WELKOM

DOPEN

Zondag 1 oktober zal door het sacrament van het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen;

Emma Janssen, Sondertseveld 42, Sevenum

Moge zij met de hulp van haar ouders opgroeien tot een goede Christen.

 

BEDEVAART TIENRAY

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 24 september vindt de bedevaart naar Tienray plaats, de Eucharistieviering is daar om 10.30 uur.
Bijgevolg is er in SEVENUM GEEN H.MIS die zondag.
Opgeluisterd  door  Zangkoor Melodia. Allen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de bedevaart.
Ook bent u allen van harte uitgenodigd voor een extra koffie-uurtje; ditmaal in het parochiehuis in Tienray.
We hopen u allen daar te mogen begroeten.

 

BEKLIMMEN KERKTOREN

Ter gelegenheid van de Kiwanis Duo Marathon op zondag 24 september, waarvan start en finish in het centrum van Sevenum plaatsvinden, wordt de mogelijkheid geboden om de kerktoren te beklimmen. In de toren kunt u de maquettes van oud Zaerum bekijken, het carillon, de klokken en natuurlijk kunt u genieten van het uitzicht over Sevenum en de omgeving. Dit kan tussen 11.00 en 15.00 uur. De kosten hiervan zijn € 1,50 voor volwassenen en € 0,50 voor kinderen. De opbrengst is voor een goed doel waarbij het kind centraal staat. Voor meer informatie, zie de persberichten over de Kiwanis Duo Marathon.

DERDEWERELDPROJECT VORMELINGEN / VASTENACTIE 2017

Zoals jullie wellicht weten ging de opbrengst van de actie ook dit jaar naar the Our Lady of Peace Primary School in Chebukaka, Kenia. Inmiddels nadert het project zijn voltooiing. Het 2e door Sevenum gebouwde klaslokaal is nu netjes afgewerkt en in gebruik genomen door de kinderen daar (zie foto). Daarnaast zijn alle bestaande klaslokalen voorzien van een deugdelijke tegelvloer. Goed schoon te houden maar vooral ook om te voorkomen dat de veelal op blote voeten lopende kinderen elkaar besmetten met ‘jiggers’. Dat zijn zandvlooien die hun eitjes in de voetjes van de kinderen leggen. De larven vreten zich een weg door het lichaam met soms de dood tot gevolg. De Sevenumse parochianen hebben, samen met de geweldige hulp van de vormelingen het mooie bedrag van 5000,– euro bijeengebracht. Dit bedrag is met 1000,– euro aangevuld door het bisdom Roermond. Wij (en de kinderen van Chebukaka) zijn trots op het prachtige resultaat en we bedanken iedereen maar vooral ook de vormelingen voor hun geweldige inzet. Een dikke, vette pluim.

Op naar het derde wereldproject vormelingen / vastenactie 2018 waarmee we dezelfde school willen helpen met de bouw van een sanitaire unit met deugdelijke toiletten en douches.

Nogmaals heel veel dank.

De werkgroep derde wereldproject vormelingen / werkgroep vastenactie

OM OVER NA TE DENKEN

Hij haalt een kind naar zich toe en zet dat midden tussen hen neer; hij sluit het in zijn armen en zegt tot hen: “al wie één van zulke kinderen ontvangt, met een beroep op mijn naam , ontvangt mij en al wie mij ontvangt, ontvangt niet mij maar hem die mij heeft gezonden”

Altijd wanneer wij druk zijn met belangrijke zaken komt een kind met een eenvoudige vraag om ons te laten zien hoe kinderlijk onze vermeende belangrijkheid is. Laten we niet voorop willen lopen maar kijken naar het kleine om het lief te hebben en te dienen. Precies zoals Jezus dat ons ten voorbeeld stelt. Laten we Hem vragen onze wereld te laten groeien naar eenvoud en broederlijkheid, naar begrip en  waarachtigheid, naar dienstbaarheid en tevredenheid.

KINDERHOEKJE

Jij bent mijn mama 

Ik was klein en je was er voor mij.
Ik was een peuter en je was er voor mij.
Ik was een kleuter en je was er voor mij.
Ik was een puber en je was er voor mij.
Ik werd stilaan volwassen en je was er voor me.
Eén ding weet ik zeker; jij bent mijn aller dierbaarste bezit
en ik wil jou nooit kwijt.
Ook zal die dag ooit komen,

maar dan hou ik dit zeker in mijn gedachten
en die kan men niet van me af pakken.
want jij bent mijn alles.
Jij bent mijn mama en niemand anders

DE DRIE AARTSENGELEN vrijdag 29 september

Aartsengelen zijn, zoals alle engelen, boodschappers van God. Zij bewegen zich tussen hemel (plaats waar God is) en aarde (plaats waar de mensen zijn). In de verbeelding van de mensen is de hemel boven en de aarde beneden. Zij staan dicht bij God’s troon. Drie van hen worden in de bijbel met name genoemd, Gabriël, Michaël en Rafaël.

