WELKOM

OVERLEDEN

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Mevr. Tina Philipse-van de Beeten, van Reiffenbugstraat 7, Sevenum in de leeftijd van 88 jaar
Dhr. Harrie Tielen, Tongerlostraat 31, Sevenum in de leeftijd van 87 jaar.
Dat zij mogen rusten in vrede.

BIJBELSTUDIE

De laatste zondag van het liturgische jaar wordt het feest van Christus Koning gevierd. Hijzelf beaamde dat Hij koning was, ja, Koning van het heelal, maar niet van deze wereld. De menigte spotte: “Red u zelf, als U de koning der Joden bent”. Boven het hoofd van de gekruisigde hing het bord: INRI: Jezus de Nazarener, koning van de joden.
Een Koning zonder koninkrijk of……?
Donderdag 21 november om 19.30 uur in het Parochiehuis in Sevenum bent u welkom om samen een uurtje de lezingen van 25 november te overwegen.
Kapelaan Pierik zal met ons aan tafel zitten en zorgen voor de toelichting.
U mag zich alvast inlezen: 2 Sam. 5, 1-3; Ps. 122 (121), 1-5; Kol. 1, 12-20; Lc. 23, 35-43
Iedereen is van harte welkom.
U kunt alvast de volgende datum in uw agenda noteren: 19 december, in het parochiehuis in Sevenum om 19.30 uur!

ADVENTSKRANS

Op weg naar kerstmis!
Een advent zonder een adventskrans is niet compleet.
Iedere week meer licht in de duisternis op weg naar kerstmis.
Ieder week een nieuw lichtje om even bij stil te staan.
Op dinsdag 26 november om 20.00 uur zal Dorine Lenders weer een workshop verzorgen in het parochiehuis, waar we samen een adventskrans gaan maken. De kosten bedragen € 20,-, te voldoen op de avond zelf.
U kunt zich aanmelden door een briefje met naam en adres in de brievenbus van het parochiehuis te deponeren. U kunt ook mailen naar: info@parochie-sevenum.nl of bellen met: 06-21658788
Het maximaal aantal deelnemers is 15.

ADVENSTKAARS

Alle kinderen zijn welkom om een adventskaars te komen maken in het parochiehuis. Om zoveel mogelijk kinderen hier de kans voor te geven, willen we dit doen op 2 verschillende momenten: woensdag 20 november en/of zondag 24 november. Beide dagen beginnen we om 14.00 uur tot 15.30 uur.
We zouden het fijn vinden als de kinderen zich van te voren even aanmelden: info@parochie-sevenum.nl

PUT SRI LANKA

De kinderen die in januari van dit jaar het H. vormsel hebben mogen ontvangen, hebben samen met de Vastenactie geld ingezameld voor een water put in Sri Lanka. Kapelaan Terrence heeft ervoor gezorgd dat deze put met het opgehaalde geld gebouwd werd. We kunnen u met veel plezier laten weten dat de put klaar is! Kapelaan Terrence en de gebruikers van de put met schoon drinkwater zijn de gulle gevers zeer dankbaar.
DANK U WEL!

KERKBIJDRAGE
Geef voor je kerk is het thema van de Actie Kerkbalans van 2020. De voorbereidingen zijn begonnen. Achter de schermen worden lijsten klaar gemaakt en vrijwilligers gezocht. De brieven voor de bijdrage vallen in de week van 18 januari 2020 bij u op de mat. Wij vragen u nu alvast om uw kerk te steunen. Help de kerk anderen te helpen. Help ons onze kerk in balans te houden.
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen om in de week van 19 januari de brieven te bezorgen. Hoe meer vrijwilligers, hoe minder werk er te verzetten is. Voel je je geroepen of ken je iemand die het leuk zou vinden om brieven huis aan huis te bezorgen, meld je dan aan: info@parochie-sevenum.nl.
Alvast bedankt.
Voor degenen die de kerkbijdrage van 2019 nog niet betaald hebben, dan kan dat alsnog!
U kunt uw gave overmaken op rekening nummer
Sevenum: NL61 RABO 0147 2065 45
Kronenberg: NL52 RABO 0147 2173 77
Evertsoord: NL07 RABO 0147 2047 04
Uw steun wordt erg gewaardeerd.

GOED DOEL VORMELINGEN / VASTENACTIE 2020

Zo’n 23 kinderen uit onze parochies gaan in december het H. vormsel ontvangen. Als vanouds gaan ze zich dan ook inzetten voor leeftijdgenootjes met minder kansen in een ander deel van de wereld. Dit in samenwerking met de Vastenactie. In de weken voor Pasen gaan ze samen met hun ouders en vrijwilligers op pad om te collecteren voor de Emmanuel Primary School in Kitale, Kenia. Zie bijgaande foto. Met hun GOEDE DOEL PROJECT hopen ze dat deze school mooie buitenspeeltoestellen kan gaan aanschaffen. Immers, ook voor Keniaanse kinderen is buiten spelen van groot belang voor een gezonde ontwikkeling. De collecte gaat plaatsvinden aan het einde van de vastentijd, eind maart, begin april. Hierover te zijner tijd meer. Mochten er mensen zijn die willen helpen met de collecte voor Pasen. GRAAG!! Aanmelden kan via een mail naar info@parochie-sevenum.nl of een briefje met de contactgegevens in de brievenbus bij het parochiehuis. Wij nemen dan contact met u op.

KUN JIJ JE SCHADUWKANTEN ACCEPTEREN?
Kun jij je schaduwkanten accepteren?
Al te makkelijk doen we onszelf beter voor dan we zijn. Jammer, want als we onze schaduwkanten omarmen, zitten we zoveel lekkerder in ons vel.
Voor de gehele meditatie klik op onderstaande link:
Kun jij je schaduwkant accepteren?