WELKOM

OVERLEDEN

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Mevr. Mia Tielen-Houben, ’t Valdere 7, Sevenum
Zij is overleden op de leeftijd van 91 jaar.
Moge zij rusten in vrede.

VOEDSELBANK

U kunt uw producten voor de voedselbank nog steeds in leveren in de Mariakapel. Deze is dagelijks geopend. In deze tijd waarin veel mensen hun bestaanszekerheid verliezen wordt steeds vaker beroep gedaan op de voedselbank. Uw steun blijft dus hard nodig.
Dank u wel voor al uw gulle giften.

REIZEN
Lucas 10,1-12.17-20
Reizen en trekken zit mensen in het bloed. Van oudsher zijn handelslui, avonturiers, zendelingen en missionarissen enz. op pad gegaan, allemaal met hun eigen goede of minder goede bedoelingen. En in onze dagen zijn daar massaal de toeristen bij gekomen, maar ook wereldwijd de vluchtelingen. Reizen en trekken dat is voor de een: Op pad gaan, nieuwe horizonten zien, andere culturen en talen. Je zou ook kunnen zeggen: het gewone leven even aan de kant zetten en genieten van de geweldige rijkdom die onze aarde te bieden heeft.
Voor de ander, voor de vluchteling geldt dan: alles achter laten om het vege lijf te redden en maar zien of je ergens opgenomen wordt, zien op hoop en zegen of er ergens een plek is waar je veiligheid en geborgenheid vindt.
De lezingen van zondag willen ons, zoals zo vaak, uitzicht bieden, perspectief. Het is niet goed om bij de pakken neer te zitten en te denken dat het leven niets meer te bieden heeft. Het is veel beter om op pad te gaan, te gaan zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Het uitzicht is aanlokkelijk, hoopvol, maar mensen hebben daar te soms weinig weet van.
Het goede nieuws dat de 72 leerlingen moeten gaan verkondigen is: dat de tijd van leven en hoop, van vervulling en verzoening is aangebroken. God maakt zijn naam waar, Hij is met ons, Emmanuel. En dat geldt voor Syrië, voor de Arabische wereld maar ook voor Sevenum of welke plaats dan ook.
Op weg gaan naar Jerusalem, en iedereen uitnodigen om mee te gaan, dat is de boodschap die ons vandaag wordt voorgehouden.
Onderweg ontmoet je elkaar, hoor je verhalen. Bijvoorbeeld verhalen over mensen die op weg durven gaan met een langdurig zieke, verhalen over mensen die het aandurven om op weg te gaan met asielzoekers, met een pleegkind, mensen die zich inzetten voor de wijk.
Er zijn veel hoopvolle verhalen te vertellen, gewoon terwijl we onderweg zijn. En misschien is dat ook het goede nieuws waar Jezus over sprak.
Op weg gaan, niet bepakt en bezakt of belast en beladen, maar vrij, met niets anders op zak dan een blijde boodschap, goed nieuws, en met de stad van vrede als einddoel.

LITURGISCHE KLEUREN
In de kerk worden de kleuren van het kerkelijk jaar gebruikt voor de aankleding van de priesters en het gebouw. De kleuren zijn geen vrijblijvende versiering, maar duiden op de verschillende tijden in het jaar.
Wit: (albus) – als kleur van het hemelse en zuivere tijdens de Paastijd en de Kersttijd; op alle feestdagen rond Jezus Christus die geen verband houden met zijn lijden; op feestdagen van de Maagd Maria; feesten van de Engelen; alle feesten van heiligen die geen martelaar zijn; Allerheiligen (1 november); en op de feesten van Johannes de Doper (24 juni), Johannes de evangelist (27 december), de Stoel van de Petrus (22 februari) en de bekering van de Apostel Paulus (25 januari).
Goudbrokaat mag deze kleur, maar ook groen en rood vervangen!
Rood: (ruber) – als kleur van de liefde en het leven (bloed) op Palmzondag; Goede Vrijdag; Pinksterzondag; op feestdagen rond het lijden van Jezus Christus; op feesten van de Apostelen, de Evangelisten en martelaren.
Groen: (viridis) – als kleur van groei en hoop op alle dagen van het jaar waar geen andere kleur is voorgeschreven. Zij is voorgeschreven op alle zondagen van de Tijd door het jaar. De Tijd door het jaar begint na het feest van het Doopsel van de Heer tot de dinsdag voor Aswoensdag, en begint opnieuw op de maandag na Pinksteren tot de zaterdag voor de Advent.
Paars: (violaceus) – als kleur van bezinning en ingetogenheid tijdens de adventstijd en de vastentijd oftewel veertigdagentijd (de 40 dagen vóór Pasen).
Zwart: (niger) – als kleur waar geen kleur inzit, teken van het donkere en duistere, mag, daar waar dat gebruikelijk is, gedragen worden in missen voor de overledenen.
Roze: (rosaceus) – als verzachting van het paars en gedempte vreugde mag op zondag Gaudete (derde zondag van de Advent) en zondag Laetare (vierde zondag van de vastentijd) gedragen worden waar dit gebruikelijk is.

ZENDING

Jezus koos 72 leerlingen en zond ze uit. Niks mochten ze meenemen; geen geld, geen kleren, geen schoenen. Beangstigend, als dat van je gevraagd wordt. Wij als gelovigen worden allen gezonden om de blijde boodschap aan anderen te vertellen. Aan onze kinderen, onze buren, onze vrienden. Maar ook aan vreemden, net zoals de 72 leerlingen. Het doorgeven van ons geloof is belangrijk, maar is niet het enige waar het hier om gaat. Het gaat er ook om, dat we leren op God te vertrouwen.
Als je niets hebt, zal God voor je zorgen. Als je met niets op pad gaat en praat over het koninkrijk van God dat dichtbij is, dan zal God voor je zorgen. Zoals Hij altijd voor ons zorgt.
Kijk maar naar het verhaal van Exodus, wanneer Hij Zijn volk uit Egypte haalt. Als ze dorst hebben, komt er water uit de rots en als ze honger hebben, komt er manna uit de hemel.
Als Zijn volk als slaaf naar Babylonië gebracht wordt, zorgt God dat ze ook van daaruit verlost worden.
Maar ook toen God boos was op Adam en Eva, omdat ze gegeten hadden van de boom van de kennis van goed en kwaad, bleef God voor hen zorgen. Ze waren zich er bewust van dat ze naakt waren, en de HEER maakte kleren van huiden voor ze.
Wij zijn vergeten dat hij onze Schepper is, dat Hij de touwtjes in handen heeft. We zijn vergeten te vertrouwen op God. We denken dat we alles zelf moeten doen, dat datgene dat we bereikt hebben, we helemaal zelf hebben gedaan. We staan niet meer stil bij het feit dat Hij altijd bij ons is, dat wij Zijn maaksel zijn, dat Hij een doel met ons leven heeft, dat Hij met ons wandelt. Denk daarbij aan het verhaal van de Emmaus gangers. Maar ook aan de 72 leerlingen die de taak gekregen hadden om met niets op pad te gaan. Alleen met Hem; ze mochten voor Hem uit wandelen. Sta daar zo af en toe eens bij stil en vraag God wat Hij met je voor heeft, wat is jouw doel in dit leven. En vraag Hem dan of Hij met je mee wilt wandelen om dit doel te bereiken, om Zijn wil te kunnen volbrengen. Vertrouw op Hem. Het mooiste geschenk dat je Hem kunt geven.