WELKOM

OVERLIJDEN

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Dhr. Jan Lucassen, Helenaveenseweg 10 te Sevenum.
Hij is overleden op de leeftijd van 84 jaar.
De plechtige uitvaartdienst vindt maandag 25 januari plaats in besloten kring waarna hij te ruste wordt gelegd op ons kerkhof.
Moge hij rusten in vrede.

VOEDSELBANK

Koop een beetje meer in en deel! Deel met degene die geen overvloed heeft maar afhankelijk is van de voedselbank. De Mariakapel is dagelijks geopend voor u bijdrage. Uw steun blijft hard nodig.
De voedselbank heeft een boodschappenlijstje gemaakt met producten die langer houdbaar zijn en dus zeer welkom zijn.
Het gaat om: maaltijdsoepen, peulvruchten, havermout, vis in blik, groente of fruit in pot of blik, koffie en thee, volkorenpasta, couscous, zilvervlies of meergranenrijst, olie (zonnebloem of olijf).
Dank u wel voor al uw gulle giften.

KERKBIJDRAGE

22 tot 27 februari – Geef vandaag voor de kerk van morgen
De bezorgers van de brieven van de kerkbijdrage hebben, als alles goed is, hun uitnodiging ontvangen. We hebben nog een aantal straten zonder bezorger, dus als je je geroepen voelt om in de week van 22 februari te gaan wandelen, laat het ons dan weten! (info@parochie-sevenum.nl)
We gaan op 18 februari beginnen met het inpakken van de brieven. Afgelopen jaren waren we binnen 1 dag klaar, vanwege de vele vrijwilligers die op donderdag een handje kwamen helpen. Ook zij hebben hun uitnodiging gehad om weer te komen helpen.
Uiteraard is alles onder voorbehoud.
Langs deze weg wil de werkgroep Actie Kerkbalans alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun inzet.

KAARSENGELD

Vanaf 1 februari zullen de offerkaarsen in de kerk en in de Mariakapel verhoogd worden. Een kaars kost dan € 0,50. De noveenkaarsen blijven € 4,00 per stuk.

DE BEKERING VAN PAULUS Hand; 22,3-16.
Van vervolger tot verkondiger.

25 januari: Het feest van de bekering van Saulus. Die bekering van Saulus dat is wel een dingetje. Van christenvervolger en moordenaar naar toegewijde verkondiger van de blijde Boodschap. Op tweede kerstdag lazen we over het martelaarschap van de H. Stefanus. Toen stond Saulus nog met stenen in zijn handen. En dan, op weg naar Damascus, naar zijn volgende opdracht, wordt hij geroepen.
“Saul, waarom vervolgt gij mij?”
En met die paar woorden stort zijn hele wereld in elkaar. Het is niet de stem van een engel, maar van de persoon die hij verafschuwt. Hij heeft geweigerd te geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan en zijn levensdoel is om degenen die daar WEL in geloven uit te roeien. En nu staat dezelfde Jezus voor hem, als een goddelijke verschijning. Dat kan maar één ding betekenen: Jezus leeft en Hij is wat Hij beweert te zijn. Hij is de Zoon van de levende God.
Nu zijn de rollen omgekeerd. Hij is op weg naar Damascus om de volgelingen van Jezus achterna te zitten en nu komt Jezus zelf HEM achterna. Paulus krimpt ineen nu de werkelijkheid tot hem doordringt: “Ik ben de ergste vijand van de Zoon van God geworden, erger dan alle mensen uit het Oude Testament die zich tegen God hadden verzet.” Dit is zijn einde. Jezus zal nu waarschijnlijk gaan vertellen welk gruwelijk lot hem te wachten staat … en hij heeft het verdiend.
Maar Jezus is er niet op uit om Paulus te breken, alleen zijn ego. Hoe is het mogelijk dat Jezus zijn ergste tegenstander uitdaagt om Hem als zijn apostel te dienen? Te gek voor woorden. Die ongekende vergevingsgezindheid van Jezus is eenvoudigweg weg niet te begrijpen. Jezus zet al zijn gedachten volledig op zijn kop.
Drie dagen later heeft Paulus een ontmoeting met Ananias, een rijpere christen in Damascus. God heeft deze man de opdracht gegeven om Paulus verder te helpen en door te geven welke roeping God voor hem heeft.
In die paar dagen blijft Paulus nog steeds blind, maar in geestelijk opzicht dringt het licht van God krachtig tot hem door. Hij word opnieuw geboren en vervuld met Gods Geest, waardoor hij definitief en radicaal verandert tot een heel ander mens.
Geroepen worden, daar hoort luisteren bij, angst bij, schaamte bij, lef bij maar vooral overgave bij. Jezelf, je ego aan de kant zetten en je gezicht keren naar Hem.

