WELKOM

SCHOOLBEGINNERSMIS
kinderen (2)
Op maandag 5 September zit de vakantie er alweer op en beginnen de scholen weer. Van oudsher begonnen de katholieke scholen met een H. Mis. Ook dit jaar beginnen we het schooljaar met een H. Mis. Voorheen was dat op de maandagmorgen als de scholen weer begonnen, maar ook dit jaar doen we dat op zaterdagavond 3 September om 19.15 uur in Kronenberg  en op zondag 4 september om 9.30 uur in Sevenum.  Tijdens deze mis zal er aandacht geschonken worden aan de schoolgaande kinderen en de leerkrachten. Na de mis is er een kinderzegening.
Wij hopen jullie allemaal, groot en klein, jong en oud te mogen begroeten in deze H. Mis.


OM OVER NA TE DENKEN
boek2
Het tweede deel van het Lucas evangelie, dat wij komende zondag gaan beluisteren, nodigt ons uit om navolgers van Jezus te worden. Jezus is met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. Onderweg houdt Hij geregeld halt om met mensen aan tafel te gaan. Hij laat zich graag uitnodigen! Meer dan eens bij een vooraanstaande farizeeër.
Het thema van de tafelgemeenschap is even belangrijk als dat van de weg. Volgelingen van Jezus zijn niet alleen “mensen van de weg”, zij zijn eveneens mensen van de tafel. Het Emmaüs-verhaal is de synthese van deze twee thema’s. Jezus onderricht terwijl Hij als een vreemdeling met hen onderweg is en ’s avonds aan tafel wordt Hij de gastheer die voor hen het brood breekt.
Met Jezus aan tafel gaan is de bereidheid een ‘geestelijke weg’ af te leggen. Jezus wil een nieuwe gemeenschap:, iedereen is welkom bij God, rijk of arm, rechtvaardig en zondig.
Wanneer Jezus vandaag met farizeeërs aan tafel gaat is het evangelie nooit ver weg. Het gaat over de plaatsen aan tafel en over de vraag wie men bij voorkeur uitnodigt.
“Ken je plaats”, zegt Jezus, “de laatste plaats kunnen wij niet meer innemen want die is al ingenomen”. Jezus ging zelf op de laatste plaats zitten.
Het enige dat wij kunnen doen is naast Jezus gaan zitten en die laatste plaats met Hem delen en Hem volgen.

 

KERK IN SRI LANKA
Kerk Sri LAnka
Beste Mensen,
Ik ben nu 3 jaar in Nederland. Graag wil ik, samen met jullie de mensen in Sri Lanka helpen. Daarvoor heb ik kleine projecten uitgezocht. Mijn eerste project is de bouw van een kerk in Sri Lanka, waar we in 2012 aan begonnen zijn: St. Theresia van het Kind Jezus.
Deze kerk is gebouwd door de mensen in het dorp. Aan deze kerk heb ik eigenhandig meegebouwd. Deze kerk is bijna af. Het altaar is klaar, maar er zijn nog geen ramen of deuren in de kerk. Voor deze ramen en deuren zoeken de parochianen in Sri Lanka donaties.
Een bijdrage voor de deuren en de ramen voor de kerk van St. Theresia van het Kind Jezus in Sri Lanka kunt u doen vóór 30 september 2016.
Kapelaan Terrence Ragel
Envelop in brievenbus pastorie, Kerkstraat 2, Sevenum OF
Bankrekening NL67INGB 0687 7709 12 t.n.v. Terrence Ragel o.v.v. kerk Sri Lanka