FEDERATIE VAN PAROCHIES SEVENUM

Start
Omhoog

GEBEDSGROEP PATER PIO

geboren: 25 mei 1887

overleden: 23 september 1968

zaligverklaring: 2 mei 1999

heiligverklaring: 16 juni 2002

 

Indien u meer informatie wilt, 

kunt u contact opnemen met:

Mw. Joke Cuppen, tel.nr. 077 467 2199

 

 

 

Op de tweede donderdag van de maand

 

De gebedsgroep komt om 18.30 uur in de dagkapel van de kerk  samen.

Na vieren van de H. Mis wordt gezamenlijk het Rozenhoedje gebeden, daarna volgt de uitstelling van het Allerheiligste en wordt om de  voorspraak van de heilige pater Pio  gevraagd voor  diverse intenties.

Tevens bestaat ook de mogelijkheid