor zover voorradig!
Vanwege dit overheidsbesluit zijn we, in samenspraak met de zuster, over moeten stappen naar plan B; de afbouw van een reeds gedeeltelijk gerealiseerd klaslokaal. Het klaslokaal van een deugdelijke vloer, ramen en een plafond voorzien is ook een zeer gewenste en noodzakelijke verbetering voor de school.
Inmiddels is het eindbedrag bekend; € 3500,- wordt overgemaakt naar zuster Imelda.
Alweer een prachtig resultaat!
Nogmaals hartelijk dank aan al die helpers en gulle gevers. Samen geven we de kinderen van de Emmanuel Primary School een betere toekomst.

De Vormsel/Vastenactie werkgroepen

En natuurlijk is het altijd mogelijk een project financieel te steunen door middel van een storting op rekening NL15 RABO 0147228034 t.n.v. Kerkbestuur Parochiefederatie o.v.v. “Vastenactie”

contactpersoon: Chris Schuurmans 077-4673761 of  fmschuurmans@gmail.com