WELKOM

OVERLEDEN

Ons gebed wordt gevraagd voor
Mevr. Riek Heesen-van Rens, ’t Valdere 16, Sevenum in de leeftijd van 81 jaar.
Dat zij moge rusten in vrede.

EUCHARISTIEVIERING BIJ DE ST. ANNA KAPEL

Op dinsdag 25 juli is er weer een Eucharistieviering in de open lucht. Deze keer bij de St. Anna kapel in de Staarterstraat.
Om 18.00 uur starten we met de rozenkrans, om 18.30 is de Eucharistieviering.
Om verwarring te voorkomen wordt bij slecht weer om 17.45 uur de klok geluid, de H. Mis vindt dan in het parochiehuis plaats.

VAKANTIE

Ook het Klökske viert vakantie deze zomer! Er zal daarom op woensdag 2 augustus GEEN Klökske uitkomen. 26 juli zal het Klökske voor twee weken verschijnen. Misintenties voor de weken van 29 juli tot en met 11 augustus kunt u opgeven vóór maandagmiddag 24 juli. Misintenties die na 24 juli opgegeven worden voor deze periode zullen WEL gelezen worden, maar komen uiteraard niet meer in het Klökske te staan!
Het parochiehuis zal op maandag ook tijdens de vakantie gewoon open zijn. Tussen 10.00 en 11.30 uur zal er iemand aanwezig zijn en bent u van harte welkom om even binnen te lopen.

TOWARZYSTWO SPIEWU

Voor degenen die de Poolse taal niet helemaal machtig zijn, Towarzystwo Spiewu is vrij vertaald in het Nederlands: Koor van de samenleving. Dit Poolse koor zal op zondag 6 augustus om 09.30 uur de H. mis opluisteren in de kerk van Sevenum. Na de H. mis zal het koor nog een klein concert geven in de kerk. Iedereen is van harte welkom om bij deze bijzondere gelegenheid aanwezig te zijn.

 


VORMSEL EN COMMUNIE 2018

De datums voor het Vormsel en de Communie zijn als volgt:
Zaterdag 13 januari 2018 om 18.00 uur – Vormsel in Sevenum
Zaterdag 20 januari 2018 om 19.15 uur – Vormsel in Kronenberg
Zondag 20 mei 2018 om 10.30 uur – Eerste Heilige Communie in Sevenum.

HEILIG VORMSEL 2018

Aan de ouders van kinderen, die woonachtig zijn in Sevenum, maar elders op school zitten.
De voorbereidingen voor het H. Vormsel zijn alweer opgestart, in samenwerking met de scholen en de werkgroep H. Vormsel.
Kinderen die in Sevenum woonachtig zijn maar elders op school zitten, worden niet automatisch benaderd. Het is echter evengoed mogelijk om hieraan deel te nemen.
Het H. Vormsel vindt plaats op:
Zaterdag 13 januari 2018 om 18.00 uur in de kerk van Sevenum
Zaterdag 20 januari 2018 om 19.15 uur in de kerk van Kronenberg
In de voorbereiding naar het H. Vormsel is er een informatieavond voor ouders op:
Maandag 4 september 2017 om 19.30 uur in het Parochiehuis van Sevenum
Deze informatieavond is voor zowel Sevenum als Kronenberg. U hoeft uw kind pas ná 4 september op te geven.

  

Uit de WENSBOOM kerk Sevenum of Kronenberg

1 Dat papa en mama geen ruzie meer maken
2 Door verdraagzaamheid naar vrede
3 Een oorlog vrije wereld
4 Dat ons poesje weer terug komt