WELKOM

OVERLEDEN

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Mevrouw Julienne Jenniskens-Walravens, Mgr. Verstraelenstraat 18 in Sevenum.
Mevrouw Jenniskens is overleden op de leeftijd van 87 jaar.
Mevrouw Nel Dorssers-Draak, Maasbreseweg 8 in Sevenum.
mevrouw Dorssers is overleden op de leeftijd van 89 jaar.
Dat zij mogen rusten in vrede.

DOPEN

1 augustus zal door het sacrament van het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen;
Robin Daniels, Bosschekampstraat 48, Sevenum
Moge hij met de hulp van zijn ouders opgroeien tot een goede Christen.

VOEDSELBANK

U kunt uw producten voor de voedselbank nog steeds in leveren in de Mariakapel. Deze is dagelijks geopend. In deze tijd waarin veel mensen hun bestaanszekerheid verliezen wordt steeds vaker beroep gedaan op de voedselbank. Uw steun blijft dus hard nodig.
De voedselbank heeft een boodschappenlijstje gemaakt met producten die langer houdbaar zijn en dus zeer welkom zijn.
Het gaat om: maaltijdsoepen, peulvruchten, havermout, vis in blik, groente of fruit in pot of blik, koffie en thee, volkorenpasta, couscous, zilvervlies of meergranenrijst, olie (zonnebloem of olijf).
Dank u wel voor al uw gulle giften.

VAKANTIE KLÖKSKE

Volgende week zal er een dubbel nummer van het Klökske verschijnen. Dit houdt in dat misintenties voor zaterdag 7 augustus tot en met vrijdag 20 augustus opgegeven kunnen worden tot uiterlijk maandag 2 augustus 12.00 uur. Dit kan telefonisch op maandag tussen 10 en 11.30 uur, via e-mail (info@parochie-sevenum.nl) of via een briefje in de
brievenbus van het parochiehuis.

BOMEN OP ONS KERKHOF

Enkele weken geleden viel er een flinke tak uit een van de essen op ons kerkhof. Na nadere boominspectie blijkt dat dit nog vaker kan gebeuren met alle gevolgen van dien. Je moet er niet aan denken dat een van de takken op de graven terechtkomt of erger nog een bezoeker van ons kerkhof treft.
De oorzaak is hiervan is een plakoksel. Ter verduidelijking: als 2 takken uit dezelfde oksel te steil omhoog groeien kan een plakoksel of kleeftak ontstaan. Een plakoksel is een vork in een boom waarbij de splitsing niet goed gevormd is. Er zit bast tussen de 2 armen van de vork, waardoor de aanhechting niet sterk genoeg is – dit vormt het gevaar. In open veld is dit geen probleem maar op een kerkhof dus wel.
Er staan langs het zijpad langs de muur nog een aantal liquidambars (amberbomen). Nadeel van deze bomen is dat ze windgevoelig zijn, en ook hier zijn door de jaren heen takken spontaan uitgescheurd.
We hebben besloten om deze 4 essen en 7 liquidambars te rooien. De plaatsen van de liquidambars zijn al opgevuld.  De essen worden vervangen door een andere boomsoort.
De essen staan achter de kapel, voor het H. Hart beeld.

DOOP

Dat het leven een geschenk is, ervaren jonge ouders heel bijzonder als er een kindje geboren wordt. De doop is een viering van dankbaarheid om de komst van het nieuwe leven, een vraag om Gods zegen voor de toekomst van dit kind én we nemen de dopeling officieel op in de kerkgemeenschap! Om een afspraak voor een doop te maken kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat 077-4671276 (maandag tussen 10 en 11.30 uur) of per email: info@parochie-sevenum.nl.
Voorafgaand aan de doopviering zal er een voorbereidende bijeenkomst zijn, waarbij de priester die de doop gaat toedienen met u in gesprek gaat en de viering voorbereidt.

BROOD ZIJN 
Johannes 6,24-35

Jezus zegt vandaag: ‘Werkt toch niet voor voedsel dat vergaat.’ Jezus ként ons. Hij kent ook onze voornaamste zorg: eten en drinken, geld verdienen en geld bezitten. Maar geld noch bezit maken de mens écht gelukkig. Voor leven is méér nodig, een mens leeft niet van brood alleen. Brood heb je nodig, maar je leeft pas écht door vrede, liefde, vriendschap, eerlijkheid, oprechtheid en geluk. Een hand om je schouder, een kus op je wang, een hartelijk en bemoedigend woord heb je even hard nodig als je dagelijks brood.
De diepere boodschap van deze tweede ‘broodzondag’ is: wij moeten niet alleen brood met elkaar delen, we moeten zelf ‘brood uit de hemel’ en ‘brood voor deze wereld’ worden. En dit brood bedoelt Jezus. Brood bestaat niet alleen uit meel en wat gist, maar ook voor woorden als: hartelijkheid. liefde, vriendschap, trouw, licht en vrede. Dat mogen wij aan elkaar blijven doorgeven. Deze bemoedigingen heeft elk mens dagelijks broodnodig! Delen in elkaars geluk, maar ook in elkaars pijn en verdriet. Dan kunnen pijn en zorg omslaan in verrijking. Wat is een zegen als je mensen ontmoet die tegen je zeggen: ik ben blij dat je er bent, en ik weet iets goeds van jou. Die woorden hebben we dagelijks broodnodig. Daar worden we betere mensen van!

