WELKOM

OVERLEDEN

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Dhr. Grad van Enckevort  Snelkensstraat 9  in Sevenum in de leeftijd van 83 jaar
Dat hij moge rusten in vrede.

 

 

MEIMAAND-MARIAMAAND

Op dinsdagavond 22 mei zal bij goed weer om 18.30 uur de H. Mis gevierd worden bij de kapel ‘Hoogbroek’, voorafgaande vindt het Rozenkransgebed plaats bij deze kapel. Ook hier is iedereen welkom.
Om verwarring te voorkomen wordt bij slecht weer om 17.45 uur de klok geluid, de H. Mis vindt dan in het parochiehuis plaats.

DE MARIA PASSIE

DE MARIA PASSIE
Kerk Tienray 26 mei 2018 om 20.00 uur
Regie: Roel Verheggen – Muzikaal leider: Margje Vleck
Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria eigenlijk. De Mariapassie is een kleinschalige theatervoorstelling waarin vele aspecten aan bod komen om een bredere kennis te verwerven over de persoon Maria.
Verkondiging door de engel, zwangerschap en huwelijk op jonge leeftijd, geboorte, moederschap, bekendheid, twijfel, geloof, angst, hoop, rouw, verdriet, mee-lijden, verschijningen.
De persoon Maria staat centraal en allerlei zaken worden vanuit haar perspectief belicht en gekoppeld aan de huidige tijd .
Het is een prachtige theatervoorstelling geworden waarbij het verhaal van Maria wordt samengebracht met hedendaagse (pop-)muziek. Het brengt op een vernieuwende en verstaanbare wijze het leven van Maria voor het voetlicht.
De kaarten kosten € 12,50 aan de kassa.  Kaarten in de voorverkoop kosten € 10,00. U kunt hiervoor een mail sturen naar ejm.elferink@gmail.com. Voor meer informatie kunt u terecht bij http://www.demariapassie.nl

KINDERZEGEN

Ook dit jaar zal er weer een Kinderzegen zijn. Wij nodigen alle ouders uit om samen met hun kinderen op zondag 27 mei om 11.00 uur naar de kerk in Sevenum te komen. Samen zullen we dan bidden voor alle kinderen in onze parochie. Tijdens deze korte viering zullen de Sèrumse Striepkes zingen. De kinderen die in 2017 gedoopt zijn kunnen dan ook hun sterretje ophalen. Nadat de kinderen individueel de zegen ontvangen hebben is er gelegenheid om een zelf meegebracht bloemetje (echt of zelf geknutseld) neer te zetten bij het Maria beeld op het altaar. Wij hopen ook dit jaar weer veel ouders, opa’s en oma’s, samen met hun (klein)kinderen te mogen begroeten.

VRIJWILLIGERSBRUNCH

Zondag 13 mei moederdag, en tevens een heerlijke brunch voor alle vrijwilligers. In de Wingerd was goed toeven, gezellig en lekker.

KERMISMIS

Traditie getrouw beginnen we de kermis met een Kermis Mis op zaterdagavond 26 mei om 18.00 uur. Deze mis wordt verzorgd door Gospelkoor Spirit of Love uit Tegelen. Het thema van dit jaar is: De Ontmoeting. We zullen zeker veel mensen ontmoeten tijdens de kermis: goede bekenden, familie en vrienden. Maar zeer zeker ook mensen waar we niet zo dol op zijn. In plaats van ze te mijden, ga eens een praatje met ze maken, laat je van je beste kant zien. Wie weet is dit zo’n ontmoeting die een diepe indruk op je achterlaat.

VASTENACTIE 2018

Inmiddels is de vastenactie 2018 afgerond en kunnen we de eindbedrag bestemd voor de basisschool in Chebukaka, Kenia, bekend maken.
Ontvangen via deur aan deur collecte in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord, middels stortingen op bank, bijdrage vanuit de kinderkerk ( € 99,92), fooienpot Prilpop ( €330.98), collectebussen in de kerk: totaal € 3747,28.  Dit bedrag wordt door het kerkbestuur van de parochie SKE aangevuld tot € 5000,-
Vastenactie Nederland ondersteunt dit project met een gift van € 1750,- omdat ze het een goed initiatief vinden. Ze waarderen dat de gemeenschap van Sevenum, Kronenberg en Evertsoord het genoemde onderwijsproject al jaren zelf steunt en zich daar bijzonder voor inzet.
Dit betekent dat we  €6750,- over kunnen maken naar de zusters om deze school en het onderwijs in Chebukaka verder te ontwikkelen, o.a. met het bouwen van toiletten en douches.
Een geweldig resultaat!!! Een resultaat waar we met zijn allen trots op mogen zijn. En nogmaals dank aan allen, die op welke manier dan ook, hier een steentje aan bijgedragen hebben. Mede dankzij jullie bijdrage en inzet  is het onderwijs, wat huisvesting en leermiddelen betreft,  de laatste jaren enorm verbeterd. Ook deze kinderen verdienen het om via onderwijs zich beter te ontwikkelen om later een positieve  bijdrage te kunnen leveren aan de Keniaanse samenleving.
Werkgroep Vormsel en Vastenactie.
We wensen iedereen hele fijne Kermisdagen.

BLINDENDAG SWEIKHUIZEN

Vorig jaar mochten we een aantal nieuwe bedevaartgangers uit ons bisdom verwelkomen op de ‘Blindendag’ in Sweikhuizen. Het doet ons als Odilia-comité goed dat er meer bekendheid aan is gegeven. De 85ste  ‘Blindendag’ is dit jaar op zaterdag 16 juni. Folders liggen achter in de kerken van Sevenum en Kronenberg.
Voor meer informatie: blindendagsweikhuizen@gmail.com of tel. 046-4432242
Aanmelding (voor 11 juni): blindendagsweikhuizen@gmail.com
hartelijke groet, namens het Odiliacomité,
Diaken Harrie Janssen

NIEUWE BRIEF PAUS FRANSISCUS
Paus Fransiscus heeft een nieuwe brief geschreven.  Gaudete et Exsultate – Verheugt u en juicht.
Helaas is deze brief nog niet in het Nederlands vertaald.
Hier vindt u de link naar de engelse versie.
Gaudete et Exsultate (engels)
Emmanuel van Lierde schreef een artikel naar aanleiding van deze brief.
Hij is hoofdredacteur van het Vlaams katholiek opinieweekblad Tertio,
Emmanuel van Lierde over “Gaudete et Exsultate”

Uit de WENSBOOM kerk Sevenum of Kronenberg

1 Dat ik een helikopter en vliegtuig krijg
2 Een feestelijk verjaardagfeest krijg
3 Een wereld met meer liefde en minder haat
4 Vrede ook voor vijanden van het goede, opdat zij tot bezinning komen