Gabriël is de meest bekende aartsengel. In het Oude Testament horen we voor het eerst van Gabriël De eerste keer wordt hij opgeroepen om aan Daniël een hemels visioen uit te leggen; de tweede keer komt hij naar Daniël toevliegen om hem een bericht uit de hemel te brengen. Gabriël is het meest bekend geworden door de rol die hij speelt in het Nieuwe Testament. We lezen in het Niewe Testament hoe hij diverse boodschappen van God aan mensen verkondigt. Hij meld Zacharias dat hij een zoon zal ontvangen, Johannes en later zal Gabriël aan Maria de geboorte van Jezus aankondigen. De naam Gabriël betekent: ‘God is mijn sterkte’.

Michaël is de aanvoerder van het leger engelen dat de boze engelen verslaat. In het Boek van de Openbaring (of Apokalyps) valt Michaël’s naam wanneer een oorlog in de hemel ter sprake komt tussen Michaël en zijn engelen enerzijds en anderzijds de draak. De naam Michaël betekent: ‘Wie is als God?

Rafaël komt voor in het apocriefe bijbelboek Daar wordt verteld hoe hij tezamen met Michaël, Gabriël de nood van de aardbewoners onder Gods aandacht brengt. Deze zendt hen vervolgens uit om de veroorzakers van alle ellende, de opstandige en gevallen engelen, onschadelijk te maken. Rafaël betekent ‘God geneest’.

KINDEREN EN GELOVEN

Iedereen heeft bepaalde ideeën over het geloof.
Sommige mensen geloven wel, anderen weer niet. Er wordt vaak gezegd:ik geloof wel dat er “Iets” is, maar wat het is weet ik niet.
Iedere ouder of verzorger komt voor vragen van kinderen te staan, die met het geloof te maken hebben.
En ook kinderen kunnen terecht op de website Kinderen en geloof met vragen of dingen om te doen.
Hier vind je antwoorden op vragen, gebedjes, elke maand een nieuw thema, knutselwerkjes en nog veel meer.
Deze website is voor groot en klein.
Wij hopen dat we hier veel ouders, kinderwerkers en kinderen een plezier mee kunnen doen.

 

VLUCHTELING

ik was 14 jaar en vluchteling
Ik was 14 jaar en werd met
mijn vrienden meegenomen,
wij werden verkozen om bij
de een beter land  te komen.
Al miste ik mijn ouders toen ik
daar leefde in dat andere land,
maar ik mocht het zeker weten
God hield me bij de hand.
Mijn vader en moeder baden
dagelijks tot de Heer:
“Wilt U voor Daniël zorgen,
iedere dag weer”.

onbekend

CHRISTELIJK LICHT

Natuurkundig gesproken is het licht een groot mysterie. Ofschoon bekend is waardoor licht ontstaat, is allerminst helder wat het licht nu zelf eigenlijk is. Je kunt het niet pakken of in een doosje doen en bewaren. Toch is het er.

Voordat God op de derde scheppingsdag de zon en de sterren maakte, zei God op de eerste scheppingsdag: ‘Laat er licht zijn’. En toen was er licht. Het beviel God en Hij maakte een duidelijke scheiding tussen het licht en het donker.

Geestelijk gesproken staat het licht tegenover het donker als het goede tegenover het kwade. En als het leven tegenover de dood. Het is belangrijk te beseffen dat licht en donker niet samengaan, zelfs een heel klein beetje licht verandert het donker al in schemer, en tenslotte wint het licht het altijd van het donker. In de Bijbel wordt licht consequent in verband gebracht met het goede. De Bijbel vergelijkt zich met een lamp. Zoals dus een lamp van het licht getuigt, getuigt de Bijbel van Jezus.

Jezus heeft gezegd: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in het donker rondtasten, maar leven in het licht‘.Jezus Christus heeft licht in zichzelf en is de bron van het geestelijke licht in de wereld. We kunnen wel zijn licht zien en er in leven en we kunnen het zelfs weerkaatsen, maar we hebben geen licht in onszelf. We kunnen niet zonder Jezus Christus.

De apostel Paulus kreeg van Jezus de opdracht om alle mensen de ogen te openen voor de toestand waarin zij verkeren, opdat zij zich van het duister naar het licht zullen keren en zich door God zullen laten regeren in plaats van door satan. Dan zullen zij vergeving van hun zonden krijgen; zij zullen horen bij de mensen die, omdat ze in Mij geloven, voor God afgezonderd zijn