WELKOM

DOPEN

4 december zal door het sacrament van het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen;
Savannah Wijnen, Den Spittheuvel 2, Kronenberg
Moge zij met de hulp van haar ouders opgroeien tot een goede Christen.

VOEDSELBANK

U kunt uw producten voor de voedselbank nog steeds in leveren in de Mariakapel. Deze is dagelijks geopend. In deze tijd waarin veel mensen hun bestaanszekerheid verliezen wordt steeds vaker beroep gedaan op de voedselbank. Uw steun blijft dus hard nodig.
Dank u wel voor al uw gulle giften.
SEVENUM: In de Mariakapel. Deze is dagelijks geopend.
KRONENBERG: In de Theresiakapel tijdens de H. Mis
Dank u wel voor al uw gulle giften.

GEBED – HEER MIJN GOD
Ik weet niet waar ik heen ga.
Ik ken de weg niet die voor me ligt.
Ik kan niet met zekerheid zeggen
waar hij zal eindigen.
Ook ken ik mezelf niet echt,
en als ik denk dat ik Uw wil volg,
dan betekent dit nog niet
dat ik dat ook werkelijk doe.
Maar ik geloof dat het verlangen om U te behagen
U in feite ook behaagt.
En ik hoop in dat verlangen te leven
bij alles wat ik doe.
Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen.
Als ik dit doe dan weet ik
dat U mij zult leiden langs het rechte pad,
hoewel ik er misschien niets van begrijp.
Daarom zal ik altijd op U vertrouwen,
ook al lijk ik verloren en in de schaduw van de dood.
Ik zal niet bang zijn
want U bent steeds bij mij,
en U zult mij nooit aan mijn lot overlaten
om mijn gevaren alleen te doorstaan.
Thomas MERTON
Overdenkingen in eenzaamheid p.81 (vertaling uit Thoughts in Solitude)

ROEPEN IN DE WOESTIJN
Matteüs 3,1-12

Keer je leven om, zegt hij.
Keer elk leven om dat gebouwd is op het zand van elk-voor-zich
en waarbij de kleine mens over het hoofd wordt gezien:
overbodig, uitgesloten, niet meegeteld.
Keer je leven om,
zoals men de grond omkeert in de lente,
om het zaad- en plantgoed kans tot kiemen te geven.
Keer je leven om.
Elke heuvel moet geslecht, elke bocht moet recht.
Gedempt moet elke kuil en elke voor.
Pak het leven anders aan.
Bekijk het eens vanuit de bril van mensen in de schaduw,
en zet stappen die hen in het licht brengen.
Keer je leven om.
Deze oproep van Johannes vormt de ouverture van heel het evangelie.
Als deze oproep niet wordt gehoord en beantwoord kan er van de rest van de blijde boodschap
maar nauwelijks iets terechtkomen…

MGR. SMEETS ADVENTSBOODSCHAP
Komend weekeinde zal de adventsboodschap van Mgr. Smeets worden voorgelezen in alle parochies. Voor wie de tekst nog graag een keer wil lezen liggen er achter in de kerk kopieën van deze brief.
U kunt ook onderstaande link volgen om de adventsboodschap te lezen.
Adventsboodschap 2022 Mgr. Smeets

KEUKEN IN KITALE KLAAR! – VORMSELPROJECT/VASTENACTIE 2022

Het project nadert zijn voltooiing. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt in Kitale, Kenia. De keuken bij de Emmanuel Primary School is bijna gereed en kan binnenkort in gebruik worden genomen. Zie foto’s. Dankzij de hulp van de vormelingen, hun ouders, vrijwilligers en vooral ook al die Sevenumse, Kronenbergse en Evertsoordse mensen die middels een donatie hun bijdrage hebben geleverd. Het resultaat mag er zijn: een grotere, functionele hygiënische keuken waar nu al heel snel de lunch voor de 350 leerlingen van deze school kan worden bereid. Voor veel leerlingen de enige behoorlijke, gezonde maaltijd op een dag.
De Emmanuel Primary School heeft ongeveer 350 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. De school in Kitale wordt gerund/staat onder toezicht van de Zusters van Mary van Kakamega, in 1932 gesticht door Mill Hill missionaris/ Bisschop Brandsma. De zusters onderwijzen kinderen van alle leeftijden alsmede gehandicapte kinderen in hun onderwijsinstellingen. Ze focussen daarbij in het bijzonder op de zelfredzaamheid van meisjes.
Zuster Imelda Kulundu, al jarenlang onze contactpersoon ter plaatse, heeft de supervisie over dit project. Ze begeleidt het project van begroting tot eindverslag, met tussentijds foto’s en updates.
Een welgemeend dankjewel voor al die mensen die ons hebben geholpen om deze mooie, functionele keuken te realiseren.
Werkgroep Goed Doel Vormelingen/Vastenactie.
Hopelijk tot volgend jaar.

