Pastoraal team

Het pastoraal team van het dekenaat Horst


V.l.n.r.: Kapelaan Terrence Ragel, kapelaan Karol Mielnik, Pastoor deken Lic. Alexander de Graaf Woutering, Kapelaan te Boekhorst en Kapelaan Marcin Fratczak

 

Pastoor deken Lic. A. de Graaf Woutering

woutering
Alexander de Graaf Woutering
Hoofdstraat 7, 5961 EX, Horst
Tel. 077-3981416,
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Van 1989 tot 1993 – in de tijd van deken Hanneman – was hij kapelaan in de dekenale Lambertusparochie in Horst. Pastoor-deken de Graaf Woutering was werkzaam in de Paterskerk in Venray en als assistent in het dekenaat Venray. Hij heeft een universitaire studie in de Sociale Leer van de Kerk afgerond. Naast zijn werkzaamheden in Horst zal hij een klein gedeelte van zijn tijd als aalmoezenier blijven besteden aan zijn werkzaamheden bij de Dienst Kerk en Samenleving.

Kapelaan K. Mielnik

mielnik
Karol Mielnik
Veerweg 6
5973 NS  Lottum     k.mielnik@rkhorst.nl
tel. 077 4631221

Kapelaan Peter Pierik
Per 1 november 2018 komt kapelaan Peter Pierik, 57 jaar, werken binnen onze federatie. Kapelaan Pierik zal gaan wonen in het klooster van de zusters Benedictinessen van de Oude Munt in Tegelen en elke dag actief zijn voor de 10 geloofsgemeenschappen van onze federatie.
Kapelaan Pierik, die in het verleden op meerdere plaatsen pastoor is geweest, wil heel nadrukkelijk kapelaan zijn onder verantwoordelijkheid van een pastoor en in intense samenwerking met een groep priesters, bovendien niet gebonden aan een specifieke parochie.

Kapelaan Marcin Fratczak
fratczak
Kapelaan Marcin Fratczak
pastoor Jeuckenstraat 4
5966  NM America
Kapelaan Marcin werd geboren op 1 augustus 1986 in Slupca, Polen. Hij  is afgestudeerd aan de middelbare school met de studierichting  wiskunde. In 2006 ging hij naar het seminarie van Gniezno. Tijdens zijn seminarietijd heeft hij 9 maanden bij de Italiaanse  gemeenschap ‘Cenacolo’ gewerkt. Sindsdien werkt hij voor Charity Foundation ‘Jongeren in de verslaving’.
Begin augustus 2014 kwam hij als diaken naar de parochies van Horst waar hij 6 maanden stage liep en de Nederlandse taal leerde. Op 30 mei 2015 werd hij in Gniezno tot priester gewijd en nu is hij begonnen met zijn pastoraal werk in de parochies van Horst.