Vieringen

ZONDAG 18 APRIL – DERDE ZONDAG VAN PASEN
Eerste lezing: Hand. 3,13-15.17-19
Psalm: 4
Tweede lezing: 1 Joh. 2,1-5
Evangelie: Lc. 24,35-48

ZATERDAG 17 APRIL
Sevenum        18.00 uur EUCHARISTIEVIERING-GEZINSMIS
“Ik ben….”
Opgeluisterd door Sjaak en Nelly
Zes wekendienst voor Sjraar in ’t Zandt en voor Leny in ’t Zandt-Simons
Voor Mien van der Vight-Kerstjens
Voor de communicanten en hun familie

ZATERDAG 17 APRIL
Kronenberg   GEEN EUCHARISTIEVIERING

ZONDAG      18 APRIL
Sevenum       
09.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Opgeluisterd door Geert en Marcel
Voor Hay Sturme en An Sturme-Hendrix (St.)

Sevenum       
14.00 uur UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE
Eerherstel van het Heilig Hart van Jezus      
Parochiehuis open van 14.00 uur tot 15.00 uur

MAANDAG  19 APRIL
Sevenum       
18.00 uur Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Voor de vrijwilligers

DINSDAG     20 APRIL
Sevenum       
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING                   

Voor de leiders van de kerk

DONDERDAG 22 APRIL
Sevenum       
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Voor ons priesterteam

VRIJDAG     23 APRIL
Sevenum       
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING                  

Voor Nel Lucassen-Cuppen vanwege de verjaardag
tevens voor Grad Lucassen vanwege de trouwdag (St.)