WELKOM

DOPEN

Zondag 17 juni zal door het sacrament van het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen;
Kronenberg:
Maud van Enckevort, Nieuwe Peeldijk 20, America
Moge zij met de hulp van haar ouders opgroeien tot een goede Christen.

GEZINSMIS
 
Zondag 1 juli om 09.30 uur is de Dankviering voor de communicanten. Dit is een gezellige gezinsmis, waar iedereen uiteraard welkom is. Het thema van de dankviering is Samen Verder! Natuurlijk houdt het bij de Dankviering niet op. Eigenlijk begint het nu pas. De communicanten hebben dankzij de lessen van Kapelaan Terrence veel geleerd over de kerk en over het geloof. Ze kunnen nu Samen Verder met papa en mama, met hun broertjes en zusjes, met Jezus en met de geloofsgemeenschap. Ze kunnen Samen Verder groeien in het geloof. Kom je ook op 1 juli naar de Dankviering, om Samen Verder te gaan?

NAAR DE SPEELTUIN

Met de communicanten naar de Speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst. Ook Kapelaan Terrence is mee geweest. We doen dit elk jaar om de communicanten te bedanken dat ze een keer hebben mee gediend tijdens een eucharistieviering.
Het was weer ontzettend gezellig.

 

 

 

VAKANTIE ROOSTER

Ook de kerk heeft dit jaar vakantie! Er is een zomer rooster opgesteld voor de zomervakantie voor de Eucharistievieringen in onze parochie. Dat ziet er als volgt uit:
In Sevenum zullen de vieringen van Zondag gewoon doorgaan. Voor de zaterdagen geldt het volgende schema:
Zaterdag                        Kronenberg               Sevenum
7 juli                                19.15 uur                    Vervalt
14 juli                              vervalt                        18.00 uur
21 juli                              19.15 uur                    vervalt
28 juli                             vervalt                        18.00 uur
4 augustus                     19.15 uur                    vervalt
11 augustus                    vervalt                        18.00 uur
18 augustus                  19.15 uur                      vervalt
25 augustus                  vervalt                         18.00 uur


VASTENACTIE 2018
 


Inmiddels is de vastenactie 2018 afgerond en kunnen we de eindbedrag bestemd voor de basisschool in Chebukaka, Kenia, bekend maken.
Ontvangen via deur aan deur collecte in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord, middels stortingen op bank, bijdrage vanuit de kinderkerk ( € 99,92), fooienpot Prilpop ( €330.98), collectebussen in de kerk: totaal € 3747,28.  Dit bedrag wordt door het kerkbestuur van de parochie SKE aangevuld tot € 5000,-
Vastenactie Nederland ondersteunt dit project met een gift van € 1750,- omdat ze het een goed initiatief vinden. Ze waarderen dat de gemeenschap van Sevenum, Kronenberg en Evertsoord het genoemde onderwijsproject al jaren zelf steunt en zich daar bijzonder voor inzet.
Dit betekent dat we  €6750,- over kunnen maken naar de zusters om deze school en het onderwijs in Chebukaka verder te ontwikkelen, o.a. met het bouwen van toiletten en douches.
Een geweldig resultaat!!! Een resultaat waar we met zijn allen trots op mogen zijn. En nogmaals dank aan allen, die op welke manier dan ook, hier een steentje aan bijgedragen hebben. Mede dankzij jullie bijdrage en inzet  is het onderwijs, wat huisvesting en leermiddelen betreft,  de laatste jaren enorm verbeterd. Ook deze kinderen verdienen het om via onderwijs zich beter te ontwikkelen om later een positieve  bijdrage te kunnen leveren aan de Keniaanse samenleving.
Werkgroep Vormsel en Vastenactie.

 

NIEUWE BRIEF PAUS FRANSISCUS
Paus Fransiscus heeft een nieuwe brief geschreven.  Gaudete et Exsultate – Verheugt u en juicht.
Helaas is deze brief nog niet in het Nederlands vertaald.
Hier vindt u de link naar de engelse versie.
Gaudete et Exsultate (engels)
Emmanuel van Lierde schreef een artikel naar aanleiding van deze brief.
Hij is hoofdredacteur van het Vlaams katholiek opinieweekblad Tertio,
Emmanuel van Lierde over “Gaudete et Exsultate”

Uit de WENSBOOM kerk Sevenum of Kronenberg

1 Dat ik een broertje krijg
2 Dat we een grotere auto krijgen
3 Dat lois en ik nog altijd verkeering heben
4 Profkeeper te worden