HET MOSTERDZAADJE

Voedselgewassen als tarwe, gerst, ui, prei, druiven en nog vele anderen zijn niet meer uit ons dagelijks voedsel weg te denken. Velen hiervan worden in de Bijbel genoemd. Jezus gebruikt gewassen of planten in zijn parabels ook vaak als symbool. Een van de bekendste gelijkenissen is die van het mosterdzaadje.
Iets kleins kan uitgroeien tot iets groots. Dat geldt ook voor geloof, vertrouwen en het koninkrijk van God. In de gelijkenis wordt gesproken van het mosterdzaadje dat in de aarde gezaaid wordt. Het gaat hier dus om een akkerbouwgewas, hoogstwaarschijnlijk zwarte mosterd, Brassica nigra (ook wel Sinapis nigra). Het zaad is inderdaad erg klein, 1 tot 2 mm in diameter en donker, bijna zwart, van kleur. In de vroegere agrarische cultuur van Israël was het mosterdzaadje het allerkleinste zaadje. Op vruchtbare grond kon het rijk vertakte gewas zeker 2 meter hoog worden. Het bloeide weelderig met gele bloemen en gaf veel zaad. Zwarte mosterd was geliefd vanwege de olie die uit het zaad gewonnen werd. Het waren de Romeinen die er mosterd van gingen maken.
In de parabel wordt gesproken van de vogels die kunnen nestelen in de takken. Het geeft aan dat de planten niet op zichzelf staan, maar in verbinding met andere organismen, zoals vlinders en insecten. Vogels en kleine knaagdieren zullen zich vast tegoed doen aan het (gevallen) zaad. Zo staan ook wij in het leven, en ons geloof, in verbinding met de wereld om ons heen.
Voor de mensen in Judea zal de vergelijking van Jezus over het koninkrijk van God een duidelijk beeld geweest zijn, omdat ze het met eigen ogen hebben kunnen zien hoe snel uit de minuscule zaadjes, die ze zelf hadden gezaaid, een enorm gewas kon groeien. De vergelijking wordt gemaakt met de enorme groeikracht van het zaad. Jezus zaaide in Judea, in één kleine regio in de wereld, het zaadje van het christelijk geloof en dat heeft zich verspreid over de hele wereld en het breidt zich nog steeds uit. Dit is niet alleen toe te schrijven aan de groeikracht van zaad en de plant maar ook aan de hoeveelheid zaad dat wordt gevormd. Elk zaadje geeft zeker meer dan 100 nieuwe zaadjes, die weer opnieuw gezaaid kunnen worden. Daarin zit de werkelijke kracht van verspreiding. Wij kunnen die zaadjes zijn.

NU EN ALTIJD

Zullen we samen,
gewoon samen,
het maakt me niet uit wat,
hoe of waar,
maar zullen we samen,
samen met elkaar.

DE MEESTE MENSEN DEUGEN

De toeslagenaffaire, Trump, het virus, het klimaat, stikstof, armoede, criminaliteit.
En toch, en toch is er hoop.
De mens is een beest, zeiden de koningen. Een zondaar, zeiden de priesters. Een egoïst, zeiden de boekhouders. Al eeuwen is de westerse cultuur doordrongen van het geloof in de verdorvenheid van de mens. Maar wat als we het al die tijd mis hadden?
Rutger Bregman schetst in zijn boek hoop voor de mensheid, een realistisch beeld van onze maatschappij waar in de media een steeds grotere rol spelen. Waar wij gevoed worden met negativiteit, omdat dingen die fout gaan nu eenmaal vermeldenswaardiger zijn dan dingen die goed gaan. In zijn boek legt hij de vinger op de zere plek en draagt hij oplossingen aan voor een ommekeer.
Wat jij kunt doen
Voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de cruciale ommekeer heeft Rutger een paar tips. “Ga uit van het beste in de ander. Zelfs als je iemand niet helemaal vertrouwt. En geef het goede voorbeeld. Als je een ander helpt, begint vriendelijkheid zich vanzelf te verspreiden. Want je oogst wat je zaait.”
Leen of koop het boek en lees het, beslist de moeite waard.

