WELKOM

OVERLEDEN

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Dhr. Jan Kerstjens, Raadhuisstraat 25 in Sevenum. Hij is overleden op de leeftijd van 89 jaar.
Moge hij rusten in vrede.

INLOOP UURTJE
Wilt u een misintentie mondeling doorgeven, even uw hart luchten, zin in een kop koffie of een goed gesprek?
Kapelaan Miguel of kapelaan Rohit zijn iedere donderdag aanwezig op het kantoor van het parochiehuis tussen 10 uur en 12 uur.
Loop gerust even binnen.

VOEDSELBANK

De voedselbank is dankbaar voor elke bijdrage die wij -door u- leveren. Ze zijn blij met producten die langer houdbaar zijn. Producten in blikken of potten, pasta, rijst, olie, etc. Helaas mag de voedselbank geen alcohol uitgeven.
SEVENUM: In de Mariakapel. Deze is dageijks geopend.
KRONENBERG: In de Theresiakapel tijdens de H. Mis
Dank u wel voor al uw gulle giften.

VASTENBRIEF MGR. MAESSEN
Op de eerste zondag in de vastentijd ontvangen we altijd een vastenboodschap van de bisschop.
Volg onderstaande link om de vastenboodschap van Mgr. Maessen te lezen.
Vastenboodschap-2024

MIJN REIS NAAR KINMINI, KENIA

Op dinsdag 5 maart a.s. zal ik in het Parochiehuis van Sevenum verslag doen van mijn recente reis naar Kiminini in Kenia. Aan de hand van een mooie presentatie neem ik u mee naar zuster Imelda Kulundu, mijn steun en toeverlaat bij het realiseren van projecten in het onderwijs en de gezondheidszorg in het zeer arme zuidoosten van Kenia. Ze runt daar een level-4 ziekenhuis. In samenwerking met o.m. de Vastenactie Sevenum en enkele kringloopwinkels uit de regio hebben we al veel voor elkaar gekregen. Ik heb alle projecten weer bezocht en prima in orde bevonden. Waarvan verslag.
De avond begint om 19.30u en zal ongeveer anderhalf uur duren.
De koffie is bruin. Ik hoop u te mogen begroeten.
Anny Lenders-Haenraets.

HUISPAASKAARSEN
Achter in de kerk ligt de lijst klaar voor de bestellingen van de huispaaskaarsen. U kunt kiezen uit 4 kaarsen. Op de lijst graag uw naam, adres, telefoonnummer – en in de juiste kolom – het aantal kaarsen invullen. De kaarsen kunnen besteld worden tot zondag 3 maart en opgehaald worden na de vieringen van Pasen (zaterdagavond, zondag- en maandagochtend) Gelieve dan met gepast geld te betalen.

GEDAANTEVERANDERING

Zondag horen we hoe Jezus van gedaante verandert op de berg Tabor. Hij bevindt zich op een berg: God heeft er dus mee van doen! Hij staat daar temidden van Mozes en Elia, de twee vertegenwoordigers van het Oude Testament. Zij vertegenwoordigen “de Wet en de Profeten”.
“En waarover spraken zij?”
Marcus vermeldt dat niet, maar Lucas wel: “Zij spraken over Zijn heengaan dat zich in Jeruzalem zou gaan voltrekken”. De drie leerlingen zien wie Jezus is en ze zijn van slag. Een overrompelende ervaring.
Op deze 2e zondag van de 40-dagentijd horen wij dat Jezus afgaat op zijn levenseinde. Je raakt soms onder de indruk door de wijze waarop mensen met hun levenseinde worstelen. Om hen te bezoeken moet je een drempel over, maar het betekent vaak geen kruis. Het verrijkt vaak je leven, omdat juist ernstige zieken je laten zien met welke futiliteiten je elke dag bezig bent. Dat is zó hartverwarmend, dat je niets liever zou willen dan: ik wil hier blijven, op deze plek, hier wil ik wonen.
Wat de leerlingen op de berg Tabor ervaren hebben, is niet eens zo belangrijk, maar hóe zij dat visioen doorzetten aan de voet van de berg: daar waar mensen zich op de vlakte houden – moet het visioen zijn kansen krijgen. Ik zou het ook anders kunnen zeggen: als je boven op de top gezien hebt hoe een mens als Jezus het gevecht heeft uitgehouden, ga dan naar beneden en zet in jezelf dat gevecht voort. Als je ziet hoe eenvoudige mensen op hun ziekbed – vaak in doodsangst – hun strijd op leven en dood voeren, ga dan weer terug naar huis en ga het gevecht met jezelf aan. Je hebt gezien hoe het kan!

