Vieringen

ZONDAG 24 JANUARI – DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
BIDWEEK VOOR DE EENHEID
Eerste lezing: Jona 3,1-5.10
Psalm: 25
Tweede lezing: 1 Kor. 7,29-31
Evangelie: Mc. 1,14-20

ZATERDAG 23 JANUARI
Sevenum       
18.00 uur EUCHARISTIEVIERING
Opgeluisterd door fam. Nederpelt
Voor Wim Bussemakers en Mia Bussemakers-Weijs (St.)

ZATERDAG 23 JANUARI
Kronenberg  
GEEN EUCHARISTIEVIERING

ZONDAG      24 JANUARI
Sevenum       
09.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Opgeluisterd door Geert en Marcel
Jaardienst voor Joep en Diny Bovee-Basten en overleden familieleden

Sevenum       
14.00 uur UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE
Eerherstel van het Heilig Hart van Jezus      
Parochiehuis open van 14.00 uur tot 15.00 uur

MAANDAG  25 JANUARI
Sevenum       
18.00 uur Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Voor de vluchtelingen

DINSDAG     26 JANUARI
Sevenum       
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING                   

Voor de eenzamen

DONDERDAG 28 JANUARI
Sevenum       
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING
Voor hen die een dierbare verloren hebben

VRIJDAG     29 JANUARI
Sevenum       
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING                  
Voor Andries Willemssen en Anna Willemssen-Derks,
zoon Wim en kleinzoon Roald (St.)