WELKOM

OVERLEDEN

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Mevr. Dien Jenniskens-Bussemakers, Hondjesberg 3, Herten in de leeftijd van 90 jaar
Mevr. Fien Ummenthun-Smits, Imkerstraat 5, Sevenum in de leeftijd van 90 jaar
Dat zij mogen rusten in vrede.

VOEDSELBANK

U kunt uw producten voor de voedselbank nog steeds in leveren in de Mariakapel. Deze is dagelijks geopend. In deze tijd waarin veel mensen hun bestaanszekerheid verliezen wordt steeds vaker beroep gedaan op de voedselbank. Uw steun blijft dus hard nodig.
De voedselbank heeft een boodschappenlijstje gemaakt met producten die langer houdbaar zijn en dus zeer welkom zijn.
Het gaat om: maaltijdsoepen, peulvruchten, havermout, vis in blik, groente of fruit in pot of blik, koffie en thee, volkorenpasta, couscous, zilvervlies of meergranenrijst, olie (zonnebloem of olijf).
Dank u wel voor al uw gulle giften.

EERSTE H. COMMUNIE SEVENUM

Zondag 20 juni, zullen in de parochiekerk van Sevenum, de volgende kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen.
Wij stellen ze even aan U voor:
Renske Cuijpers, Lize de Groot, Milou Heldens, Eva Hendriks, Nora Hendriks, Tijn Hendrix, Giel Janssen, Ruben Janssen, Lena Kocur, Sjuul Lenders, Niek Roubroeks, Imke Spreeuwenberg, Sanne Vorstermans, Timo Willemssen, Pelle Bovée, Lena Czybir, Mees Kempen, Iris Kusters, Ties Selten, Jans Trienekens, Ties Verheijen, Valeria Janssen, Stijn van Stiphout
Wij wensen alle communicantjes, hun ouders en grootouders van harte proficiat.

EXTRA VIERING
Zaterdag 19 juni om 18.00 uur zal er een extra viering zijn. Iedereen is van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn.

KITALE KENIA

Zr. Imelda in Kenia laat er geen gras over groeien.
Nadat het geld overgemaakt was op haar rekening appte ze:
Yea. I confirmed.  Ksh.463, 408. This was reflected on 26th may 2021. May all who contributed towards this be blessed.
Monday I buy the material💪🏿💪🏿
En op 7 juni volgde bovenstaande foto waarop een stucadoor bezig is met het stuken van de muur van een klaslokaal.
Fijn om te zien wat onze bijdrage oplevert. Ongetwijfeld zal zr. Imelda, net als afgelopen jaren, weer een uitgewerkte eindafrekening sturen met de bonnetjes van iedere zak cement en iedere spijker.

PATER HUGO
Kluizenaar in Warfum

Les 2: Een vroege roeping bestaat
“Van extreem jongs af aan was ik bezeten van de grote vragen van het leven: wat zit er achter de dingen, wie draagt alles? Ook voelde ik mij altijd al aangetrokken tot kerken. Toen ik dat laatst aan iemand vertelde, dacht ik: dit klinkt wel heel absurd, had ik dat echt als jongetje al of is dat een valse herinnering?
Een week of zes geleden gooide mijn moeder bij mijn broer en mij elk een zak met schriftjes naar binnen, dingen die ze had bijgehouden. In een vakantiedagboekje stond al op pagina 2: ‘Je zingt, hebt plezier en kijkt uit naar elke ‘bim-bam’ die je ziet. Kerken vind je prachtig.’ Daar keek ik ook wel van op. Ik was toen twee, hè? Het bestaat dus toch. Mijn katholieke geloof vond ik in Maastricht, toen ik veertien was. Ik kwam de kapel van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee binnen en ik kan niet goed uitleggen wat er gebeurde, maar ik kwam er, zeg maar, totaal omgekeerd uit. Knetterkatholiek.”

