WELKOM

KINDERKERK
Kinderkerk
Zondag 2 oktober gaan we weer starten met een nieuw seizoen kinderkerk. Dit doen we in de vorm van verhalen, kaarsje, liedjes, gebedjes, eigen inbreng, maar vooral gewoon en niet te moeilijk. Ons katholieke geloof is helemaal niet zo moeilijk als dat we soms wel eens denken.
Een mooie zin om over na te denken is dan ook: ALS WE ELKAAR NIET HELPEN, WIE DAN WEL?
We hopen weer vele kinderen en hun ouders te mogen begroeten op zondag 2 oktober om 10.30 uur in het parochiehuis. Elke eerste zondag van de maand is er een Kinderkerk waarvoor ook de kinderen die dit jaar de eerste H. communie gaan doen, van harte welkom zijn met hun ouders.
De aanwezigheid van ouders is belangrijk, zodat ook ouders weten wat hun kinderen meemaken en als er thuis dan nog vragen komen weten jullie zelf ook weer waar het om draait en wat er in de kerk gebeurt.
Het gezin als hoeksteen van de samenleving. Geloven doe je niet alleen, maar samen.


OKTOBERMAAND – MARIAMAAND
rozenkrans
Oktober wordt in de Katholieke Kerk beschouwd als de tweede Mariamaand. Deze devotie is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria van de Rozenkrans. De heilige paus Pius V bepaalde dat deze gedachtenis gevierd moest worden op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto, die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke troepen de Turkse Ottomanen. Pius (1566-1572) schreef deze overwinning op de Turkse agressie toe aan de hulp van de Maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans. Dit gebed werd vooral gepropageerd door de Orde der Dominicanen. De Rozenkransmaand werd in de 19de eeuw ingesteld.
Daarom zal er in de maand oktober vóór de H.Mis op zondag ook de rozenkrans gebeden worden om 09.00 uur in de kerk van Sevenum.


HEILIG VORMSEL 2017
vormselduifje2
Aan de ouders van kinderen, die woonachtig zijn in Sevenum, maar elders op school zitten.
De voorbereidingen voor het H. Vormsel zijn alweer opgestart, in samenwerking met de scholen, kapelaan Terrence, Fanny Rovers en de werkgroep H. Vormsel.
Kinderen die in Sevenum woonachtig zijn maar elders op school zitten, worden niet automatisch benaderd. Het is echter evengoed mogelijk om hieraan deel te nemen.
Het H. Vormsel vindt plaats op:
vrijdag 27 januari 2017 om 18.30 uur in de kerk van Sevenum
In de voorbereiding naar het H. Vormsel is er een informatieavond voor ouders op:
donderdag 6 oktober 2016 om 19.30 uur in het Parochiehuis van Sevenum
Uw kind aanmelden voor het ontvangen van het H. Vormsel kan vanaf heden tot uiterlijk 12 oktober, via de site van de parochie www.parochie-sevenum.nl op de homepage vindt u de link naar het aanmeldformulier.


BISDOMDAG VOOR VRIJWILLIGERS
Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid is voor bisschop Frans Wiertz aanleiding om alle leden van kerkbesturen, pastorale teams en actieve parochievrijwilligers uit te nodigen voor een Bisdomdag. Deze vindt plaats op zaterdag 15 oktober in Abdij Rolduc in Kerkrade. Centraal tijdens de dag staan lezingen en workshops over het barmhartige gezicht van de kerk in praktijk en de toekomst van de missionaire kerk in Limburg. De dag begint met een eucharistieviering de abdijkerk van Rolduc. Daarna is er een plenair gedeelte met lezingen. De belangrijkste sprekers zijn hoofdaalmoezenier van sociale werken Wim van Meijgaarden en bisschop Wiertz zelf. Pater van Meijgaarden gaat in op de vraag hoe parochies het thema barmhartigheid concreet in praktijk kunnen brengen.
Iedere vrijwilliger is uitgenodigd. Gaat u mee, meld u zich dan nu aan. Via mail info@parochie-sevenum.nl. Een briefje in de bus van het parochiehuis of bellen naar 077-4671276.


TIENERCLUB
tienerclub
Vrijdag 14 oktober is het weer tijd voor de TienerClub. Tieners van 11 tot 16 zijn op deze avond van harte welkom. Vooral voor de Vormelingen van 2017 is dit een leuke en gezellige manier om op een laagdrempelige manier iets te doen met hun geloof. We hopen dan ook alle Vormelingen van 2017 en veel tieners van Sevenum, Kronenberg en Evertsoord te mogen begroeten op vrijdag 14 oktober om 19.30 uur in het parochiehuis.


KERK IN SRI LANKA

Kerk Sri LAnka
Beste Mensen,
Ik ben nu 3 jaar in Nederland. Graag wil ik, samen met jullie de mensen in Sri Lanka helpen. Daarvoor heb ik kleine projecten uitgezocht. Mijn eerste project is de bouw van een kerk in Sri Lanka, waar we in 2012 aan begonnen zijn: St. Theresia van het Kind Jezus.
Deze kerk is gebouwd door de mensen in het dorp. Aan deze kerk heb ik eigenhandig meegebouwd. Deze kerk is bijna af. Het altaar is klaar, maar er zijn nog geen ramen of deuren in de kerk. Voor deze ramen en deuren zoeken de parochianen in Sri Lanka donaties.
Een bijdrage voor de deuren en de ramen voor de kerk van St. Theresia van het Kind Jezus in Sri Lanka kunt u doen vóór 30 september 2016.
Kapelaan Terrence Ragel
Envelop in brievenbus pastorie, Kerkstraat 2, Sevenum OF
Bankrekening NL67INGB 0687 7709 12 t.n.v. Terrence Ragel o.v.v. kerk Sri Lanka