Vieringen

ZATERDAG 8 DECEMBER – Maria Onbevlekt Ontvangenis
Sevenum
18.00 uur EUCHARISTIEVIERING
Opgeluisterd door `Het Kerkelijk Gemengd Koor`
Jaardienst voor Jeu Bouten en Els Bouten
In dit weekend gelegenheid voor uw extra gave voor de voedselbank

Kronenberg
19.15 uur EUCHARISTIEVIERING
Opgeluisterd door `Zangkoor Melodia `
Voor Jan en Marie Kurvers  Schreurs, Jo Kurvers en Hay Sturme
In dit weekend gelegenheid voor uw extra gave voor de voedselbank

ZONDAG 9 DECEMBER
Sevenum
09.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Opgeluisterd door `Het Seniorenkoor`
Jaardienst voor Pierre van Meijel en Johanna van Meijel-Raedts (St.)
In dit weekend gelegenheid voor uw extra gave voor de voedselbank

MAANDAG  10 DECEMBER
Sevenum
18.00 uur Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Voor Eed Coenders vanwege zijn sterfdag

DINSDAG     11 DECEMBER
Sevenum
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Voor de zieken

DONDERDAG 13 DECEMBER – PATER PIO GEBEDSGROEP
Sevenum
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING H. Lucia
Aansluitend uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkransgebed.
Voor de zielen in het vagevuur
Voor Roald Nellen vanwege zijn sterfdag en voor zijn grootouders

VRIJDAG     14 DECEMBER – H. Johannes van het Kruis
Sevenum
18.00 uur Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Voor de eenzamen in de maand December