WELKOM

KRONINGSFEESTEN TONGEREN

Ga mee naar de grootste processie van Vlaanderen!
Klik op onderstaande link voor meer info:
Kroningsfeesten Tongeren op 9 juli

ZIEKENBEZOEK
Wilt u graag bezoek van een priester, dan kunt u dit aanvragen bij kapelaan Miguel. Samen kunt u dan kijken wanneer het bezoek gewenst is. U kunt kapelaan Miguel bereiken op 06-2650 8619.

VOEDSELBANK

De voedselbank is dankbaar voor elke bijdrage die wij -door u- leveren. Ze zijn blij met producten die langer houdbaar zijn. Producten in blikken of potten, pasta, rijst, olie, etc. Helaas mag de voedselbank geen alcohol uitgeven.
SEVENUM: In de Mariakapel. Deze is dageijks geopend.
KRONENBERG: In de Theresiakapel tijdens de H. Mis
Dank u wel voor al uw gulle giften.

SACRAMENTSPROCESSIE

Zondag 11 juni zal de Sacramentsprocessie weer gelopen worden. Deze processie heeft niets te maken met een demonstratie of een protestmars. Wij trekken door de straten, niet om ons zelf, maar om de Heer te laten zien. We lopen niet met gebalde vuisten maar met biddende handen. Bij de rustaltaren zingen we geen protestliederen, maar liederen van lof en dank aan God. Wij trekken met het Allerheiligste door de straten, langs de woningen opdat God onze huizen zal zegenen.
In een processie loop je samen. Op je eigen houtje kun je geen processie houden. Een sacramentsprocessie is geen privédevotie, het heeft te maken met ons gezámenlijk geloof.
Zo zal ook de sacramentsprocessievolgende week zondag door de straten van Sevenum trekken.
We vertrekken vanuit de kerk na de H. mis van 09.30 uur via de Maasbreeseweg en Schoutstraat naar het kapelletje bij Sevenheym. Nadat we hier even stilgestaan hebben, lopen we via de Schoutstraat en de Weverstraat naar het kapelletje in Den Eigen. Ook daar staan we even stil. Daarna lopen we via Den Eigen terug naar de Raadhuisstraat en het Raadhuisplein waar de afsluiting plaats zal vinden.
OMWONENDEN
We willen bewoners vragen om die ochtend geen auto’s te plaatsen in bovengenoemde straten, zodat de processie onverhinderd doorgang kan vinden. Het wordt gewaardeerd indien u een teken van verbondenheid kenbaar maakt. Dit kan o.a. door middel van een vlag, een beeld of kaarsen voor het raam.

BIJBELSTUDIE
Op donderdag 15 juni om 19.30 uur bent u weer welkom in het parochiehuis voor de Bijbelstudie. Lees ter voorbereiding de lezingen van 18 juni alvast door: Exodus 19,2-6a, Psalm 100, Romeinen 5,6-11 en Matteüs 9,36 – 10,8
Kapelaan Miguel begeleidt die avond de Bijbelstudie. Uiteraard staat de koffie klaar.
Iedereen is welkom.

KINDERCATECHESE

Woensdag 14 juni is er weer een gezellige knutsel- en catechesemiddag in het Parochiehuis in Sevenum. Kinderen van de basisschool zijn van harte welkom tussen 15.30 en 17.00 uur. We gaan een cadeau van Gods Liefde knutselen en we gaan zaadjes zaaien voor de volgende keer.
Die volgende keer is op woensdag 12 juli. We gaan dan kijken wat er uit de zaadjes gekomen is.
Kom je ook? Meld je dan even aan via info@parochie-sevenum.nl

