WELKOM

CORONA MAATREGELEN

Om de kerk open te houden, vragen we u om de belangrijkste maatregelen goed in acht te nemen: blijf thuis bij verkoudheidsverschijnselen en houdt 1.5 meter afstand. Was uw handen voordat u naar de kerk komt. We doen dit niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. Op de kerkdeuren vindt u de verdere richtlijnen. Als er vragen zijn horen wij dat graag.

VOEDSELBANK

U kunt uw producten voor de voedselbank nog steeds in leveren in de Mariakapel. Deze is dagelijks geopend. In deze tijd waarin veel mensen hun bestaanszekerheid verliezen wordt steeds vaker beroep gedaan op de voedselbank. Uw steun blijft dus hard nodig.
Dank u wel voor al uw gulle giften.

SACRAMENTSLOF

Het Sacramentslof wordt na een lange afwezigheid, in ere hersteld.
Op zondag 2 augustus om 14.00 uur wordt u uitgenodigd om het Sacramentslof bij te wonen.
Het Sacramentslof komt in de plaats van de maandelijkse aanbidding op de eerste vrijdag van de maand.

BIDDEN

Hebt U nog een goed contact met de mensen in uw omgeving? Een goed contact, begint dat niet met een oprecht luisterend oor van onze kant. Wie goed kan luisteren zal niet snel alleen zijn. Wie weet te luisteren zal een ander pas echt leren begrijpen.
Dit luisteren is ook de basis voor een goed gebed. Bidden betekent contact leggen met God. Velen hebben moeite met God omdat zij Hem niet ‘kennen’. Leer God kennen door te luisteren. Neem elke dag de tijd om stil te worden in Zijn tegenwoordigheid. Misschien zullen wij dan ook hier vaststellen: ik ben nooit alleen, want Hij luistert naar mij!
Kapelaan P. Pierik

EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

Vanaf vrijdag 7 augustus wordt opnieuw de ziekencommunie rondgebracht. Indien u ook de ziekencommunie wilt ontvangen, kunt u zich opgeven bij kapelaan Pierik. (tel.: 06 46350385) Komt voor u vrijdagochtend niet uit, dan kan het ook op een andere dag of tijdstip.

MISINTENTIES

Hebt u een misintentie laten lezen na 13 maart, dan kunt u deze nogmaals laten lezen. Alle intenties, gelezen tussen 13 maart en 1 juli zullen een tweede keer gelezen worden. Dit uiteraard zonder extra kosten. U kunt de komende weken aangeven wanneer u uw intentie nogmaals gelezen wilt hebben. We hebben hiervoor zowel de intentie, als ook de oude datum en de nieuwe datum van de intentie nodig. Dit kunt u op verschillende manieren doen.
U kunt bellen op maandagmorgen om een nieuwe datum door te geven.
U kunt op maandagmorgen even binnenlopen op het secretariaat.
U kunt een briefje in de brievenbus van het parochiehuis doen. Graag hierop ook uw telefoonnummer vermelden.
U kunt een e-mail sturen naar info@parochie-sevenum.nl.

KOMT NU MET ZANG

De muzikale opluistering van de vieringen in het weekend zijn zeer divers. Daar zijn we heel dankbaar voor. Marcel Kuepers, Christa en Bertus, Geert Claessens, Gemengd koor in diverse samenstellingen, Sjaak en Nellie, kapelaan Pierik. Allen leveren hun bijdrage. Aanstaande zaterdag luistert Vocal Connexion de viering op.
Fijn dat iedereen een bijdrage levert.
We genieten er allemaal van.

MENSENVISSER

Bij het meer stond eens een visser
Hij had een hengel in het water
‘Lukt het een beetje?’ vroeg een man
De visser antwoordde: ‘nu niet, misschien later’

Ze begonnen wat te praten
Allerlei onderwerpen kwamen aan bod
De visser keek de man eens aan en vroeg
‘Gelooft u in God?’

De man werd er even stil van
En wist niet wat hij antwoorden moest
Als kind hoorde hij verhalen over Jezus
Nu was zijn geloof verroest

De visser begon te vertellen
over Jezus en de Heilige Geest.
Aandachtig werd er geluisterd
Zijn hart was te lang gesloten geweest.

Hij herinnerde zich de verhalen
En waarom Jezus was gestorven aan het kruis
De man keek de visser glimlachend aan en zei:
‘Dank u wel, ik ben weer thuis’

Maar de visser antwoordde;
‘Ik moet u bedanken, mijn beste man
Ik heb vandaag meer gevangen
Dan dat ik ooit wensen kan’

PAUS: ‘TEGEN GOD KUN JE ALLES ZEGGEN’

Het verhaal van David begint op de heuvels rondom Betlehem, waar hij de kudde hoedt van zijn vader Isaï. Hij is nog een jongen, de jongste van veel broers. Zo jong dat wanneer de profeet Samuel op verzoek van God op zoek gaat naar de nieuwe koning, het bijna lijkt alsof zijn vader zijn jongste zoon is vergeten (vlg. 1 Sam. 16,1-13).
David is op de eerste plaats een herder: een man die zorgt voor de dieren, die hen beschermt tegen alle gevaren, die voor hun voorziet. Als David volgens Gods wil moet zorgen voor zijn volk, doet hij niet veel anders dan eerst.
David heeft veel geleerd van zijn eerste baan. Als de profeet Natan hem dan ook confronteert met zijn grootste zonde (vlg. 2 Sam. 12,1-15), begrijpt David meteen dat hij een slechte herder is geweest, dat hij een andere man zijn enige geliefde schaap heeft ontnomen, dat hij niet langer een nederige dienaar is, maar hongerig naar macht, een stroper die moordt en plundert.
David heeft een droom: een goede herder zijn. Soms slaagt hij erin dat te bereiken, andere keren niet zo. Wat echter telt in de context van het heilsplan, is dat hij de vooraankondiging is van een andere Koning, van wie hij slechts de verkondiger en de voorafbeelding is.
Er is maar één rode draad in Davids leven, dat alle gebeurtenissen met elkaar verbindt: zijn gebed. Dat is de stem die nooit dooft. De heilige David bidt, de zondige David bidt, de vervolgde David bidt, de vervolger David bidt, het slachtoffer David bidt. Ook de beul David bidt.
Dat is de rode draad in zijn leven. Een man van gebed. Dat is de stem die nooit dooft: of hij nu een lofzang of een klaagzang aanheft, het is altijd hetzelfde gebed. Alleen de toon verandert. Daardoor leert David ons om binnen te treden in de dialoog met God: bij vreugde en schuld, bij lief en leed, in vriendschap en ziekte. Alles kan gezegd worden tegen de ‘U’ die altijd naar ons luistert.
Paus Franciscus
(Uit: Katholiek Nieuwsblad)

KERK OPEN

Sinds het begin van de corona tijd vinden alle eucharistievieringen plaats in de kerk. Ook de vieringen door de week. Hier blijven we voorlopig nog mee door gaan. Waar we ook mee doorgaan is de uitstelling van het Allerheiligste op zondagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur. Elke eerste zondag van de maand zullen we dan ook Lof vieren. Hierdoor komt de uitstelling van het Allerheiligste op de eerste vrijdag van de maand te vervallen. De rozenkrans zal ook die dag om 18.00 uur gebeden worden, net zoals op de andere dagen door de week.
U bent elke zondag van harte welkom gewoon even binnen te komen tussen 14.00 en 15.00 uur om te bidden, een kaarsje aan te maken of om even rust te vinden.