WELKOM

VOEDSELBANK

U kunt uw producten voor de voedselbank nog steeds in leveren in de Mariakapel. Deze is dagelijks geopend. In deze tijd waarin veel mensen hun bestaanszekerheid verliezen wordt steeds vaker beroep gedaan op de voedselbank. Uw
steun blijft dus hard nodig.
De voedselbank heeft een boodschappenlijstje gemaakt met producten die langer houdbaar zijn en dus zeer welkom zijn.
Het gaat om: maaltijdsoepen, peulvruchten, havermout, vis in blik, groente of fruit in pot of blik, koffie en thee, volkorenpasta, couscous, zilvervlies of meergranenrijst, olie (zonnebloem of olijf).
Dank u wel voor al uw gulle giften.

BEDEVAART TIENRAY

Zondag 26 september vindt de bedevaart naar Tienray plaats, de Eucharistieviering is daar om 10.30 uur. Bijgevolg is er in SEVENUM GEEN H.MIS die zondag. De bedevaartsmis wordt opgeluisterd  door Melodia. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bedevaart.
We hopen velen van u daar te mogen begroeten.

EERSTE COMMUNIE 2021/22

Aan de ouders van kinderen, die woonachtig zijn in Sevenum, maar elders op school zitten.
De voorbereidingen voor de Eerste Communie zijn alweer opgestart, in samenwerking met de scholen en de werkgroep H. Vormsel.
Kinderen die in Sevenum woonachtig zijn maar elders op school zitten, worden niet automatisch benaderd. Het is echter evengoed mogelijk om hieraan deel te nemen.
In de voorbereiding naar de communie is er een informatieavond voor ouders op:
Donderdag 30 september om 19.30 uur in de kerk.  Binnenkomen kan via de Maria Kapel.
U kunt uw kind pas ná de informatieavond opgeven.

EXCLUSIVITEIT
Mc. 9,38-43.45.47-48

Het is niet de bedoeling dat de leerlingen van Jezus een exclusieve club vormen. Zij kijken niet minachtend neer op het goede werk dat anderen verrichten. We worden aangemoedigd om samen te werken met andere christenen. Met iedereen van goede wil. De oude slogan, ‘Buiten de Kerk geen heil’ was een struikelsteen voor heel wat goede mensen. Dit moet terzijde worden geschoven. Er is geen plaats voor hoogmoed in Gods koninkrijk. De Heilige Geest waait, zoals de wind. Hij waait waar Hij wil en is incognito aan het werk in elk hart. God heeft een grote verbeelding. Hij werkt om alles te richten op het goede van de wereld.

MAAND VAN DE PELGRIM

In 2020 vierde het Huis voor de Pelgrim haar 100-jarig bestaan en de Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden Limburg (SPV) bestond 25 jaar. Twee jubilea die door het coronavirus helaas niet gevierd konden worden. 
Maar uitstel werd geen afstel. Samen met Pelgrimsoord Klooster Wittem wijden het Huis voor de Pelgrim en de SPV in oktober 2021 de hele maand aan pelgrimage in de breedste zin van het woord.  Met een symposium, workshops, lezingen, filmavonden en natuurlijk het pelgrimeren zelf kunnen mensen kennis maken met pelgrimage of kunnen pelgrims verhalen met elkaar delen.
Er zijn tal van activiteiten in oktober van wandelingen, lezingen tot symposia.
Op de website http://www.maandvandepelgrim.nl/vindt u zeker iets van u gading.
Het woord ‘pelgrim’ betekent vreemdeling. Iemand die is aangewezen op anderen. Het eigen huis verlaten en op weg gaan. Letterlijk op weg gaan. Een pelgrimstocht kan ook symbool staan voor de ‘eigen levensweg’.
Alles wat je op je levensweg tegenkomt, kom je ook tijdens een pelgrimage tegen. Ontmoetingen, gastvrijheid, bedanken of niet bedanken, vergeven… Hoe ga je met deze elementen om.
Pelgrimage is vooral onderweg zijn. Elke dag opnieuw. Elke dag onzeker. Zo gaat het in het leven ook.

