WELKOM

DERDE ZONDAG VAN DE VASTEN
Deze zondag spreekt ons in de eerste lezing over het belang van de Tien Geboden.
Zij mogen een leidraad zijn voor het beoefenen, niet alleen van de veertigdagentijd, maar van heel ons christelijk leven. Het Joodse volk heeft deze geboden ontvangen nadat God hen bevrijd had uit de slavernij in Egypte. Zij zijn nu een vrij volk, Gods volk met eigen regels en wetten.
De kern van ons christelijk geloof bestaat echter niet uit wetten. Wij geloven bovenal in een Persoon: Jezus Christus. Hij heeft ons uit liefde verlost en bevrijd. Zijn kruisdood bracht ons het leven. Voor velen betekent Jezus’ kruisdood echter niets. Daarover spreekt de tweede lezing van deze zondag. Paulus zegt namelijk: “Wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor heidenen een dwaasheid en voor Joden een aanstoot. Voor ons echter die geloven, heidenen zowel als Joden is deze gekruisigde Jezus Gods wijsheid en kracht.”
Het evangelie werkt dit geloof verder uit. Wij horen deze zondag hoe Jezus te tempel reinigt. Boos vragen de leiders van het volk: “Met welk recht doe jij dit?” Het antwoord van Jezus klinkt vreemd: “Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.” Jezus sprak echter over de tempel van zijn lichaam. Zijn leerlingen herinnerden zich deze woorden toen Jezus verrees uit het graf. Pasen betekent dat Jezus de nieuwe Tempel is. Wij worden uitgenodigd om ons als levende stenen te voegen in de bouw van deze tempel. Zo vormen wij het nieuwe Godsvolk dat gebouwd is op het liefdesoffer van Jezus. In zijn kruisdood ligt dus werkelijk onze toekomst!
Kapelaan P.Pierik

PAASKAARS

De huispaaskaarsen kunnen weer besteld worden. Achter in de kerk liggen de bestellijsten voor u klaar. De kaarsen kunnen tot en met 14 maart besteld worden.

DE TEMPEL IS GEEN MARKTHAL
Johannes 2,13-25.

Ik denk dat dit vreemde en dwarse verhaal, ons des te meer gaat zeggen, als we het betrekken op onze eigen tempeldienst. Figuurlijk. De manier waarop wij het geloof beleven. Dat heeft zowel met de buitenkant, als met die binnenkant te maken.
Het is een kritiek op onze kerkelijkheid, op iedere gestolde religie, op een godsdienst waar de vorm de inhoud gaat overheersen.
Daarom is het ook kritisch op de praktijken waar we in het begin over spraken, de overdreven ijver om zuiverheid, waar geloofsijver in fanatisme verandert. De hartstocht voor uw huis zal mij verteren, staat er in de Psalm, die de leerlingen zo goed kennen, blijkbaar. Dat is liefde – maar doorgedreven liefde kan zomaar in haat verkeren. Er is een gevaarlijk verband tussen religie, godsdienst en geweld. Dat speelt op waar mensen hun eigen opvatting of interpretatie absoluut stellen, dé waarheid die zij dan in pacht hebben. Religie en geweld gaan gepaard als mensen zich niet in hun religieuze opvattingen en praktijken laten corrigeren. Dat doet Jezus toch hier, hij doorziet het spel en ook de gedachten van de mensen. Hij ziet wat echt en wat gemaakt is.
Deze geschiedenis levert daarom ook een kritiek op geloof waar de vormen een lege inhoud moet maskeren. Waar de inspiratie uit gelopen is, de hartstocht verdwenen is en het hart verkommert. Religie, de kerk, ons geloof, is er om mensen te dienen, niet om mensen te knechten.
Het is er om de menselijkheid te dienen, je eigen menselijkheid te ontplooien, want daarin wordt God geëerd.
En waar onze vormen en structuren, waar kerken en tempels daarvoor een obstakel zijn in plaats van een geleide, daar mogen wij kritisch zijn, openheid bepleiten, en als het nodig is, grote schoonmaak houden. Van binnen en van buiten.
Bert Altena

Koop een beetje meer in en deel! Deel met degene die geen overvloed heeft maar afhankelijk is van de voedselbank. De Mariakapel is dagelijks geopend voor u bijdrage. Uw steun blijft hard nodig.
De voedselbank heeft een boodschappenlijstje gemaakt met producten die langer houdbaar zijn en dus zeer welkom zijn
Het gaat om: maaltijdsoepen, peulvruchten, havermout, vis in blik, groente of fruit in pot of blik, koffie en thee, volkorenpasta, couscous, zilvervlies of meergranenrijst, olie (zonnebloem of olijf).
Dank u wel voor al uw gulle gift

BIDDEN ONDERWEG

Bidden Onderweg is een dagelijkse gebedspodcast die je helpt om te bidden, waar en wanneer je maar wilt. De podcast duurt een goede tien minuten. Aan de hand van een leesrooster mediteren we met de bijbeltekst van de dag. Naast de bijbellezing en enkele vragen ter verdieping, is er voldoende stilte om vanuit je hart te spreken met God. Dit alles wordt omlijst door muziek die vaak speciaal voor Bidden Onderweg is opgenomen. De muziek helpt om een sfeer van gebed binnen te gaan en om niet afgeleid te worden door de geluiden om je heen, bijvoorbeeld als je in een drukke trein zit.
De gebedspodcast is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. De podcast is iedere dag anders, maar de basis is steeds dezelfde.
Je kunt de gebedspodcast downloaden via de app-store van iOS en Android.
Je kunt de meditaties ook beluisteren op biddenonderweg.org.