DYDD SANTES DWYNWEN

‘Dydd Santes Dwynwen’ (Welsh voor “Saint Dwynwen’s Day”) wordt beschouwd als het equivalent van Valentijnsdag in Wales en wordt elk jaar op 25 januari gevierd ter ere van Dwynwen, de Welshe beschermheilige van de liefde en de geliefden.
Deze dag wordt steeds populairder in Wales. Geliefden sturen elkaar kaartjes of geven elkaar liefdeslepels (Welsh Love Spoons) van hout of chocolade. Ook worden er feestjes georganiseerd en zijn er speciale concerten.
Santes Dwynwen van Llanddwyn was een prinses en heilige uit de vijfde eeuw. Volgens de overlevering was ze een dochter van de legendarische koning Brychan Brycheiniog. Ze werd verliefd op Maelon Dafodrill, maar haar vader verbood het huwelijk tussen beide geliefden.
Volgens de legende bad Dwynwen tot God om de verliefdheid te laten ophouden. Hij verhoorde haar en een engel gaf Dwynwen een drankje waarmee Maelon haar vergat en in een standbeeld van ijs veranderde. Dwynwen mocht ook drie wensen doen. Ze wenste dat Maelon weer zou ontdooien, dat God de dromen van echte geliefden waar zou maken en dat ze nooit zou trouwen. Alle drie haar wensen werden vervuld, en als dank wijdde Dwynwen zich de rest van haar leven aan God en werd ze een geestelijke. Ze wordt (net als Sint Valentijn) door de katholieke kerk officieel niet meer als heilige beschouwd. Op het eiland Llanddwyn (betekenis: “Kerk van Sint-Dwyn”) was een kerk aan haar gewijd, waarvan de restanten nog bezocht kunnen worden.

BIDDEN

Ik kan me nog herinneren dat mijn moeder met gevouwen handen aan mijn bed stond te bidden voor bescherming. Op het eind kreeg ik 3 kruisjes. Waarom 3? Eentje voor mij “en die andere voor kinderen die nooit een kruisje krijgen”. Dit was haar manier van bidden voor anderen.
Zo heb ik geleerd om de dag met gebed af te sluiten. Ik dank God voor een mooie dag en leg mijn gedachten in Zijn handen. De laatste jaren heb ik geleerd dat je niet alleen ’s avonds hoeft te bidden. Je kunt God op elk moment van de dag bezoeken, al is het maar om even “Hallo” te zeggen, “Hier ben ik”. Want hoe vaak bidden we niet voor ‘iets’? Voor gezondheid, bescherming, voor het oplossen van moeilijke situaties waarin we ons bevinden? En hoe mooi is het dan om ook een keer bij Hem ‘op de koffie’ te komen, zonder reden?
Blijf werken aan je relatie met God door met Hem in gesprek te blijven gaan. Door je zorgen bij Hem neer te leggen, maar ook door te vragen wat jij voor Hém kunt betekenen. Bid samen met je (klein)kinderen, familie of vrienden, bid alleen in de stilte. En vergeet dan niet om in die stilte ook te luisteren naar wat God jóu te vertellen heeft, naar wat God van jóu verlangt.
In die stiltes hoor je de mooiste dingen.

QUOTE

De liefde neemt niet in bezit, en wil ook niet in bezit genomen worden; want de liefde is zichzelf genoeg.
Kahlil Gibran

CORONA MAATREGELEN

Om de kerk open te houden, vragen we u om de maatregelen goed in acht te nemen:
blijf thuis bij verkoudheidsverschijnselen en houdt 1.5 meter afstand. Was uw handen voordat u naar de kerk komt. Draag een mondkapje in de kerk. We doen dit niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. Op de kerkdeuren vindt u de verdere richtlijnen. Als er vragen zijn horen wij dat graag.
Verder vragen we u om bij binnenkomst te registreren. Voor ieders veiligheid vragen we u om zo gespreid mogelijk in de kerk plaats te nemen. Niet alleen in het middenschip, maar ook in de zijbeuken. En u kunt altijd gebruik maken van de H. missen door de week.
Wij zijn samen kerk, samen verantwoordelijk om de richtlijnen te volgen.