WELKOM

OVERLEDEN

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Dhr. Jacques Rooyakkers, Dorperdijk 5 in Sevenum is maandag 17 januari overleden op de leeftijd van 88 jaar.
Dat hij mogen rusten in vrede.

DOPEN

23 januari zal door het sacrament van het H. Doopsel te Kronenberg in onze parochiegemeenschap worden opgenomen;
Vic van Asten, Simonsstraat 14, Kronenberg
Moge hij met de hulp van zijn ouders opgroeien tot een goede Christen.

WERK AAN DE WINKEL

Inmiddels zijn de bestratings-werkzaamheden voltooid. Het pleintje bij de pastorie is mooi geworden en wordt de laatste hand gelegd aan de voltooiing. De verlichting wordt aangesloten, zodat ’s avonds de Pieta en het boom(pje) in het licht staan. Voor de grote kerkdeur hoeft u ook niet meer bang te zijn om een hak te verliezen of te struikelen over de ongelijke straatstenen. De ‘koekoek’ is volgestort met zand en de ingang is beklinkerd.
Verder heeft u ongetwijfeld op vrijdag de grote kraan gezien bij de kerk.
De firma Eijsbouts heeft het carillon uit de toren gehaald voor noodzakelijk onderhoud.
Even geen klanken meer van het carillon.
Het carillon is van onze gemeenschap en is in 1980 geschonken door de Rabobank.
De stichting ‘Zearum Bieëstig Schoeën’ zorgt voor het beheer van het carillon, ongetwijfeld hoort u hier binnenkort meer van.

VOEDSELBANK

U kunt uw producten voor de voedselbank nog steeds in leveren in de Mariakapel. Deze is dagelijks geopend. In deze tijd waarin veel mensen hun bestaanszekerheid verliezen wordt steeds vaker beroep gedaan op de voedselbank. Uw
steun blijft dus hard nodig.
De voedselbank heeft een boodschappenlijstje gemaakt met producten die langer houdbaar zijn en dus zeer welkom zijn.
Het gaat om: maaltijdsoepen, peulvruchten, havermout, vis in blik, groente of fruit in pot of blik, koffie en thee, volkorenpasta, couscous, zilvervlies of meergranenrijst, olie (zonnebloem of olijf).
Dank u wel voor al uw gulle giften.

ALLES BEGINT VANDAAG
Lucas. 1,1-4; 4,14-21
Beste Theofilus,
Ik schrijf dit boek voor jou. Dit boek gaat over Jezus. Zo kan jij ook zelf lezen dat het klopt wat ze je over Hem verteld hebben. De verhalen over Jezus zijn door verteld en door verteld door mensen die Jezus hebben gezien en gehoord. Zij hebben het goede nieuws doorgegeven aan ons. Ik heb besloten om alle verhalen op te schrijven. Anderen hebben dat ook al gedaan, maar ik wilde alles precies uitzoeken. Daarom begin ik nu bij het begin.
En dan vertelt Lucas aan Theofilus en aan ons wat er allemaal gebeurd is rond de geboorte van Jezus. We hoorden dat met Kerstmis. In hoofdstuk vier gaat Lucas zo verder….
Jezus was in de woestijn geweest. Vanaf toen wist Hij dat de heilige Geest Hem helpen zou. Hij ging terug naar huis, naar Galilea, waar Hij woonde. Op een sabbat ging Hij naar de synagoge in Nazareth, waar zijn ouders nog woonden. In de synagoge mochten alle volwassen mannen uit de Bijbel lezen en die daarna uitleggen. Jezus stond op. Ze gaven Hem het boek van de profeet Jesaja om dat voor te lezen. Hij opende het boek en begon te lezen wat er stond. Hij las:
“God heeft mij uitgekozen. Daarom helpt Gods Geest mij. Mijn opdracht is om aan arme mensen het goede nieuws te brengen. Aan gevangenen mag ik vertellen dat ze weer vrij zijn. Aan blinden mag ik vertellen dat ze weer zullen zien. En mensen die het moeilijk hebben zal ik helpen. Ik maak het jullie bekend, er begint een goede tijd.“
Jezus sloot het boek en ging weer zitten. Iedereen keek naar Hem. Toen vertelde Jezus iedereen: “Wat Ik jullie net voorgelezen heb is niet iets van vroeger. Al deze bijzondere dingen beginnen vandaag!”

Dinsdag 28 t/m donderdag 30 januari
Bezinningsdagen in Sittard voor gelovigen van 30 – 50 jaar
In Bezinningshuis Regina Carmeli van de zusters karmelietessen in Sittard worden in januari bezinningsdagen gehouden over het thema “Heer, toon ons de Vader!”
Biddend zeggen wij vaak “Onze Vader”. Door Jezus, de Zoon van God, hebben wij ook de Vader leren kennen. God, de Vader, is Schepper en Hij heeft Zijn Zoon gezonden om ons te verlossen. In het doopsel zijn wij kinderen van God geworden. God is de barmhartige en rechtvaardige Vader die alleen goede gaven weet te geven. Aan Zijn zorg mogen wij ons toevertrouwen.
Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht
Begin: Vrijdag, 17.00 uur – Sluiting: Zondag, 16.00 uur
Kosten: € 110,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)
Aanmelden:
https://carmeldcj.org/nl/contact/

“IK WIL HET, WORD GEREINIGD”
H. Efraïm (ca. 306-373)
diaken in Syrië, kerkleraar

God gaf een vorm aan het Hebreeuwse volk:
Wie in het kamp besmet was met lepra
werd eruit gezet en naar buiten verbannen.
Maar indien genezen van zijn lepra, vond hij genade,
Toen, met hysop, bloed en water gezuiverd door de priester,
keerde hij terug naar huis, terug op zijn erf.

Adam was helemaal zuiver in de prachtige Tuin,
Maar hij kreeg afschuwelijke lepra door de Slang.
De zuivere Tuin verwierp hem, jaagde hem uit zijn schoot
Maar de Hogepriester die hem van boven af
naar buiten gejaagd zag, heeft het gewaagd naar beneden te komen
om hem te zuiveren met hysop,
en liet hem het Paradijs weer binnengaan.

De naakte Adam was mooi: maar zijn voortvarende vrouw deed moeite om voor hem een kleed van smet te weven.
Toen de Tuin hem zag vond hij hem afstotelijk, en verjoeg hem.
Maar Maria maakte voor hem een nieuwe tuniek
gekleed met die opschik en volgens belofte straalde de Boosdoener:
En de Tuin, die het beeld van Adam terug zag, omhelsde hem.

QUOTE
Er zijn drie zaken nodig voor de redding van de mens: weten wat hij moet geloven, weten wat hij moet verlangen, weten wat hij moet doen.
Thomas van Aquino

CORONA MAATREGELEN
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.
Het mondkapje moet weer gedragen worden totdat u plaatsneemt.
De 1,5 meter maatregel is ook weer terug. Houd afstand.
Niet meezingen.
Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten.