WELKOM

DOPEN

Zondag 23 april zal door het sacrament van het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen;
Giel Kleuskens, van Vlattenstraat 4, Sevenum
Moge hij met de hulp van zijn ouders moge opgroeien tot een goede Christen

BELOKEN PASEN

Beloken Pasen is de zondag na Pasen. Beloken is een wat ouderwets Nederlands woord dat afstamt van ‘loken’, dat  ‘luiken’ betekent. En be-loken betekent dus eigenlijk ‘gesloten luiken.’
Met Beloken Pasen komt het liturgische hoogfeest van Pasen tot een einde. Een feest, dat een octaaf, acht dagen, lang heeft geduurd.
De kerklatijnse naam van Beloken Pasen is Dominica in albis (Zondag in witte kleren), een verwijzing naar de witte doopkleren van de doopleerlingen. In Duitsland wordt Beloken Pasen daarom “Witte Zondag” genoemd.
Voor het Tweede Vaticaans Concilie waren de eerste woorden van de mis op deze zondag Quasimodo. Daarom werd deze zondag toen Quasimodozondag genoemd.
BARMHARTIGHEIDS ZONDAG

Op deze zondag wordt in de liturgie en vooral in de Eucharistie de goddelijke barmhartigheid gevierd, waarmee God in Zijn goedheid Zijn eniggeboren Zoon als Verlosser heeft geschonken..’
Op de dag dat Zuster Faustina werd heilig verklaard (30 april 2000), stelde Paus Johannes Paulus II voor de hele wereldkerk het feest van de Goddelijke Barmhartigheid in op de eerste zondag ná Pasen (Beloken Pasen).
Om de mensen op te wekken tot een grenzeloos vertrouwen in de Barmhartigheid van zijn H. Hart, gaf Jezus aan de Poolse Zuster Maria Faustina  Kowalska drie grote genade -gaven: de afbeelding van de Goddelijke Barmhartigheid, de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid en het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid. Op deze zondag wordt in het evangelie de instelling van het sacrament van Gods Barmhartigheid en verzoening (de biecht) verkondigd.

PASEN;
VERHEUG JE IN DE ONREDELIJKHEID VAN HET GELOOF
Uit de dood opgestaan? Maar dát kan toch helemaal niet? Jos Moons laat zich door komiek Herman Finkers bevrijden uit de dwangbuis van de redelijkheid.
In zijn Oudjaarconference grapte Herman Finkers dat hij geprobeerd had om collega-cabaretiers te overtuigen van de onredelijkheid van het geloof. Dat was leuk gezegd, want meestal probeer je mensen juist te overtuigen van de redelijkheid van iets. Maar het was een grapje met inhoud. Want intussen zei Finkers tussen neus en lippen door dat iets onredelijk kan zijn én de moeite waard. Zou dat ook voor Pasen gelden: dat het onredelijk is én de moeite waard?

Aarzelend
Onze Westerse cultuur leeft van de redelijkheid. Wij zijn mensen van na de Verlichting. “Ik denk dus ik ben”, zei Descartes, en Kant voegde daar aan toe: “Durf te denken, en durf dat zelf te doen.” Maar wat moet je dan met het geloof? Of met het feest van deze dagen, Pasen? Want het verrijzenisverhaal is allesbehalve redelijk. Zelfs als je de Schrift voorzichtig leest en laat zien hoe aarzelend de zogenaamde ooggetuigen reageren op de verschijning van de verrezen Heer, blijft onze typisch Westerse primaire reactie: maar dat kan toch helemaal niet?
Pasen is niet moeilijk te snappen, het is niet te snappen.
Dat alles maakt Finkers’ opmerking over geloof meer dan een leuk slim grapje. Finkers geeft er mee toe dat geloof in de Westerse cultuur een vreemde eend in de bijt is, en stelt vervolgens voor om dat niet te verdoezelen, maar om ermee te pronken.

Bevrijding
Want volgens Finkers hoeft iets niet eerst begrepen te worden voor je het mooi kunt vinden en erin kunt geloven. Integendeel. Pas wie zich verheugt in de onredelijkheid van het geloof kan Pasen vieren. Dat is nogal een uitdaging voor de westerse geest… Of is het ook een bevrijding? Want komt er niet veel moois beschikbaar als we iets onbevangener het mooie zouden begroeten?
Immers, dan zouden we schaamteloos de geur van verse koffie opsnuiven, glimlachen om een grappig kind, en ontroerd zijn over een maan die zo mooi opkomt. We zouden zelfs ons door redelijkheid bepaalde, efficiënt-nuttige leven onderbreken om het op te merken en er even van te genieten. We zouden tijd hebben om de buschauffeur een goedemorgen te wensen, en om een grap te maken met onze collega. En weer terug naar Pasen: we zouden met open mond het hoogtepunt van Pasen verwelkomen, en zien hoe een donkere kerk langzaamaan licht wordt, om dan verwonderd te horen hoe dat licht-in-de-nacht bezongen wordt…

Proeverij
Pasen is geen moeilijk feest omdat het zo moeilijk te snappen is, maar omdat het niet te snappen is. Bevrijding van de vloek van de dood kan pas gevierd worden na bevrijding van de dwangbuis van de redelijkheid. Dan pas kunnen we van mooie dingen genieten zonder ze eerst te moeten begrijpen. Dan pas is Pasen geen gedachten-gymnastiek voor grote denkers, maar een proeverij voor ontvankelijke zielen.
Zalig Pasen!

UNIEKE REIS NAAR HET HEILIG LAND


Kapelaan Terrence en Kapelaan Marcin nodigen u uit, om samen met hen een reis te maken door Israël van 5 tot en met 17 september. Lopen waar Jezus liep. Waar hij zat. Waar hij preekte. Waar hij geboren werd. Waar hij stierf én verrees. En tegelijkertijd ervaren hoe joden en moslims hier hun eigen heilige plaatsen koesteren. Soms zelfs dezelfde. Israël heet niet voor niets het Heilig Land.
Tijdens onze rondreis bezoeken we bijzondere Bijbelse plaatsen in dit in alle opzichten bijzondere land. We komen op plekken waar anderen niet komen. En genieten tegelijkertijd van de natuur, de lokale keuken en van plaatselijke folkloristische tradities.
Uniek aan deze reis is dat we ook mensen met een verschillende achtergrond ontmoeten die vertellen over hun leven, hun geloof en hun hoop op vrede. Tijdens de reis zijn er diverse eucharistievieringen op Bijbelse plaatsen.
Meer informatie vindt u in de folders achter in onze kerken en op de standaard in ‘de Vier Jaargetijden’

 

Uit de WENSBOOM kerk Sevenum of Kronenberg

1  Dat ik nog een broertje of zusje krijg
2  Dat ik bij mamma mag blijven wonen
3  Dat ze niemand meer neerschieten
4  Dat mijn kleindochter haar handicap leert accepteren en dat het haar beter gaat in 2017