BEDEVAART-2

De inspanningen van de opeenvolgende parochieherders werden beloond; de bedevaart naar Sevenum schoot (weer?) wortel. In 1913 werden op vrijdagmiddag 19 januari om 14.00 uur aarde en water gezegend. Op zaterdag, de feestdag zelf, werd tijdens de hoogmis het Sebastianusbrood gezegend, dat diende ter bescherming tegen besmettelijke ziekten. Gedurende het octaaf was na elke mis gelegenheid tot relikwieverering. ’s Maandags was er een mis voor de schutterij. De volgende zaterdag werd het octaaf besloten met een Te Deum. Vanwege het jaargetijde hield men geen processie.
Het patroonsfeest in Sevenum trok bezoekers uit de omliggende regio. Tegelijkertijd werd een winterkermis gehouden, die in de jaren twintig uit drie kraampjes bestond: een speelgoedkraam met ballen, poppetjes en windmolentjes, een sinaasappelkraam en een snoepkraam, geëxploiteerd door bakkerij Camps uit Horst, met zijn zelfgebakken moppen, ronde koeken met rode suiker. In de jaren 1930 is de kermis afgeschaft. Omstreeks 1940 was de bedevaart verlopen.
– De Sevenumse onderwijzeres Eugenie Boutet schreef in de periode 1930-1950 verschillende liedjes, toneelstukken en revue’s waarin zij de lof zong van ‘Sinte Besjaan’ als beschermer van de parochie. – Een schepenbankzegel uit 1621 en het latere gemeentewapen dragen dezelfde voorstelling: Sebastianus aan een boom met pijlen doorboord en drie lelies. Van 1911 tot 1971 was de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek St. Sebastianus in bedrijf.

MEDITATIE VAN PAUS FRANSICUS
Marcus 4,35-41

Het is gemakkelijk om ons in dit verhaal te herkennen. Wat moeilijk is, is de houding van Jezus te begrijpen. Terwijl de leerlingen van nature verontrust en wanhopig zijn, blijft Hij gewoon op de achtersteven, in het deel van de boot dat als eerste onder zal gaan. En wat doet Hij? Ondanks de commotie slaapt Hij vredig, vertrouwend op de Vader – het is de enige keer in het Evangelie dat we Jezus zien slapen. Wanneer Hij wordt gewekt, brengt Hij de wind en het water tot bedaren, en dan wendt Hij zich tot de leerlingen op een verwijtende toon: “Waarom zijn jullie bang? Heb je nog geen geloof? (Mc. 4, 40).
Laten we proberen het te begrijpen. Wat is het gebrek aan geloof van de leerlingen, dat tegengesteld is aan het vertrouwen van Jezus? Ze hadden niet opgehouden in Hem te geloven, in feite roepen ze Hem aan. Maar laten we eens kijken hoe ze Hem aanroepen: “Meester, kan het u niet schelen dat we verloren gaan?” (Mc. 4, 38). Kan het u niet schelen: ze denken dat Jezus niet geïnteresseerd is in hen, dat Hij zich niet om hen bekommert. Onder ons, in onze families, is een van de dingen die het meest pijn doen als we onszelf horen zeggen: “Geef je niet om mij?” Het is een zin die pijn doet en stormen in ons hart ontketent. Het moet Jezus ook wakker geschud hebben. Omdat niemand meer om ons geeft dan Hij. In feite redt Hij, als Hij eenmaal is aangeroepen, zijn twijfelende leerlingen.
De storm ontmaskert onze kwetsbaarheid en laat die valse en onnodige zekerheden achter waarmee we onze agenda’s, onze plannen, onze gewoontes en prioriteiten hebben opgebouwd. Het laat ons zien hoe we in slaap zijn gevallen en hebben achtergelaten wat ons leven en onze gemeenschap voedt, onderhoudt en kracht geeft. De storm brengt alle intenties aan het licht van het “inpakken” en het vergeten van wat de zielen van onze volkeren heeft gevoed; al die pogingen om te verdoven met schijnbaar “reddende” gewoontes, niet in staat om een beroep te doen op onze wortels en de herinnering aan onze voorouders op te roepen, waardoor we de immuniteit die nodig is om tegenspoed het hoofd te bieden, niet meer onder ogen kunnen zien. Met de storm is de truc vervallen van die stereotypen waarmee we onze “ego’s”, die zich altijd zorgen maken over ons eigen imago, gecamoufleerd hebben, en opnieuw is ontdekt dat we niet los kunnen van het (gezegende) gemeenschappelijk bezit: het bestaan als broeders en zusters.

