WELKOM

 KAPEL STAARTERSTRAAT

Donderdag 26 juli zal de H. mis bij goed weer plaatsvinden aan de Kapel in de Staarterstraat. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze H. mis bij te wonen. Voorafgaande vindt het Rozenkransgebed plaats bij deze kapel. Ook hier is iedereen welkom.
Om verwarring te voorkomen wordt bij slecht weer om 17.45 uur de klok geluid, de H. Mis vindt dan in het parochiehuis plaats.

ONDER DE TOREN

Het is u wellicht opgevallen dat er onder de toren een kleine expositie is ingericht m.b.t.. de geschiedenis van onze kerk. In de vitrines kunt u foto’s en onderdelen zien van de oude kerk. Iedere foto is voorzien van een toelichting. Het is de moeite waard om eens binnen te lopen. De expositie is  een aanwinst voor de parochie. Enkele vrijwilligers zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met de aankleding van de ruimte. We willen hun hartelijk bedanken voor hun inzet.

‘Een geordend gebedsleven: mooi, maar het was mij niet gegeven’


Bidden is voor Dries van den Akker altijd een worsteling geweest. Wat hij ook probeerde, niets leek te bevredigen.
tot hij plotseling tot een inzicht kwam.
Worstelen met het gebed