WELKOM

 

SECRETARIAAT GESLOTEN
Maandag 19 maart zal het secretariaat gesloten zijn. U kunt uw misintenties voor de week van 24 maart tot en met 30 maart opgeven via de mail (info@parochie-sevenum.nl) tot vrijdag 16 maart of via een briefje in de brievenbus van het parochiehuis, uiterlijk maandag 19 maart 12.00 uur.


Niet zomaar een kruisweg, nee, een extreme kruisweg. Op vrijdag 23 maart kunt u meelopen met een tocht van 21 kilometer langs de 14 staties van de kruisweg. We beginnen om 18.30 uur met een H. mis in de St. Lambertuskerk in Horst, waarna we van daaruit vertrekken in kleine groepjes of individueel. Voor meer informatie en aanmelding liggen er folders achter in de kerk en op de standaard bij de Vier Jaargetijden (Jan Linders) U kunt zich nog tot 9 maart aanmelden.
EXTREME WAY OF THE CROSS

DERDE WERELD PROJECT VORMELINGEN / VASTENACTIE

De bouw van een sanitaire unit bij een school in kenia. U helpt toch ook!!
Collecteschema:
– Kronenberg: Zaterdagmiddag 24 maart vanaf 15.30 u.
– Evertsoord: Van 18 t/m 23 maart a.s.
Overmaken mag ook: NL15RABO 0147 2280 34 t.n.v. Kerkbestuur SKE o.v.v. Vastenactie 2018 of deponeren in de brievenbus Pastorie Sevenum.
Alvast bedankt, ook namens de kinderen van Chebukaka, Kenia.
Werkgroep Vormsel en Vastenactie
Parochie Sevenum, Kronenberg en Evertsoord.

GEZINSMIS

Kleine en grote mensen,
Zondag 25 maart is het PalmPasen. Palmpasen is de dag waarop we denken aan Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnen reed en werd binnengehaald door een juichende menigte die met palmtakken zwaaide en “Hosanna” riep. Palmzondag hebben we ook een echt ezeltje in de kerk en de juichende menigte wordt gevormd door enthousiaste kinderen die met hun eigengemaakte palmpaasstok met een echt broodhaantje erop in de mis zullen verschijnen.
Dit alles zal dus zondag 25 maart worden gevierd met een gezinsmis “Hosanna voor Jezus” voor jong en oud in de kerk van Sevenum. De mis begint om 09.30 uur en de liedjes zullen gezongen worden door de Sèrumse Striepkes.
We hopen dat jij ook komt kijken en luisteren!!

NACHTWAKE

In de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag zal er in het parochiehuis weer de nacht aanbidding zijn. Vanwege de uitstelling van het Allerheiligste zullen er de hele nacht minstens twee mensen aanwezig zijn. Het Allerheiligste is het lichaam van Christus. Op de avond voor zijn lijden ging Jezus naar het Hof van Olijven om te bidden, samen met zijn vrienden. Echter, zijn vrienden waren moe en vielen in slaap. Hij zei tot hen: ‘Hoe kunt ge slapen? Staat op en bidt, dat ge niet op de bekoring ingaat.’ (Lucas 22:46). Hebt u tijd tussen 20.00 uur (na de Eucharistieviering) op Witte Donderdag en 09.00 uur op Goede vrijdag, om een uurtje te komen waken, dan bent u van harte welkom in het parochiehuis.

Uit de WENSBOOM kerk Sevenum of Kronenberg

1  Dat alle mensen op aarde lief zijn voor elkaar
2  Dat we samen gelukkig en gezond blijven
3 Dat het ons allemaal goed mag gaan en in goede gezondheid
4 Voor alle zieke mensen