WELKOM

VOEDSELBANK

Koop een beetje meer in en deel! Deel met degene die geen overvloed heeft maar afhankelijk is van de voedselbank. De Mariakapel is dagelijks geopend voor u bijdrage. Uw steun blijft hard nodig.
De voedselbank heeft een boodschappenlijstje gemaakt met producten die langer houdbaar zijn en dus zeer welkom zijn
Het gaat om: maaltijdsoepen, peulvruchten, havermout, vis in blik, groente of fruit in pot of blik, koffie en thee, volkorenpasta, couscous, zilvervlies of meergranenrijst, olie (zonnebloem of olijf).
Vanwege hygiëne voorschriften mag geen zelf ingemaakt of zelf gemaakt voedsel door de voedselbanken worden uitgegeven! Ook alcohol is niet toegestaan.
Dank u wel voor al uw gulle gift.

DANKWOORDJE PASEN SEVENUM/ KRONENBERG

Het Paasfeest ligt weer achter ons. Ook dit jaar werd het Paasfeest aan banden gelegd door het coronavirus, al was er net iets meer ruimte dan vorig jaar. Wij hebben dan ook alle geheimen van de Goede Week en Pasen kunnen vieren en gedenken en daar mogen wij dankbaar voor zijn.
Dank aan allen die daaraan hebben meegewerkt: de kosters die het kerkgebouw telkens opnieuw hebben aangepast aan de viering. Dank aan de misdienaars en acolieten, de lectoren en lectrices die de vieringen hebben mogelijk gemaakt. En wat is een feest zonder aangepaste versiering: het zag er allemaal heel feestelijk uit. En opnieuw waren de creaties origineel, zoals de genade van elke Paasfeest een eigen kleur heeft. Tenslotte wil ik ook onze koren bedanken en de andere combo’s die de Eucharistievieringen hebben opgeluisterd. Het was niet eenvoudig vanwege de coronaregels; toch was elke viering warm door zang en muziek.
Wij hebben in Sevenum en Kronenberg Pasen gevierd, de verrijzenis van Jezus. Moge Hij ons doen opstaan tot een vernieuwd christelijk leven, opdat wij ook in de toekomst de Goede Week en Pasen kunnen blijven vieren.
Kapelaan Pierik, namens onze pastoor en kapelaans, het kerkbestuur en de parochieraad 

HANDEN UIT DE MOUWEN

Ook in Kronenberg is het coronatijd met alle maatregelen van dien. En dan kun je bij de pakken neer gaan zitten, of de handen uit de mouwen steken. Dat laatste deden Piet en Chris. De kerk, begraafplaats en de pastorie werden eens flink onderhanden genomen. En dat is te zien. De deuren zijn allemaal geverfd. Er is meer ruimte gecreëerd voor de kerkgangers door banken anders te plaatsen. Vanaf het oksaal valt plotseling weer licht in de kerk door het schoonmaken van de raam achter het orgel. Als je de kerk binnenkomt staat Theresia in de kapel in het voorportaal. Het Maria en – Jozef altaar worden apart aangelicht. De driearmige kandelaar waarop de paaskaars staat is opgeknapt. De heren hebben zoveel aangepakt dat ik ongetwijfeld dingen vergeet. Ook de pastorie is flink onderhanden genomen. De keuken is, in afwachting van een nieuwe, alvast gesloopt. Vastgekitte vloerbedekking verwijderd zodat de prachtige originele tegelvloer weer zichtbaar is. Er zijn weer gordijnen opgehangen, de kelderraampjes zijn geverfd en gerepareerd. Ook het kerkhof ligt er weer prima verzorgd bij.
Al dat werk lijkt zo vanzelfsprekend maar dat is het niet. En al dat vrijwilligerswerk mag wel eens benoemd worden. Chris en Piet bedankt!
Chris en Piet zijn nog niet klaar, want ideeën blijven komen en daar krijgen ze de ruimte voor.
Op naar de volgende klus!

VORMSEL

Vrijdag 9 april hebben 17 kinderen het Vormsel mogen ontvangen van Vicaris Goulmy. Het was nog even spannend vanwege kinderen die vorige week nog getest moesten worden, of het vormsel doorgang kon vinden. Vrijdagochtend kwamen de laatste negatieve uitslagen binnen en mochten we iedereen ’s avonds begroeten.
Het was een korte viering, maar deze werd intens beleefd.
Vormelingen en ouders, gefeliciteerd.

VOORSTELLINGSMIS

Zaterdag 17 april zal de voorstellingsmis zijn voor de communicanten van de Dobbelsteen. Vanwege corona krijgen de kinderen in verschillende groepen les. Zo is er ook besloten de voorstellingsmis in 2 groepen te vieren. Het toepasselijke thema is “Ik ben…”.
Volgende week stellen de communicanten van de Kroevert zich voor op zaterdag avond in Kronenberg en de communicanten van de Horizon en de Krullevaar op zondagmorgen in Sevenum.