AAN EEN VRIEND
Ach, laten wij geen ogenblik bederven
voor wie van ons het eerst zal moeten sterven,
en laten wij ook nimmer praten
van alles wat wij huichelden en haatten.
Zolang een vlerkgespreide leeuwerik blijft zingen
vergeeft zijn God ons al wat wij begingen,
zolang wij kersenbomen zacht in bloei zien staan
dan hebben wij nog niemand kwaad gedaan.
Ach, laten wij het leed dat men ons deed, vergeten,
God zal het allemaal wel weten,
en laten we geen ogenblik bederven
voor wie van ons het eerst zal moeten sterven.
Leo Vroman

SUPERIORITEIT
Mc. 9,38-43.45.47-48

Het woord van de leerlingen: „Wie niet voor ons is, is tegen ons“  splijt ook vandaag nog de mensheid, het veroorzaakt ruzie en zelfs oorlogen. Dat geldt jammer genoeg ook voor de Kerk en voor menige parochiegemeenschap. Er wordt vastgelegd wie erbij hoort en wie niet. Dikwijls wordt geoordeeld hoe iemand zijn geloof beleeft, hoe dikwijls hij naar de kerk gaat en hoe sterk zijn  engagement in de kerk is.  Wie niet meespeelt , wie niet in dat sjabloon past, die krijgt geen plaats. Op die manier wordt alles eng en vijandig.  
Maar Jezus gebruikt die uitspraak juist andersom: „Wie niet tegen ons is, is voor ons.“  Een enorm verschil! Want hier bepaal ik niet of iemand erbij hoort of niet, maar de anderen bepalen of zij erbij willen horen. Niet ik bepaal de norm of en hoe een ander gelooft, maar zo lang niemand uitdrukkelijk zegt: “ik ben tegen jullie!”, zo lang hoort hij er bij.
Zo lang iemand – en dat is de sterke taal in deze uitspraak -die niet naar de kerk komt en ook niet aan het parochieleven deelneemt,  die zijn eigen religiositeit zoekt en niet uitdrukkelijk zegt: „ik ben tegen jullie God“, zo lang hoort hij er bij en moet gelden: Deze mens hoort bij ons, want God sluit hem niet uit. Bij onze kerk en onze parochiegemeenschap horen dus veel meer mensen dan we vandaag hier in de kerkdienst zien. Want wie niet tegen ons is, is voor ons.  Gods geest houdt zich niet aan door de mensen gemaakte regels en vormen en ik vind dat juist heel ontlastend voor ons.   Niemand onder ons moet nog uitzoeken of iemand nog katholiek protestant of orthodox, of misschien zelfs helemaal geen christen meer is. Wij hoeven ook geen zieltjes meer te vangen zoals dat bij sommige sekten gebeurt. Opdringerig overtuigingswerk is helemaal niet gevraagd. Alleen onze openheid en onze vrijheid moet anderen overtuigen en zal mensen tot ons brengen die ons goed doen en die zich bij ons ook goed voelen. De norm is duidelijk en eenvoudig: „Wie niet tegen ons is, die is voor ons.” Wie goed doet in naam van de naastenliefde, die is onze bondgenoot. Want Jezus’ hart is een wijd open hart voor iedereen die dat wenst

CAMINO (LEVENSWEG)
Leven is op weg zijn,
bergen beklimmen, waden door rivieren,
bloemen plukken bij maanlicht,

dwalen door eenzaamheden en woestijnen,
een kaars branden tegen de storm,
brood delen en vieren in de nacht.

Leven is pelgrimeren,
een tijdlang werken aan de weg,
een brug bouwen over het water,
rovers en duivels verjagen,
waken en bidden met zieken,
doden begraven bij de kapel.

Maar nooit raken de pelgrims thuis:
‘vreemdelingen’ vestigen niet.
Wanneer zij eindelijk aankomen,
weten ze wat ze vermoedden:
De weg is het doel.
Jan de Jongh

AARTSENGEL

Op 29 september vieren we het feest van de drie aartsengelen, die in de Heilige Schrift bij naam genoemd worden: Michaël, Gabriël en Rafaël.
Maar wat is een Engel?
De Heilige Schrift en de overlevering van de Kerk laten ons twee aspecten opmerken. Van de ene kant is de Engel een schepsel dat voor God staat, met heel zijn wezen op God gericht, Alle drie de namen van de Aartsengelen eindigen met het woord “El”, wat “God” betekent. God is ingeschreven in hun namen, in hun natuur. Hun ware natuur is het bestaan met het oog op Hem en voor Hem.
Juist zo is ook het tweede aspect te verklaren dat kenmerkend is voor de Engelen: zij zijn boodschappers van God. Zij brengen God bij de mensen, zij openen de hemel en openen zo ook de aarde. Juist omdat zij bij God zijn, kunnen zij ook heel dicht bij de mens zijn. God is ieder van ons immers innerlijke dan wij dat zelf zijn.Per ingang van 25 september vervalt de 1,5 meter maatregel in de kerk en mag u uw eigen plaats weer uitzoeken. De registratieplicht vervalt en we mogen weer samen zingen. Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten. De wijwaterbakjes blijven vooralsnog leeg en ook handen schudden tijdens de vredeswens mag nog niet.