BROOD DES LEVENS

We horen het wel eens: er mist iets. Vaak weten we zelf niet wat er nu precies mist, maar we lopen wel rond, zoekend naar het missend onderdeel. Als we in  aanraking komen met Jezus en Hem leren kennen, beseffen we al gauw dat Hij het is, waar we naar op zoek waren. Jezus vult dat open gat in ieders hart. Hij is het Brood des Levens. Eenmaal tot Hem gekomen, zul je nooit meer honger hebben en wie in Hem gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. Hij heeft immers dat gat in ons, die leegte in ons hart gevuld. Maar dan? Dan is de zoektocht misschien voorbij, maar dan pas begint het echte avontuur. Waar gaan we heen? We zijn in de trein gestapt en we vertrouwen erop dat de machinist weet waar we heen gaan. Zo zijn we ons hele leven op reis, met als eindbestemming bij Hem thuis te mogen komen.

H. JOZEF
Heilig zonder op te vallen

Met een speciale brief reikt paus Franciscus de heilige Jozef aan als voorbeeld in tijden van crisis. Het doel van deze apostolische brief is om onze liefde voor deze grote heilige te vergroten, zijn voorspraak in te roepen en zijn deugden en ijver na te volgen. De paus belicht zeven eigenschappen van Jozef:
Deze worden de komende weken één voor één toegelicht.
4. Een aanvaardende vader
Vertrouwend op de woorden van de engel aanvaardde Jozef Maria onvoorwaardelijk. Hoewel hij het grotere geheel niet begrijpt, besluit hij, door God verlicht, Maria’s goede naam, haar waardigheid en haar leven te beschermen.
Als er in het leven dingen gebeuren die we niet begrijpen, reageren we vaak met teleurstelling en opstandigheid. Jozef zette zijn eigen ideeën opzij en aanvaardde de loop der gebeurtenissen, hoe mysterieus ook, en nam zijn verantwoordelijkheid.
Hij gaat ons voor op een geestelijke weg van aanvaarding. Niet met terneergeslagen berusting, maar met moed en daadkracht. Ons leven kan op wonderbaarlijke wijze herboren worden als we de moed vinden om het af te stemmen op het evangelie. Zelfs als alles fout lijkt te gaan of onherstelbaar lijkt. Zelfs als ons hart ons veroordeelt: “God is groter dan ons hart, en Hij weet alles” (1 Johannes 3, 20).

IRISH BLESSING

Nu de Weg jou komt groeten zal de wind weer waaien in je rug.
Laat Gods licht jou dragen warm als de zon,
als regen die je zachtjes kust.
En we zien elkaar ooit weer, we zien elkaar ooit weer,
blijf nu maar even in de palm van Gods hand.

VUURTOREN

Paus Franciscus richt zich naar het Licht van Christus. Zijn vuurtoren staat in Jeruzalem, ook al woont hij zelf in Rome en is Rome voor sommige katholieken de plek waar je naar moet kijken. Het is groots van Franciscus dat hij erkent dat er mensen zijn voor wie dat anders is: sommigen richten zich op de rivier Ganges, en anderen op Mekka. Zo is de Paus in gesprek met religieuze leiders in Caïro en was hij in maart 2021 op bezoek bij ayatollah Al-Sistani in Irak.
Paus Franciscus weet dat er op de wereld meer vuurtorens staan
Zonder iets af te doen aan zijn eigen overtuiging en zijn eigen geloof, erkent hij dat mensen een ander richtsnoer volgen, en dat zij, net als hijzelf, integere en oprechte zoekers zijn. Mensen onderweg naar de volle waarheid.
Paus Franciscus weet dat er op de wereld meer vuurtorens staan dan alleen die witgele in Vaticaanstad, waarvan hij de vuurtorenwachter is. En hij heeft daar vrede mee.
Het evangelie gebruikt ook het beeld van het licht als ijkpunt. De kerk is zelf niet het licht, Jezus Christus is dat. De evangelist Johannes opent zijn evangelie ermee en legt uit wie Johannes de Doper is: Die kwam om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat iedere mens verlicht en naar de wereld kwam.
Het leven is overzichtelijker als je vasthoudt aan de gedachte dat er maar één waarheid is: dat de wereld een eiland is met maar één vuurtoren. Met dat idee ben ik opgevoed in de jaren vijftig. Zeventig jaar later is dat beeld behoorlijk veranderd. We hebben ingezien dat er wel meer vuurtorens aan de kust staan, soms zelfs twee op één klein eiland.
Het feit dat er meer bakens zijn betekent overigens niet dat onze toren geen licht meer geeft; het is alleen niet meer de enige. Gunnen we elkaar het licht in de ogen?

QUOTE

CORONA MAATREGELEN

Om de kerk open te houden, vragen we u om de maatregelen goed in acht te nemen:
blijf thuis bij verkoudheidsverschijnselen en houdt 1.5 meter afstand. Was uw handen voordat u naar de kerk komt. We doen dit niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. Op de kerkdeuren vindt u de verdere richtlijnen. Als er vragen zijn horen wij dat graag.
Verder vragen we u om bij binnenkomst te registreren. Voor ieders veiligheid vragen we u om zo gespreid mogelijk in de kerk plaats te nemen. Niet alleen in het middenschip, maar ook in de zijbeuken. En u kunt altijd gebruik maken van de H. missen door de week.
Wij zijn samen kerk, samen verantwoordelijk om de richtlijnen te volgen.