WELKOM

TORENBEKLIMMING
Zondag 23 september ter gelegenheid van de Kiwani Duo Marathon zal er gelegenheid zijn om de kerktoren te beklimmen Dit kan tussen 13.30 uur en 15.30 uur. De entree is € 2,= voor volwassenen en € 1,= voor kinderen tot 12 jaar. Kinderen tot 12 jaar kunnen alleen de toren beklimmen onder begeleiding van een volwassene.

Ook kunt u die dag de kerkexpositie onder de kerktoren bekijken. Toegang tot de expositie is gratis.

 

 

BEDEVAART TIENRAY

Zondag 30 september vindt de bedevaart naar Tienray plaats, de Eucharistieviering is daar om 10.30 uur. Bijgevolg is er in SEVENUM GEEN H.MIS die zondag. De bedevaartsmis wordt opgeluisterd  door `Het Kerkelijk Gemengd Koor `. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bedevaart.
Ook bent u allen van harte uitgenodigd voor een extra koffie-uurtje in Tienray. We hopen velen van u daar te mogen begroeten.


15 JARIG BESTAANSFEEST PATER PIO GEBEDSGROEP SEVENUM

Op donderdag 11 oktober viert de gebedsgroep van Pater Pio uit Sevenum haar 15-jarig bestaansfeest.
Om 18.30 uur vindt zoals gebruikelijk de viering van de Heilige Eucharistie plaats in het parochiehuis van Sevenum.
Na de feestelijke viering van de Heilige Mis bidden de leden van de gebedsgroep bij het uitgestelde Allerheiligste. Men bidt voor de intenties van kerk en wereld, voor de zieken, voor de priesters, parochies, om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en religieus leven en voor de eigen noden.  Er bestaat ook de mogelijkheid het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Na afloop is er in het parochiehuis nog een feestelijk samenzijn.
Wereldwijd zijn er meer dan drieduizend gebedsgroepen in 55 landen. De erkende gebedsgroepen van Pater Pio staan onder het toezicht van het ‘Casa sollievo della sofferenza’ in San Giovanni Rotondo. De gebedsgroep staat altijd onder leiding van een priester die aangesteld is door de bisschop en heeft een bestuur. Men komt maandelijks samen, in Sevenum op de tweede donderdag van de maand om 18.30 uur.

HET BELOOFDE LAND, WAT IS DAT EIGENLIJK

Mozes mocht het beloofde land zien toen hij op de berg Nebo stond. Duizenden jaren later staat Anneke er. Welk land is aan haar beloofd? ‘Slechts zelden zullen mensen hun beloofde land kunnen zien. Het is vaak een toekomstig ideaal, iets waarheen je onderweg bent.’“Toen ging Mozes uit de vlakte de berg Nebo op, naar de top van de Pisga, recht tegenover Jericho. En Jahwe liet hem het hele land zien: Gilead tot aan Dan toe, heel Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse, het gebied van Juda tot aan de Zee in het westen, de Negeb, de Jordaanstreek, de vlakte van Jericho, de palmenstad, tot aan Soar toe. Toen zei Jahwe tot hem: “Dat is nu het land waarvan ik aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede beloofd heb: Aan uw nakomelingen zal Ik het geven. Ik heb het u met uw eigen ogen laten zien, ofschoon ge de overtocht daarheen niet zult meemaken.”
 Deuteronomium 34,1-4
Op onze rondreis door Jordanië bezochten we de berg Nebo. In het begin van de twintigste eeuw werden door franciscanen op de berg Nebo ruïnes van een kerk en een klooster uit de vierde eeuw ontdekt. Zij hebben de kerk en de omgeving gerestaureerd.
En nu kunnen pelgrims en toeristen daar op die plek uitkijken, en zien wat Mozes zag.
LEES HET HELE ARTIKEL:    Het beloofde land -Anneke van der Werff-VerbraakOp zondag 14 oktober begint in Klooster Wittem weer het octaaf ter ere van de heilige Gerardus. Op die dag is er ook een extra pelgrimsviering, waarbij met name de pelgrims van Noord- en Midden Limburg van harte zijn uitgenodigd. Voor hen is er een busbedevaart georganiseerd, vertrekkend vanuit Venray, met ook een opstapplaats in Horst. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Dhr. Ton Op ’t Veld, 077-382 35 92

‘Een geordend gebedsleven: mooi, maar het was mij niet gegeven’


Bidden is voor Dries van den Akker altijd een worsteling geweest. Wat hij ook probeerde, niets leek te bevredigen.
tot hij plotseling tot een inzicht kwam.
Worstelen met het gebed