WELKOM

Overleden

Dhr. Frans Verhaegh, Ulfterhoek 28 op de leeftijd van 96 jaar.
Mevr. Nelly Tegels-Moors, Maasbreseweg 8 op de leeftijd van 94 jaar
Mien v. Enckevort-Hoeijmakers, De Lom Bergstraat 2, Tegelen op de leeftijd van 89 jaar.
Dat zij mogen rusten in vrede.

VORMSELPROJECT/VASTENACTIE

Dit jaar collecteren we voor Sri Lanka. Kapelaan Terrence Ragel  heeft voor zijn afscheid nog een goed doel mogen aangeven. We hebben gekozen, om een waterproject te gaan realiseren voor een afgelegen dorpje. Dit dorpje ligt in het oosten van Sri Lanka, in de buurt van Vakarai.
Schoon drinkwater is de allerbelangrijkste basisbehoefte voor een mens. Graag willen we alle inwoners van Sevenum, Kronenberg en Evertsoord vragen om mee te doen met dit project. Dit kan door ons te helpen met collecteren of uw bijdrage mee te geven aan de collectanten (Vormelingen en andere helpers). In Sevenum vindt de collecte plaats op zaterdag 19 januari. In Kronenberg en Evertsoord volgt de collecte in “de Goede week” voor Pasen.
Helaas kunnen in Sevenum maar 15 vormelingen collecteren.
Het kan zijn dat er in uw straat niet gecollecteerd wordt. Aan u vragen we om dit project te laten slagen door uw bijdrage dan over te maken op rekening: NL15 RABO 0147 2280 34 t.n.v. Parochie Sevenum o.v.v. Water voor Sri Lanka.
Wij danken u voor uw medewerking.

KERKBIJDRAGE

Kerk zijn we samen is het thema van de Actie Kerkbalans van 2019. De voorbereidingen zijn weer in volle gang. De vrijwilligers hebben hun route al toegestuurd gekregen en de brieven vallen in de week van 19 januari 2019 bij u op de mat. Wij vragen u om uw kerk te steunen. Help de kerk anderen te helpen. Help ons onze kerk in balans te houden.
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen om in de week van 19 januari de brieven te bezorgen. Hoe meer vrijwilligers, hoe minder werk er te verzetten is. Voelt u zicht geroepen of ken je iemand die het leuk zou vinden om brieven huis aan huis te bezorgen, laat het even weten via: info@parochie-sevenum.nl. Alvast bedankt.

KERKRADIO

Na meer dan 25 jaar heeft Toos Schreurs de administratie, het uitgeven en innemen van de kerkradio overgedragen aan Jan Bussemakers. We willen Toos graag heel hartelijk bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren.
Wilt u graag een Kerkradio of zoekt u een passend cadeau voor uw vader, moeder, opa en/of oma, dan kunt u een abonnement op de kerkradio nemen. Met de kerkradio kunt u thuis luisteren naar de Heilige Mis in Sevenum. De kosten zijn € 8,00 per maand (maandelijks opzegbaar) U kunt hiervoor contact opnemen met Jan Bussemakers, Warkruid 1. U kunt Jan bellen op 467 2071.

CHRISTENEN IN HET MIDDEN OOSTEN

Als bakermat van drie religies is het Midden-Oosten gezegend én vervloekt. Het gebied is al eeuwenlang toneel van strijd. Miljoenen Christenen uit Irak en Syrië vluchten voor de barbaarse daden van Islamitische Staat. In Libanon houden Christenen echter al een millennium stand. Maak kennis met de nieuwste ontwikkelingen en persoonlijke verhalen van Christenen in het Midden-Oosten.
Een lezing hierover zal gehouden worden op vrijdag 25 januari om 19.30 uur in het parochiezaaltje van de Lambertuskerk, Lambertusplein 16, Horst. Deze lezing wordt verzorgd door Kerk in Nood.

HUWELIJKSZONDAG

Trouwen is mooi en heel bijzonder. Het is goed om het mooie van het kerkelijk huwelijk nader te belichten en de gehuwden in hun trouw te bemoedigen. Een sacrament om dankbaar voor te zijn. Daarom organiseren het Initiatief Huwelijkszondag en het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom op 10 februari voor de tweede keer een Huwelijkszondag. Motto van de dag: ‘Ja, ik wil …. nog altijd’
Deze dag is bedoeld voor alle echtparen die kerkelijk getrouwd zijn: jong en oud, met en zonder kinderen. Welkom zijn ook gehuwden die een huwelijksjubileum vieren, gehuwden die God willen danken voor bescherming van hun huwelijk en zij die God kracht willen vragen voor hun verbondenheid in het huwelijk. 
De dag begint om 09.45 uur met een heilige mis. Daarna zijn er lezingen van onder anderen kardinaal Wim Eijk en pastoor Martin Otto. Er is ook tijd voor ontmoeting en er is een apart programma voor kinderen en tieners. Tijdens de dag vindt ook een viering plaats met hernieuwing van de trouwbeloften. Voor een sfeervolle maaltijd, hapjes en drankjes wordt gezorgd. De dag eindigt rond 17.00 uur.  
De huwelijkszondag vindt plaats in het klooster van de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest, Kloosterstraat 8B in Steyl. Deelname kost € 35,– voor echtparen met kinderen en € 30 voor echtparen zonder kinderen. Aanmelden kan via: www.huwelijkengezin.nl of via m.rademaker@bisdom-roermond.nl

COMMUNIE 2019

Aan de ouders van kinderen, die woonachtig zijn in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord maar elders op school zitten.
De voorbereidingen voor de viering van de Eerste H. Communie 2019 zijn opgestart.
Dit jaar zal deze dag plaats vinden in Sevenum op donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaart) en in Kronenberg op zondag 19 mei 2019
Kinderen die in Sevenum woonachtig zijn, maar elders op school zitten worden niet automatisch benaderd. Het is echter evengoed mogelijk om hieraan deel te nemen.
Wilt u dat uw kind in 2019 de Eerste H. Communie ontvangt, dan nodigen we u van harte uit om naar de informatie avond te komen. Tijdens deze avond zullen we de gang van zaken rondom de communie met u bespreken. Deze informatie avond wordt gehouden op:

Datum:                       7 februari 2019
Tijdstip:                     19.30 uur
Locatie:                      het Parochiehuis (achter de kerk)

U kunt uw kind opgeven tot 8 februari via de website van de kerk: www.parochie-sevenum.nl. Belangrijke data: 14 februari – onderverdeling taken en 23 februari – Voorstellingsmis.. 

MET MARIA HUILEN OM DE TOEKOMST VAN HAAR KINDEREN
Een kind kan bijzonder gevaarlijk zijn, dat had Herodes goed door. Een kind ontwapent en ontmaskert. En wie ben je zonder wapens?
meer lezen, klik op onderstaande afbeelding.

Met Maria huilen om de toekomst van haar kinderen