JOHANNES DE DOPER
24 juni: geboortefeest Johannes de doper

Het was begrijpelijk dat de mensen na de geboorte over Johannes de Doper uitriepen “Wat zal er worden van dit kind?” Het was een wonderbaarlijk gebeuren dat Johannes de Doper gezond geboren werd uit een vrouw die onvruchtbaar was en op een leeftijd waarop het natuurlijkerwijze niet meer mogelijk was een kind te baren. En dan het feit dat zijn vader Zacharias, na negen maanden stom te zijn geweest, plotseling weer kon praten! Wat zou er uit dit kind worden; welke toekomst ging hij tegemoet. De 19e eeuwse Indiase dichter Rabindranath Tagore  sprak eens: “Ieder kind, dat in onze wereld wordt geboren, brengt ons de boodschap van God, dat Hij het vertrouwen in de mensen niet opgeeft.” Hoe waar, als we wonderbare geboorte van Johannes de Doper overwegen. God geeft de hoop in de mensheid niet op, het is juist het tegenovergestelde! Door deze geboorte sluit God een episode af  en begint Hij met Johannes de Doper een nieuwe geschiedenis: een geschiedenis van genezing en heiliging van de mens. In Johannes gaat het ‘Oude Testament’ over in het ‘Nieuwe Testament’. Johannes is de voorloper, de aankondiger van Christus.

DIALOOG

Cusanus voert een dialoog op tussen een heiden en een christen, waarin de heiden aan de christen vraagt: “Leg mij nu eens uit wat jij aanbidt als jij jouw God aanbidt.” Wat dan volgt zijn louter ontkenningen, maar juist daarin geeft de christen er blijk van wel degelijk weet te hebben van God.
Heiden
: “Ik vraag je, broeder, mij ertoe te brengen dat ik kan begrijpen hoe jij jouw God opvat. Zeg mij: wat weet jij van de God, die jij aanbidt?”
Christen: “Ik weet dat alles wat ik weet, God niet is en dat alles wat ik begrijp, niet op hem gelijkt, maar dat hij alles te boven gaat.”
Heiden: “Niets is dus God.”
Christen: “Niets is hij niet, want dit niets heeft de naam ‘niets’.”
Heiden: “Als hij niet niets is, is hij dus iets.”
Christen: “Hij is evenmin iets. Want iets is niet alles. God is echter niet eerder iets dan alles.”
Waarop de heiden verzucht: “Wonderlijke dingen beweer je: de God, die jij aanbidt, is niet niets en ook niet iets. Dat kan geen verstand vatten.”


CORONA MAATREGELEN

Om de kerk open te houden, vragen we u om de maatregelen goed in acht te nemen:
blijf thuis bij verkoudheidsverschijnselen en houdt 1.5 meter afstand. Was uw handen voordat u naar de kerk komt. Draag een mondkapje in de kerk. We doen dit niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. Op de kerkdeuren vindt u de verdere richtlijnen. Als er vragen zijn horen wij dat graag.
Verder vragen we u om bij binnenkomst te registreren. Voor ieders veiligheid vragen we u om zo gespreid mogelijk in de kerk plaats te nemen. Niet alleen in het middenschip, maar ook in de zijbeuken. En u kunt altijd gebruik maken van de H. missen door de week.
Wij zijn samen kerk, samen verantwoordelijk om de richtlijnen te volgen.