Vastenactie

PROJECT VORMELINGEN 2017
CADEAUTJES VOOR DE KINDEREN IN CHEBUKAKA, KENIA
Van 28 jan. t/m 3 febr. hebben de 28 Sevenumse vormelingen samen met nog 9 kinderen van groep 8 een deur aan deur collecte gehouden om geld in te zamelen voor een onderwijsproject in Kenia. Dit in het kader van de vastenactie van de parochiefederatie. De collecte heeft €1666,- opgebracht. Een resultaat om trots op te zijn en iedereen was positief en enthousiast.
Bovendien had ieder kind een klein cadeautje van zichzelf meegenomen om de grote doos te vullen. Schriftjes, pennen, knuffels, barbies en zo meer. De doos is goed aangekomen bij de leeftijdsgenootjes in Chebukaka, Kenia. Zr. Imelda heeft ze voor jullie uitgedeeld en de bijgaande foto’s geven jullie een impressie.
De werkgroep vastenactie dankt jullie heel hartelijk voor de hulp. Ook namens de kinderen van Chebukaka.
Een dikke vette pluim voor jullie inzet!

 
Een aantal vrijwilligers uit de parochiefederatie organiseert een paar activiteiten met het doel een zelf gekozen onderwijsproject in een ontwikkelingsland financieel te steunen. De laatste jaren was dit een onderwijsproject voor blinden in Nepal en daarna een onderwijsproject in Chebukaka in Kenia. De jaarlijkse huis aan huis collecte van de vormelingen onder het motto “wij geven vorm aan ons vormsel” in onze parochiefederatie is ook bestemd voor gekozen onderwijsproject. Middels het Klökske proberen we zoveel mogelijk mensen te informeren en te enthousiasmeren. Natuurlijk is het altijd mogelijk het project financieel te steunen door middel van een storting op rekening NL15 RABO 0147228034 t.n.v. Kerkbestuur Parochiefederatie o.v.v. “Vastenactie”

De gehele bijdrage gaat altijd rechtstreeks naar het project.
We kiezen  voor een onderwijsproject omdat we van mening zijn dat onderwijs voor kinderen de basis is voor een betere toekomst.
En wil je ons komen helpen; je bent van harte welkom!!

contactpersoon Jan Nellen:  077-4672557 of j.a.nellen@ziggo.nl