Vastenactie

PROJECT VORMELINGEN 2018

Afgelopen 13 april werd er in Kronenberg gecollecteerd voor het waterproject in Sri Lanka. Ook in Evertsoord is er geld ingezameld voor ditzelfde goede doel. Kapelaan Terrence heeft dit doel mogen kiezen bij zijn afscheid van de parochie Sevenum.

In Kronenberg werd met behulp van vele vrijwilligers, waaronder verschillende kinderen van basisschool de Kroevert, maar liefst €549,70 opgehaald! Vanuit Evertsoord komt daar nog eens €71,39 bij, samen dus maar liefst €621,09!!!  Dit bedrag wordt opgeteld bij het bedrag dat de vormelingen van Sevenum in januari van dit jaar opgehaald hebben. Dit zal bij elkaar voldoende zijn om de waterput en opslagtank voor water in het afgelegen dorpje Kaddumurivu (in het oosten van Sri Lanka) te gaan realiseren.

Geweldig nieuws dus!!!!

We willen alle kinderen, ouders en andere vrijwilligers van harte bedanken voor hun inzet. En natuurlijk bedanken we ook iedereen die geld heeft gegeven voor dit mooie doel! Dankzij jullie zullen alle mensen van het dorpje Kaddumurivu een veel beter leven krijgen. En aangezien de waterput vlakbij de basisschool gerealiseerd gaat worden, is dit vooral ook voor de kinderen een grote vooruitgang.  

De werkgroep vastenactie dankt jullie heel hartelijk voor de hulp. Ook namens kapelaan Terrence.
Een dikke vette pluim voor jullie inzet!

 
En natuurlijk is het altijd mogelijk het project financieel te steunen door middel van een storting op rekening NL15 RABO 0147228034 t.n.v. Kerkbestuur Parochiefederatie o.v.v. “Vastenactie”

contactpersoon: Monique Weling 06 23914984 of  m.klerckx@live.nl