OOK ALS KERK MOETEN WE ONZE ENERGIEKOSTEN BEHEERSEN
De energieprijzen rijzen de pan uit. In de parochiefederatie Horst-Sevenum verbruiken we ca 78 000 kWh aan stroom en ca 76 000 m3 gas. Dat was al duur, maar wordt onbetaalbaar in de nabije toekomst. Vandaar dat de kerk ermee aan de slag moet. Gas dat we niet gebruiken, hoeven we niet te betalen en draagt dus bij aan verlaging van de gasprijs voor iedereen.
Een lagere temperatuur in de kerk, een afscheiding maken zodat de ruimte kleiner wordt of de H mis verplaatsen naar een b.v. het gemeenschapshuis. Er is gewikt en gewogen. De keuze is vooralsnog gemaakt om in het kerkgebouw te blijven. Wel is afgesproken om de stooktijd te verminderen en de temperatuur in de kerk op max 15 °C te houden. Dat betekent dat het in de kerk “kouder” zal zijn dan u gewend bent en dat het nodig is om je daar goed op te kleden. Een uitzondering maken we voor de Kerstvieringen. Dan willen we iedereen wel ontvangen in een warmere kerk.
Blijkt het te koud te worden of te zijn, dan overwegen we mogelijk toch tot een tijdelijke verplaatsing van de vieringen naar andere gebouwen. We zullen dit dan natuurlijk tijdig met eenieder communiceren na de Mis en in het plaatselijk krantje.
We realiseren ons dat dit niet comfortabel is, en dat dit mogelijk afschrikt om naar de kerk te komen. Maar we denken ook dat als u dit weet en u zich daar op de juiste manier op aankleedt, het in de praktijk wel mee gaat vallen. Nog een tip: meestal is het voor in de kerk het warmst.
Het stookregiem zal gelden in de wintermaanden en we hopen dat we net zo’n milde winter krijgen als het afgelopen jaar.
Hopelijk heeft u begrip heeft voor dit besluit. Mocht de temperatuur toch een belemmering zijn, laat het ons weten voor als we nog iets voor u kunnen betekenen.

ZATERDAG VIERINGEN
Zaterdag 3 december is er, zoals in het rooster aangegeven staat, een H. mis in Kronenberg. Op zaterdag 10 december zal er ook een H. mis zijn in Kronenberg en NIET in Sevenum. Daar zal weer een H. mis zijn op zaterdag 17 december. Kronenberg en Sevenum hebben de H. missen van 10 en 17 december geruild.

SCHOENENDOOS ACTIE
Beste Schoenendoosversierders en vullers,
Namens alle kinderen die binnenkort een mooie, gevulde schoenendoos van jullie mogen ontvangen, willen we graag zeggen: DANK JULLIE WEL. We hebben hier in Sevenum een aantal schoenendozen in ontvangst genomen, maar ook vanuit Horst, Holthees en Helenaveen kwamen ze schoenendozen brengen. In totaal hebben we er 204 meegegeven afgelopen vrijdag.
Doe je volgend jaar ook weer mee?

KERSTMIS
Tijdens de Kerstdagen zullen er de volgende vieringen plaatsvinden:
24 december:
Sevenum 18.00 uur Woorddienst voor kinderen
Kronenberg 21.00 uur Eucharistieviering
Sevenum 23.00 uur Eucharistieviering
25 december:
Kronenberg 09.30 uur Eucharistieviering/Gezinsviering
Sevenum 11.00 uur Eucharistieviering
26 december:
Sevenum 09.30 uur Eucharistieviering

AAN HET WERK
Op een mooie sabbat komt een jongen bij zijn vader, een joodse rabbijn. Woedend roept de jongen uit: ‘Nou vader, als ik God was zou ik het wel weten, ik zou weten wat te doen met deze wereld. Alles wat je hoort, ziet en leest: armoede en bewapening, moord en verkrachting, milieuverontreiniging… Eén grote troep is het allemaal. Als ik God was, ik zou…’
De jongen krijgt evenwel geen kans om uit te spreken. Zijn vader springt overeind, hijst de jongen in zijn jas en zet de voordeur wagenwijd voor hem open. ‘Bent u kwaad, vader’, vraagt de jongen.
‘Helemaal niet! Integendeel’, zegt de vader. ‘Ik ben blij. Ga maar vlug de straat op, daar kun je meteen met je werk beginnen…’