WELKOM

OVERLEDEN

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Mevr. Nellie Pekx-Dorssers, Schoutstraat 8, Sevenum op de leeftijd van 90 jaar
Mevr. Mien van Berlo-Drissen, Zonnedauw 18, Sevenum op de leeftijd van 90 jaar
Dat zij mogen rusten in vrede.

VOEDSELBANK

U kunt uw producten voor de voedselbank nog steeds in leveren in de Mariakapel. Deze is dagelijks geopend. In deze tijd waarin veel mensen hun bestaanszekerheid verliezen wordt steeds vaker beroep gedaan op de voedselbank. Uw steun blijft dus hard nodig.
Dank u wel voor al uw gulle giften.
SEVENUM: In de Mariakapel. Deze is dagelijks geopend.
KRONENBERG: In de Theresiakapel tijdens de H. Mis
Dank u wel voor al uw gulle giften.

BOETEVIERING
Op weg naar Pasen zal er op maandag 27 maart een Boeteviering zijn in Sevenum. De viering begint om 18.30 uur in de kerk.
Er zal die dag geen Rozenkransgebed zijn.
Iedereen is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

VASTENACTIE

Tussen 26 en 31 maart worden de enveloppen van de Vastenactie rondgebracht door onze vormelingen, communicanten en vrijwilligers. Dit jaar gaan we voor nieuwe toiletten voor de Basisschool Emmanuel in Kitale, Kenia.
Op de envelop staat hoe u mee kunt doen, waar en wanneer de enveloppen ingeleverd kunnen worden of hoe u uw gift per bank kunt overmaken. We willen u bij voorbaat alvast danken voor uw bijdrage. Meedoen aan de Vastenactie wordt van harte aanbevolen.
Meer informatie op de pagina van de Vastenactie volg onderstaande link.
Vastenactie 2023

KERKHOF
Als u afgelopen week het kerkhof hebt bezocht zijn u wellicht enkele dingen opgevallen. Langs de achterste muur van het kerkhof is een nieuwe aanplant gerealiseerd. Ook zijn er op diverse open plekken bomen geplant. Het veldje met kindergraven lag er al een hele tijd verwaarloosd bij. Er is voor gekozen om dit veldje te kaderen met een beukenhaag. Vorig jaar hebben we geconstateerd dat de oudste muur van het kerkhof opgeknapt moet worden. Deze muur uit 1850 staat inmiddels bijna 175 jaar en wordt momenteel opnieuw gevoegd.

PASEN
Alle H. missen zijn in Sevenum, behalve de H. mis van Paasmaandag om 11.00 uur
donderdag       6 april   18.30    Witte Donderdag
vrijdag              7 april   15.00    Kruisweg
vrijdag              7 april   18.30    Kruisdood van de Heer
zaterdag           8 april   20.00    Paaswake
zondag             9 april   09.30    Eerste paasdag
maandag          10 april 09.30    Tweede paasdag
maandag 10 april 11.00    KRONENBERG

OPSTAAN UIT DE DODEN
Johannes 11,1-45

In het zondagsevangelie lezen we hoe Lazarus uit de dood wordt opgewekt. Opvallend daarbij is dat een groot deel van het verhaal bestaat uit het gesprek tussen Jezus en Marta. Lazarus zelf komt niet aan het woord. Het gaat blijkbaar niet zozeer om de dode maar veel meer om degene die de dode tot leven wekt: het gaat om de persoon van Jezus. Hij roept mensen weg uit hun doods bestaan om als herboren mensen te leven.
Marta en Maria, zij zijn vandaag de leerlingen die worstelen met dat moeilijke gegeven dat Jezus zichzelf de verrijzenis en het leven noemt. Gaat het dan om leven na de dood? Of om een andere manier van leven nu?
Jezus is de toetssteen waaraan je waarachtig leven kunt afmeten. Bij hem kun je zien dat sterven juist leven kan betekenen en dat dit zelfs de enige weg is wanneer je als een herboren mens wilt leven.
In vroeger tijd werd de vastentijd wel een tijd van versterving genoemd. Sterven aan de zonden, sterven aan alles wat je afhoudt van waarachtig leven.
Het voorjaar is de tijd van snoeien. Dood hout bij bomen en struiken kan weg, maar ook wilde scheuten moeten verwijderd worden. Er is ook in ons leven het nodige dat weg mag.
De dood van Lazarus wordt in dit verhaal gebruikt als beeld, als teken. Het gaat Jezus uiteindelijk om het leven, om wie je bent geworden. Op weg naar Pasen worden wij voor de opdracht geplaatst om na te denken niet zozeer over de grillige facetten van de dood, maar veel meer over wat van blijvende waarde is. Wat is onze bijdrage aan Gods koninkrijk? Want dat kan zelfs de dood niet ongedaan maken. Het er dus om dat het leven zoals Jezus voor ogen staat duidelijk sterker is dan de dood. Het gaat er om dat wij ons niet laten verlammen. Dat onze hoop en onze idealen overeind blijven.
Het gaat er om dat wij onze verantwoordelijkheid nemen voor het ware leven, dat wij Pasen vieren als herboren mensen om zo aan de dood het laatste woord te ontnemen.

