WELKOM

OVERLEDEN

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Dhr. Wiel Appeldoorn, Blaktdijk 8, Kronenberg in de leeftijd van 88 jaar.
Dat hij moge rusten in vrede.

DOPEN

Zondag 18 november zal door het sacrament van het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen;
Tieme van Leeuwen, Zonnedauw 2, Sevenum
Zondag 25 november
Gies Speksnijder, Molenstraat 43, Sevenum
Mogen zij met de hulp van hun ouders opgroeien tot een goede Christenen.

ADVENT KAARSEN

Hallo kinderen
Het is alweer bijna Kerstmis en de tijd voor Kerst noemen we de advent. ADVENTUS is het latijnse woord voor KOMST.
Het is de voorbereidingstijd voor de komst van JEZUS. En de geboorte van JEZUS wordt gevierd met KERSTMIS. De advent duurt 4 weken.
Een mooie voorbereiding kan zijn dat je dat doet met een kalender of met een adventskrans, maar wij hadden nu bedacht, dat dat ook met een advents-KAARS kan. |
Licht maken in donkere dagen, elke dag een kaarsje aan met een gebedje erbij.
Even een momentje van stilstaan bij alle goede dingen of moeilijke dingen die op ons padje komen. JEZUS vragen of Hij ons daarmee wil helpen.
Op zaterdag 24 november willen we adventskaarsjes gaan maken. Wil jij graag een kaars mee maken, kom dan samen met je ouders naar de kerk in Sevenum, waar om 18.00 uur de mis begint.
Aan het begin van de viering nodigen we de kinderen dan uit om een kaars te komen versieren. Op het einde van de dienst zijn wij weer klaar en kunnen we weer heerlijk samen naar huis.
Tot zaterdag 24 november!
Groetjes   Miek

Op weg naar kerstmis!

WORKSHOP ADVENTSKRANS
Een advent zonder een adventskrans is niet compleet.
Iedere week meer licht in de duisternis op weg naar kerstmis.
Ieder week een nieuw lichtje om even bij stil te staan.
Op dinsdag 27 november zal Dorine Lenders weer een workshop verzorgen, waar we samen een adventskrans gaan maken.
De kosten bedragen € 20,-, te voldoen op de avond zelf.
U kunt zich aanmelden door een briefje met naam en adres in de brievenbus van het parochiehuis te deponeren. U kunt ook mailen naar: parochiehuissevenum@gmail.com.
Tel.: 06-21658788
Parochiehuis Sevenum
We starten om 20.00 uur.
Het maximaal aantal deelnemers is 15.

KERKBIJDRAGE (1)

Hebt u uw Kerkbijdrage voor 2018 nog niet betaald, dan kan dat alsnog! U kunt uw gave overmaken op rekening nummer
Sevenum: NL61  RABO   0147206545
Kronenberg: NL52  RABO   0147217377
Evertsoord: NL07  RABO   0147204704
Uw steun wordt erg gewaardeerd.

KERKBIJDRAGE (2)

Kerk zijn we samen is het thema van de Actie Kerkbalans van 2019. De voorbereidingen zijn weer in volle gang en binnenkort zal de eerste informatie verstuurd worden aan de vrijwilligers die de brieven van de Kerkbijdrage zullen rondbrengen. Deze brieven vallen in de week van 19 januari 2019 bij u op de mat. Wij vragen u nu alvast om uw kerk te steunen. Help de kerk anderen te helpen. Help ons onze kerk in balans te houden.
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen om in de week van 19 januari de brieven te bezorgen. Hoe meer vrijwilligers, hoe minder werk er te verzetten is. Voel je je geroepen of ken je iemand die het leuk zou vinden om brieven huis aan huis te bezorgen, meld je dan aan: info@parochie-sevenum.nl. Alvast bedankt.

PAROCHIEEL OVERLEG
Donderdag 22 november om 20.00 uur is er weer een parochieel overleg. De coördinatoren hebben de uitnodiging hiervoor inmiddels ontvangen. Graag laten weten als je er echt niet bij kunt zijn.

Ignatiaans bidden – Adventretraite 2018 “Zie, Ik begin iets nieuws”

BEZINNINGSAVOND
Het is alweer een jaar geleden, 20 november 2017, dat de parochie een bezinningsavond hield. Op die avond bleken er veel vragen te leven over het geloof. Sommigen vroegen zich af hoe je kunt geloven in tijden van tegenslag of verdriet, wat is de zin van ziekte en lijden? Anderen wilden meer weten over God: Wie is Hij en hoe zit dat met de Bijbel? Weer anderen vroegen zich af: Hoe kan ik ‘het geloof’ (meer) voelen in mijn leven? Hoe kan ik het doorgeven aan mijn kinderen? Hoe leg je zoiets uit? We blijken allemaal op een of andere manier wel te zoeken naar God en de zin van het leven.
Na deze avond viel het iedereen op hoe goed het hen had gedaan om met anderen te kunnen praten over het geloof. Het was prettig, bevrijdend en leerzaam. Velen zouden best vaker bij elkaar willen komen om zo te delen en samen te zoeken naar antwoorden.
Vragen, het lijkt wel of God aan ons trekt. Dat is ook zo, al ervaren wij het soms als een vaag en onbestemd gevoel. In de Kerk zien we dit als “het roepen van God”
Heb jij soms dat gevoel? Gefeliciteerd, dan hoor jij God roepen! Wat doe je ermee?
Wij, de Kerk, willen samen met jou en anderen die net als jij vragen hebben op zoek gaan naar God. Eigenlijk vreemd, God zoeken. Hij heeft jou immers al gevonden! Maar wat is Zijn Plan met jou, mij, ieder die Hij elke dag weer leven schenkt?
19 november is er een Oriëntatieavond om 20.00 uur in het Parochiezaaltje van de Lambertuskerk te Horst. Deze avond gaan we naar een film kijken. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de film en tenslotte proberen we meer helder te krijgen wat onze geloofsvragen zijn, of wat ons mogelijk weerhoudt om te kunnen geloven in Jezus. Kortom, waar jij wel eens meer van zou willen weten.
Na deze avond wordt door het pastoraal team op basis van de persoonlijke vragen een speciaal programma samengesteld: Workshops, toegespitst op de vraagstelling.  Voor deze workshops, waarvan de datums na enkele weken volgen, ben jij van harte uitgenodigd. Een unieke kans om met anderen te praten over juist jouw dringende geloofsvraag!  Geen hoge geleerdheid, maar dicht bij onszelf. We leren nieuwe dingen en wisselen respectvol van gedachten. We praten over God en met God. Op deze manier gaan we dieper in op voor ons belangrijke facetten van het geloof en ons leven.
Wat als we in plaats van antwoord juist nieuwe vragen krijgen?
Dat zit er wel in, want verdiepen is niet dat je direct aankomt waar je wilt zijn. Je verdiepen in het geloof is als het naderen tot God. Dat doe je stap voor stap. Mocht je het willen, ben je eraan toe, je bent niet alleen. Wij zijn altijd bereid om met je mee te gaan op reis door het leven in Jezus Christus.
“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.”
(Mattheüs 11:28)

WAT MOET IK TOCH MET DAT ONKRUID IN DE TUIN VAN MIJN HART?

Wat moet ik toch met dat onkruid in de tuin van mijn hart?

Laat het toch staan, want alleen dan kan het kwetsbare goede groen ook groeien. De Tuinman zal er wel raad mee weten.
Een meditatie over het onkruid uit Matteüs 13: 24-30.
Meditatie van Bert Daelemans