SCHOENENDOOSACTIE

De laatste editie van de schoenendoosactie is mede door jullie inzet weer goed verlopen.
In 2022 zijn er 46.330 schoenendozen gegaan naar kinderen in Albanië, Griekenland, Moldavië, Roemenië, Servië, Sierra Leone en Togo. Recentelijk nog zijn er schoenendozen uitgedeeld aan vluchtelingenkinderen in Oekraïne en langs de grenzen van Europa.
Na de zomervakantie starten we met de volgende schoenendoosactie. We gaan weer schoendozen vullen met spulletjes voor kansarme kinderen. Wil je ook meedoen, maar heb je geen zin om een schoendoos te versieren en te vullen, dan kun je wel iets doneren. We zijn op zoek naar schriften (A5), pennen, potloden, slijpers, gummen, kleurpotloden, zeep (stuk, geen vloeibare) tandenborstels en tandpasta.
Doe je spulletjes in een zakje en lever ze in, in de Mariakapel. Daar staat een kratje voor de voedselbank. Als je in je zakje een briefje doet dat dit voor de schoenendoosactie is, dan komt het helemaal goed.
Alvast heel hartelijk bedankt voor het meedoen. Ook namens de kinderen die we straks heel blij gaan maken.

KERKBIJDRAGE
Mag ik zo vrij zijn om te vragen of u de kerkbijdrage (Actie Kerkbalans) al betaald hebt? Hebt u dit nog niet gedaan, dan kunt u deze uiteraard alsnog betalen. Hebt u dit wel al gedaan, dan willen we u daarvoor heel hartelijk danken.
Meedoen met de Actie Kerkbalans wordt van harte aanbevolen.

EUCHARISTIE VIEREN
Soms denk ik weleens dat het vroeger gemakkelijker was. Je zat als misdienaar in een rode toog eerbiedig voor het sacrament tijdens het lof, een uur van aanbidding van het Allerheiligste. Dan kon je je echt even terugtrekken uit het gewone leven. Even bij God zijn, even bij God in de hemel zijn. Vandaag de dag moet je wel weten wat je doet als je ‘ja en amen’ zegt bij het ontvangen van het Brood. Dan moet je weten wat daarvan de consequenties zijn, wat er van je gevraagd wordt. Eucharistie vieren is: de uitdaging durven aangaan om deze wereld en jezelf beter te maken. Eucharistie is niet alleen een gave van God, maar ook een opgave: om te zijn – om je te gedragen – zoals Hij.
Zo kan de Eucharistie een halteplaats worden voor onderweg, waar je even op verhaal kunt komen, waar wij elkaar in geloof kunnen ontmoeten en met elkaar ons geloof mogen delen. Even uitrusten van de voorbije week, dankbaarheid uiten en verdriet verwerken, maar ook uitzien naar de dag van morgen, om dan samen weer op weg te gaan, onder de zegen van God. Maar op zondagmorgen is de kerk geen verblijfplaats, maar een halteplaats. Even stilstaan en dan weer verder trekken. Na de Eucharistie komt je leven van alle dag, met zijn ups en downs. Dan moet blijken, als het goed is, dat je door alles heen, zelfs door ontrouw en zonde heen (denk maar aan Petrus), toch telkens weer ertoe wordt opgeroepen ‘één uur met Jezus te waken’ om daarna het wel en wee van elke dag weer aan te kunnen. We kunnen er – als kinderen van God – dan weer een tijdje tegen!
Ambro Bakker s.m.a.

CADEAU PRIESTERWIJDING KAPELAAN ROHIT VINCENT
Beste parochianen van de federaties Horst-Sevenum, Maasdorpen en MKBE,
Zoals tijdens de eerste Mis van kapelaan Rohit Vincent aangekondigd werd geven we u hiermee de gelegenheid om bij te dragen aan het cadeau voor de kapelaan.
Met de bankgegevens of de link onderdaan dit bericht  kunt u bijdragen aan het cadeau tgv de priesterwijding van de kapelaan.
Met het opgehaalde geld bieden we hem drie vliegtickets aan om zijn ouders en broer bij hem op bezoek te laten komen om te zien waar hij de komende jaren als priester zal werken.
Dit doen we uit dankbaarheid voor zijn bereidheidwilligheid om onze kerken als priester te willen dienen.
We nodigen u van harte uit om gul te zijn.
U kunt een bijdrage geven tot 31 juli 2023.
Namens de gezamenlijke kerkbesturen van de drie federaties
Bankrekening NL66 RABO 0123 6025 72
Ten name van H. Lambertus te Horst
Onder vermelding van: Cadeau kapelaan Rohit Vincent
Via onderstaande link naar Ideal kunt u direct u bijdrage overboeken.
Cadeau kapelaan Rohit Vincent