ONS GEHEUGEN
Het goede beheer van ons geheugen zou ons in staat stellen om de zoete herinneringen te bewaren en de bittere in de prullenmand te gooien. Zou dat niet heerlijk en nuttig zijn? Weg met de herinneringen die wroeging, trauma en wrok oproepen. Hier met de herinneringen aan al het goede dat wij mochten ervaren van onszelf en van anderen. Maar helaas, zo werkt ons geheugen niet.
Dikwijls, al te dikwijls, blijft op onze harde geheugenschijf de wrok gegrift om het kwaad dat wij moesten ondergaan en de spijt om het kwaad dat wij anderen deden ondergaan. Van nul opnieuw beginnen kunnen we niet.
Edith Piaf zong in 1960 “Je ne regrette rien, ni le bien qu’on m’a fait, ni le mal…je repars à zéro”.
Dat chanson zong ze met veel overtuiging en met groot succes. Het werd het zowaar lijflied van het Franse Vreemdelingenlegioen, maar natuurlijk geen mens die haar echt geloofde.
Ook het kwade meenemen
Wat zal er gebeuren wanneer wij bij de hemelpoort aankomen? Wij zullen Sint Pieter vragen of we onze goede herinneringen mee naar binnen mogen nemen en de slechte mogen achterlaten. Ik durf te raden wat hij zal antwoorden. De goede zullen inderdaad mee naar binnen mogen. Maar ook de kwade zullen we moeten meenemen. Want het geheel van goed en kwaad, van geluk en verdriet, dat is wie we zijn. En zo zullen wij welkom zijn in de nabijheid van Iemand die ons geheugen beter doorgrondt en die meer begrip heeft voor ons wedervaren dan wijzelf.
Guido Dierickx

VORMSEL
Vrijdag 24 maart zullen 9 kinderen het Sacrament van het H. Vormsel mogen ontvangen van Rector Lambert Hendriks. Het Rozenkransgebed komt hierdoor te vervallen. De H. mis begint die dag om 19.00 uur in de kerk.
Het H. Vormsel behoort samen met het Sacrament van de Doop en de Eerste Heilige Communie tot de eerste drie sacramenten. In de ogen van de kerk is het kind volwassen. Dit houdt niet in dat ze nu alleen verder moeten in het geloof. Geloven doen we tenslotte samen.
De kinderen die we mogen feliciteren zijn:
Jet Elias, Daniël In t Zandt, Thijs Keizers, Iris Kusters, Michiel Lemmen, Amy Philipsen, Ruben Thijssen,
Fem Verheijen, Olivier Vissers.
Dat ze mogen opgroeien tot goede Christenen.

VASTENACTIE 2022 EINDRAPPORTAGE
Volg onderstaande link om naar de pagina van de vastenactie te gaan.
Vastenactie 2022 eindrapportage

EXTREME KRUISWEG

Op vrijdag 31 maart wordt er voor de vierde keer een Extreme Kruisweg georganiseerd. Deze kruisweg is op de vrijdag voordat de Goede Week begint.
De avond begint om 18.00 uur met de H. Mis in de St. Lambertuskerk in Horst. Na de mis, rond 18.30 uur, gaan de deelnemers een tocht van 21 kilometer lopen….. de Extreme Kruisweg.
De kruisweg gaat via de verschillende kruizen, kapellen en kerken van Horst en omgeving. De kruisweg heeft 14 staties dus 14 plaatsen waar, met het lezen van een overweging, stilgestaan wordt.
De bedoeling is dat in kleine groepjes of alleen in stilte gelopen wordt. Iedereen krijgt een plattegrond, routebeschrijving en de teksten van de 14 staties mee.
Tijdens de tocht is er koffie en iets lekkers. Bij terugkomst in Horst is er voor iedereen soep en broodjes. Er zijn geen kosten voor deze kruisweg maar een vrijwillige bijdrage wordt enorm gewaardeerd. Een box hiervoor zal op die dag aanwezig zijn.
Voor informatie of aanmelden: extremekruisweg@ziggo.nl
Wilt u dit jaar de Goede Week op een speciale manier beginnen….? Meldt u dan aan voor de Extreme Kruisweg.

VIER NU PASEN

Bij het begin van de Veertigdagentijd is op www.vier.nu allerlei achtergrondinformatie over Pasen beschikbaar gemaakt.
Belangrijk is de oproep om Pasen mee te vieren in de eigen parochie.
Veertigdagentijd
Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. De Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen.
De site www.vier.nu biedt dan ook onder meer kernbegrippen van de Veertigdagentijd en Pasen, informatie over de verschillende vieringen en tradities, een kleurplaat voor kinderen en meer. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal en ook andere hoogfeesten krijgen in de loop van het jaar een plek. Ontdek het zelf en ga naar www.vier.nu Pasen!
Kijk de video over vier.nu op rkkerk.nl.