Vieringen

ZATERDAG 18 AUGUSTUS
Kronenberg
19.15 uur EUCHARISTIEVIERING
Opgeluisterd door `Zangkoor Melodia`
Eerste jaardienst voor Lies Philipsen- Hermans en voor Piet Philipsen.
Voor alle schoolgaande kinderen
Kroedwis zegening

ZONDAG      19 AUGUSTUS
Sevenum
09.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Opgeluisterd door `Het Seniorenkoor`
Voor alle schoolgaande kinderen
Kroedwis zegening

MAANDAG  20 AUGUSTUS – H. Bernardus
Sevenum
18.00 uur Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Voor Lou Gommans

DINSDAG     21 AUGUSTUS – Ter Gedachtenis van Paus Pius X
Sevenum
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Voor de vluchtelingen

DONDERDAG 23 AUGUSTUS – H. Rosa
Sevenum
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Voor Grad Lucassen vanwege zijn verjaardag en tevens voor Nel Lucassen-Cuppen (St.)

VRIJDAG     24 AUGUSTUS – H. Bartholomeus
Sevenum
18.00 uur Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Voor de zieken van de Parochie