Eerste Heilige Communie 2021/2022

Zondag 29 mei 2022

De informatie avond voor de Eerste Heilige Communie is op 30 september 2021 om 19.30 uur in de kerk van Sevenum. Na deze avond kunt u uw kind op deze site opgeven. Opgeven kan tot 1 november.

De lessen ter voorbereiding op de H. communie zijn op dinsdag van 14.45 tot 15.45 uur. Er zijn geen lessen in de schoolvakanties. De eerste les is op dinsdag 12 oktober.

Door het schooljaar heen worden gezinsvieringen georganiseerd. De communicanten zullen hier actief aan deelnemen. De data voor de familievieringen zijn op zaterdag:

 • 13 november
 • 11 december
 • 5 februari
 • 19 maart Voorstellingsmis
 • 9 april Palmpasen viering
 • 14 mei
 • 25 juni Dankviering

Voor de ouders worden een aantal ouderavonden georganiseerd. Op deze avonden zullen we samen met elkaar over het geloof praten. Deze avonden zijn op donderdag

 • 25 november 2021
 • 27 januari 2022
 • 10 maart
 • 21 april
 • 16 juni

Zet de data voor de familievieringen en de ouderavonden alvast in de agenda!

Zowel de vieringen als de ouderavonden zijn een aanbod van de parochie en zijn een hulpmiddel om jullie goed voor te bereiden op de Eerste H. Communie. Jullie zijn van harte welkom, maar zie het niet als een verplichting.

Door het jaar heen zullen we de communicanten ook uitnodigen om een keer de H. mis te dienen. Dit doen ze samen met een misdienaar.

Woensdag 3 november is er een extra avond voor de ouders. Die avond zullen we de praktische kant van de communie toelichten en kunnen ouders een taakje kiezen. Denk hierbij aan het organiseren van een fotograaf, het organiseren van het bijwonen van een doopsel en de versiering van de kerk op de grote dag.

Voor de groepsapp kan een bericht gestuurd worden naar 06-5147 2281 met je eigen naam en de naam van je kind. Laat ook even weten dat het om de communie app gaat.