WELKOM

 

OVERLEDEN


Ons gebed wordt gevraagd voor:
Dhr. Arnold Janssen, Gelderdijk 40, Sevenum in de leeftijd van 79 jaar.
Dat hij moge rusten in vrede.

 

 

 

NACHTWAKE

In de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag zal er in het parochiehuis weer de nacht aanbidding zijn. Vanwege de uitstelling van het Allerheiligste zullen er de hele nacht minstens twee mensen aanwezig moeten zijn. Wij vragen hiervoor nieuwe vrijwilligers. Hebt u tijd tussen 20.00 uur (na de Eucharistieviering) op Witte Donderdag en 09.00 uur op Goede vrijdag om aanwezig te zijn in het parochiehuis, neem dan contact op met het secretariaat op maandag morgen via telefoonnummer 077-467 1276 of via de e-mail: info@parochie-sevenum.nl

 CARNAVAL
Gewijzigde diensten met carnaval:
Kronenberg
Vrijdag 24 februari:18.30 uur Carnavalsmis
Zaterdag 25 februari: geen H.Mis
Aswoensdag 1 maart: 19.30 uur H.Mis, tevens mogelijkheid om het Askruisje te ontvangen.
Sevenum
Vrijdag 24 februari: geen H.Mis
Zaterdag 25 februari: 18.00 uur Carnavalsmis.
Maandag 27 en dinsdag 28 februari: geen H.Mis en geen rozenkrans
Aswoensdag 1 maart: 18.00 uur H.Mis, tevens mogelijkheid om het Askruisje te ontvangen.

SECRETARIAAT
Maandag 27 februari zal het secretariaat gesloten zijn vanwege de carnaval. Misintenties kunt u schriftelijk doorgeven voor vrijdag 24 februari. Natuurlijk kunt u ook terecht op maandag 20 februari tussen 10.00 en 11.30 uur in het parochiehuis.

TOEKOMST PAROCHIE KRONENBERG/EVERTSOORD
Beste parochianen, zoals bekend gaat de parochiefederatie SKE dit jaar met federatie  Horst een nieuwe federatie vormen;  parochiefederatie Horst-Sevenum.
Wat betekent dit voor de vrijwilligers van de parochie Kronenberg en Evertsoord?
Dit willen we graag met jullie bespreken op DINSDAG 7 MAART a.s. om 20.00 uur in de Torrekoel te Kronenberg.
Jullie zijn allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Kerkbestuur SKE

STILLE OMGANG 2017


Thema 2017 “Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte”
De stille omgang zal dit jaar zijn in het weekend van 18 en 19 maart. De prijs zal € 23,00 bedragen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Hay Roeven (077-467 1744) en Jeanne Raedts (077-467 1209)

Uit de WENSBOOM kerk Sevenum of Kronenberg

Voor de vrede in deze wereld en verdraagzaamheid
Dat voor alle ziekten een medicijn is
Dat we lekker buiten kunnen spelen

We moeten God durven blijven noemen op school
De levensbeschouwelijke identiteit van een school toont zich in méér dan de godsdienstlessen. Hilde Verheijen, leerkracht fysica en lid van de pastorale groep, vertelt hoe het Xaveriuscollege in Borgerhout er gestalte aan geeft.
Het Xaveriuscollege in Borgerhout (Antwerpen) is één van de zeven Vlaamse jezuïetencolleges. CEBECO, de koepel van deze colleges, publiceerde in de herfst van 2015 de brochure Ignatiaanse pedagogie in 10 bewegingen, de vrucht van een redactiegroep van jezuïeten en leken die met de colleges verbonden zijn.
Interview met Hilde Verheijen volg de onderstaande link.
Interview Hilde Verheijen