Vieringen


VRIJDAG     6 DECEMBER
Sevenum       
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Met toediening van het H. Vormsel
Opgeluisterd door Vocal Connexion
Voor Egon Drijdijk, de papa van Tom, een van de vormelingen van vandaag
Voor Bart Bruijnen, vanwege zijn verjaardag, voor Er en Jan Bruijnen en Truus Bruijnen-Billekens en overleden familie

ZATERDAG 7 DECEMBER
Sevenum       
18.00 uur EUCHARISTIEVIERING
Voor Riek Smits-van de Vight
In dit weekend gelegenheid voor uw extra gave voor de voedselbank

Kronenberg
19.15 uur EUCHARISTIEVIERING
Opgeluisterd door Melodia
Voor Jan en Marie Kurvers-Schreurs, Jo Kurvers en Hay Sturme
In dit weekend gelegenheid voor uw extra gave voor de voedselbank

ZONDAG      8 DECEMBER
Sevenum       
09.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Opgeluisterd door Kerkelijk Gemengd Koor
Voor Wim Heijnen vanwege zijn verjaardag
In dit weekend gelegenheid voor uw extra gave voor de voedselbank

MAANDAG  9 DECEMBER – MARIA ONBEVLEKT ONTVANGENIS
Sevenum       
18.00 uur Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Voor de zwangere vrouwen in onze parochie

DINSDAG     10 DECEMBER
Sevenum       
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING                   

Voor de vluchtelingen

DONDERDAG 12 DECEMBER – Pater PIO GEBEDSGROEP 
Sevenum       
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Aansluitend uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkransgebed.
Voor de zielen in het vagevuur

VRIJDAG     13 DECEMBER – ‘EERSTE’ VRIJDAG VAN DE MAAND
Sevenum       
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING – H. LUCIA
Eerherstel van het Heilig Hart van Jezus 
19.00 uur uitstelling van het Allerheiligste
Voor licht in de duisternis