HOREN EN ZIEN

Geloven is niet vanzelfsprekend. Dat is het nooit geweest, al doen we soms van wel. Dan hebben we het met een zekere weemoed over vroeger, toen het kerkelijk leven anders was, en toen je zelf ook anders was. Toen was geloven heel gewoon, of was het: Toen was geluk heel gewoon?
Het is maar de vraag of dat werkelijk zo was.
Ik zou zeggen: geloven is niet vanzelfsprekend, en is dat nooit geweest. Geloven is eigenlijk nooit ‘heel gewoon’. En dat het dat niet is, is iets wat je goed kunt proeven in de verhalen die we in de kerk na Pasen lezen en overdenken, de zogenaamde verschijningsverhalen.
Je zou misschien denken, als Jezus is opgestaan uit zijn graf en verschijnt aan zijn vrienden – daar wordt toch wel het meest overweldigende bewijs geleverd, daar ontstaat de zekerheid van het geloof, want wat is er krachtiger dan een god die de dood overwint, die levend opstaat uit het graf? Maar de sfeer die deze verhalen ademen, is juist andersom. Helemaal geen triomfalisme.
Er hangt iets onwerkelijks omheen. Iets mysterieus. Er is herkenning en tegelijk onzekerheid. Er is sprake van angst en schrik – ook vandaag horen we dat. De leerlingen twijfelen. Ook een woord dat hier valt.  
Dit specifieke karakter, van de geheimzinnige sfeer die het verhaal oproept, is iets om vast te houden. Omdat ik denk dat dit iets zegt over hoe wij vandaag op een vruchtbare manier met de woorden van de Verrezene om kunnen gaan. Omdat het misschien wel een kenmerk is van wat ons geloven vandaag de dag zou kunnen zijn. Geen triomfantelijk geloof. Geen geloof van te grote woorden en te stellige zekerheden. Maar een geloof dat gestempeld door de sfeer van het geheim, met respect voor het mysterieuze, met een ruimte van niet – weten of, niet zeker weten om zich heen. Wij zien de Heer, en tegelijk zien we het ware niet. Wij horen zijn stem, maar vallen zelf stil.

DE DISGENOTEN

Het simpele gerei,
het brood dat is gesneden,
de stilte, de gebeden-
want de avond is nabij

Uit tranen en uit pijn
dit samenzijn verkregen:
bij sober brood de zegen
twee in uw naam te zijn.

Waar aan de witte dis
Uw teken wordt beleden
Verschijnt Gij – : ‘u zij vrede’.
Gij Brood – gij Wijn – gij Vis.
Ida Gerhardt

GOD

Als ik U deze week tegenkom God, in welk mens dan ook,
en U doet een beroep op mij; laat me dan voor één keer niet piekeren of ik wel tijd genoeg heb, of ik wel geld genoeg heb, of ik wel sterk genoeg ben om U te geven wat U vraagt
Als ik U deze week tegenkom God, in welk mens dan ook,
en U hebt hulp nodig; laat mij dan voor één keer niet treuzelen tot een ander het opknapt, iemand die vast sterker is, iemand die vast meer tijd heeft, iemand die beter missen kan waaraan U gebrek hebt.
Als ik U deze week tegenkom God, in welk mens dan ook
en ik hoor Uw vraag; laat me dan voor één keer niet afwegen of het niet anders kan, of U het wel waard bent, of ik er wat mee opschiet, of ik niet wat beters te doen heb.
Als ik U deze week tegenkom God, in welk mens dan ook,
en U kijkt me aan; laat me dan voor één keer onbezorgd alles uit de kast halen, niets achter de hand houden, mijzelf helemaal geven in het volste vertrouwen dat ik goed terecht kom.
Hans van de Pol

CORONA MAATREGELEN

Om de kerk open te houden, vragen we u om de maatregelen goed in acht te nemen:
blijf thuis bij verkoudheidsverschijnselen en houdt 1.5 meter afstand. Was uw handen voordat u naar de kerk komt. Draag een mondkapje in de kerk. We doen dit niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. Op de kerkdeuren vindt u de verdere richtlijnen. Als er vragen zijn horen wij dat graag.
Verder vragen we u om bij binnenkomst te registreren. Voor ieders veiligheid vragen we u om zo gespreid mogelijk in de kerk plaats te nemen. Niet alleen in het middenschip, maar ook in de zijbeuken. En u kunt altijd gebruik maken van de H. missen door de week.
Wij zijn samen kerk, samen verantwoordelijk om de richtlijnen te volgen.