DE VERLOREN ZOON

Ook op zaterdag lezen we een prachtig evangelie Lucas 15,1-3.11-32. De gelijkenis van de “verloren zoon’. Het is eigenlijk een spiegelverhaal, een verhaal waarin je jezelf kan inlezen in elk van de personages: ben ik soms zoals de verloren zoon, koppig, eigenzinnig? Ben ik dat soort type persoon dat de lessen van anderen nooit zomaar aanneemt, maar alles eerst zelf moet uitproberen, desnoods met de kop tegen de muur lopen? Of ben ik eerder als de oudste zoon, trouw aan de buitenkant, maar gefrustreerd van binnen, zonder genade voor mezelf en zeker ook niet voor anderen? Of, als we onszelf vergelijken met de vader, hoe zouden wij reageren in zijn plaats?
Juist dit verhaal vertelt Henri Nouwen in zijn prachtige boek “Eindelijk thuis”. Hij werd geïnspireerd door een schilderij van Rembrandt: de terugkeer van de verloren zoon. Dit schilderij werd het begin van een geestelijk avontuur.
Een boek om lekker langzaam te lezen en vaak stil te staan.

EEN GESCHENK
Ze trokken God aan zijn mouw;
‘Dat geschenk van je,
de liefde,
wat was daar de bedoeling van?’

Het regende
en God verzonk in gepeins
(maar eerst rukte hij zich nog los,
hij hield niet van hun manieren)
en al peinzend
waadde hij door leven en door dood,
door waanzin en nalatigheid,
door waarheid en door angst,
zag hoe zij frunnikten aan elkaars jas
en daalde peinzend af
langs de smalle trap van hun rede-

‘Ik heb het geweten,’ mompelde hij. ‘Ik heb het geweten.’
Toon Tellegen

VIER PASEN

Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen.
Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe.
De Rooms-Katholieke Kerk nodigt u van harte uit om de Veertigdagentijd bewust te beleven in de voorbereiding op Pasen, ook al is in 2021 nog steeds alles anders door Covid-19. Ga naar de website van uw eigen parochie om te kijken of u gedurende deze periode bij een van de vieringen kunt zijn en wat u daarvoor moet doen. Zijn alle plekken al gereserveerd, vier dan thuis mee, via de livestream van uw parochie, of via de televisie bij KRO-NCRV op NPO2.
U vindt op de website : vierpasen.nl handige links en downloads die u helpen om de Veertigdagentijd te beleven en om de Paastijd ook thuis (mee) te kunnen vieren. Vier Pasen!

VOORBEREIDING

We bereiden ons in deze periode voor op het Paasfeest. Dat gebeurt in de diensten, in de lezingen, maar het heeft als het goed is ook een persoonlijke kant. Noem het de spiritualiteit van de vastentijd, of de meditatie van Jezus’ kruisweg.
Het is een periode om je eigen leven opnieuw tegen het licht te houden. Wat is daarin echt, wat is daarin gemaakt? Ben ik bezig met de echt, belangrijke dingen? Niet alleen in gedachten, maar ook in daden? Ja zelfs alles wat we in en vanuit de kerk doen, in naam van ons geloof, of van God, is dat zuiver, is dat oprecht? Wat kan daarin gemist worden, wat is wezenlijk?
Het zijn dit soort vragen die in deze weken met ons meegaan.
Vragen die het optreden van Jezus in de tempel van zijn tijd, oproepen maar die altijd urgent blijven. Mijn huis moet een huis van gebed zijn.

QUOTE

De kerkelijke regels ten aanzien van feesten en vasten worden over het algemeen vrij behoorlijk nagekomen, want de rijken feesten en de armen vasten.
Sidney Smith

CORONA MAATREGELEN

Om de kerk open te houden, vragen we u om de maatregelen goed in acht te nemen:
blijf thuis bij verkoudheidsverschijnselen en houdt 1.5 meter afstand. Was uw handen voordat u naar de kerk komt. Draag een mondkapje in de kerk. We doen dit niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. Op de kerkdeuren vindt u de verdere richtlijnen. Als er vragen zijn horen wij dat graag.
Verder vragen we u om bij binnenkomst te registreren. Voor ieders veiligheid vragen we u om zo gespreid mogelijk in de kerk plaats te nemen. Niet alleen in het middenschip, maar ook in de zijbeuken. En u kunt altijd gebruik maken van de H. missen door de week.
Wij zijn samen kerk, samen verantwoordelijk om de richtlijnen te volgen.