STILLE DAGEN

Veel mensen verlangen naar stilte. Prikkelarm, heet het soms. Eens geen volle trein, geen druk en razend verkeer, geen smartphones overal die voortdurend met pingen en trillen al je aandacht vragen voor een tweet, app, mail of pop up. Een mens heeft momenten van stilte nodig om zichzelf terug te vinden. Die stilte vraagt soms zelfs je dagelijkse zorg of je dierbaren eens even achter te laten, voor een dag. Mag dat? Ja, als je daarna met frisse energie en nog meer overtuiging je taak terug op weet te pakken.
Die stilte hebben we ook nodig om God bewust opnieuw op het spoor te komen. Hij is overal en draagt ons leven. Maar zoals we tegenwoordig graag van ‘quality time’ onder elkaar spreken, zo mogen we ook denken aan een stille dag, een dag voor God. Tijdens de Stille Dagen trekken de deelnemers zich voor één dag terug in een kloosterlijke omgeving om met de geloofsgemeenschap die dag te beleven.
Als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025 nodigt het bisdom iedereen uit om kennis te maken met dit fenomeen ‘stille dag’. Veel van de kloostergemeenschappen en bezinningshuizen in Limburg zetten hun deuren graag voor u open. De dag begint met een eucharistieviering om 9.30 uur. Daarmee gaat de stilte in die tot het einde van de dag zal duren. In de ochtend en de middag is er een inleiding op stilte en gebed. Aan het eind van de middag wordt de dag besloten met het avondgebed. Voor de lunch (eveneens in stilte) dient u zelf te zorgen. Koffie en thee worden aangereikt.
Lees de flyer voor verdere informatie
STILLE DAGEN

LEZING ROLDUC: DE OEROMA’S VAN JEZUS
De evangelist Mattheüs probeert in zijn evangeliën een antwoord te geven op de vraag: “Wie is Jezus?”. Hij begint zijn evangelie met een geslachtslijst van Jezus. Een genealogie zal niet zo gauw tot iemands spirituele lievelingsliteratuur horen. De meesten slaan zo’n lange lijst van deels moeilijk uitspreekbare namen liever over. Maar in deze geslachtslijst kunnen we enorm diepe waarheden ontdekken. Mattheüs vermeldt immers in zijn geslachtslijst van Jezus ook een vijftal vrouwen: Tamar, Rachab, Ruth, de vrouw van Uria en Maria. Wanneer de evangelist juist deze vrouwen uitdrukkelijk noemt, wil hij daardoor een bijzondere boodschap overbrengen.
We gaan in deze lezing zien wat de rol van deze vijf vrouwen in het heilsplan van God is. Want deze vrouwen zijn tenslotte de “oeroma’s” van Jezus, de Messias.
Inleider: Kapelaan Arulraj Mariasusai
Plaats: Rolduc, Kerkrade
Vrijdag 23 februari 2024, 19:00 uur
Aanmelden: academie@rolduc.nl
Kosten € 5,-: ter plekke te voldoen

RELIEK H. BERNADETTE NAAR NEDERLAND

De Heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland.
Een bijzondere schrijn met haar reliek (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de reliek in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen.
De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht.
Daarna gaat de reliek naar Roermond en naar Klein-Lourdes in Tienray.
In de weken daarna wordt de reliek in tal van kerken verspreid door het land ontvangen. Op al die plekken worden vieringen, processies en activiteiten rond de reliek georganiseerd.
De rondgang eindigt op zondag 28 april in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.
Bernadette Soubirous
De Heilige Bernadette Soubirous (1844 – 1879) was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabedevaartoorden ter wereld, die elk jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel.
In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere reliekhouder in processies meegedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De reliek is de afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen.