WELKOM

DOPEN

7 april zal door het sacrament van het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen;
Len Hendrix, Kerkstraat 1, Sevenum
Moge hij met de hulp van zijn ouders opgroeien tot een goede Christen.


OVERLEDEN

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Mevr. Wies Raedts-v.d. Hombergh, Wilgeroosje 2 in Sevenum op de leeftijd van 90 jaar
Mevr. Mie Huijs-Heijligers, Romerweg 14 in Sevenum op deleeftijd van 86 jaar.
Dat zij mogen rusten in vrede.

BIJBELSTUDIE

Samen eten is fijner dan alleen eten.
Samen vieren is leuker dan een feestje voor jezelf.
Zo is het ook met het lezen van de bijbel, voedsel voor onze geest. Op reis door de bijbel dat doe je samen. Samen lezen en samen ontdekken. Een reis met iedere keer weer nieuwe vergezichten. Een reis om zelf te ervaren dat het Woord leeft. Deze reis willen we maandelijks met elkaar maken.  Maandag 25 maart om 10.00 uur in het Parochiehuis in Sevenum vertrekken we.
We bereiden dan de lezingen van 31 maart voor.
U mag zich alvast inlezen: Joz. 5, 9a. 10-12, Ps 34, 2 Kor. 5, 17-21, Luc. 15,1-3.11-32.

Onze reisleider is kapelaan Pierik.
Iedereen is van harte welkom.

HUISPAASKAARSEN

Achter in de kerken van Sevenum en Kronenberg en in het parochiehuis liggen de afbeeldingen en prijzen van de drie huispaaskaarsen met de bestellijst. Op deze bestellijst kunt u uw naam, adres, welke kaars en het aantal invullen. Bestellen kan tot en met het weekend van 30 en 31 maart.

AKTIE KERKBALANS

“Meneer pastoor, het was een mooie mis.” Dat zei laatst iemand na afloop van een van de weekendvieringen. “Het koor zong zo mooi. Het altaar was mooi versierd. En van uw preek heb ik deze keer echt iets opgestoken.” Pastoors horen bescheiden te zijn, maar zo’n compliment doet toch goed. 
Zouden alle kerkbezoekers die op weg naar huis denken: “Het was vandaag echt een mooie viering,” er ook wel eens bij stilstaan dat dit niet vanzelf gaat? Dat de pastoor uren werk heeft aan het schrijven van de preek, dat er bloemen gekocht moeten worden om het altaar te versieren, dat de dirigent en de organist van het koor meestal geen vrijwilligers zijn, maar betaald moeten worden? 

Als kerk zijn we graag gastvrij. Iedereen is welkom. De deur staat altijd open. Maar aan het einde van de maand moeten de stookkosten wel betaald worden. Net als ieder huishouden heeft ook de parochie rekeningen die voldaan moeten worden. Dat kan alleen maar als zoveel mogelijk parochianen meebetalen. De kerk leeft van wat u als parochiaan wilt geven. Het is een vrijwillige bijdrage. Niets is verplicht, maar zonder uw steun kan de parochie haar werk niet blijven doen. 
Steun uw kerk door mee te doen aan de Aktie Kerkbalans.
Sevenum: NL 61 RABO 0147 2065 45
Kronenberg: NL 52 RABO 0147 2173 77
Evertsoord: NL 07 RABO 0147 2047 04

EXTREME KRUISWEG

Vrijdag 12 april is de Extreme Kruisweg. Na de H. mis in de kerk van Sevenum om 18.30 uur volgt een tocht van 21 kilometer langs de 14 staties van de Kruisweg. Vertrek en aankomst zijn in de HH. Fabianus en Sebastianus kerk in Sevenum. Er zal een tussenstop zijn in de Torrekoel in Kronenberg. Achter in de kerken van Sevenum en Kronenberg liggen aanmeldfomulieren. Het aanmeldformulier kunt u inleveren op het secretariaat of in de brievenbus van het parochiehuis. U kunt zich ook opgeven via e-mail freddyenmarielle@home.nl. Opgeven kan tot 1 april 2019

VEERTIG DAGEN OM MÉÉR VAN HET LEVEN TE GENIETEN.
Vasten confronteert je met je leegte en je onvruchtbaarheid. Klinkt dat zwaar?
Volgens Hugo Roeffaers valt er juist veel te genieten in deze ‘woestijntijd’.
Klik op onderstaande link en lees!
genieten in de veertig dagen tijd

UIT DE WENSBOOM kerken Sevenum en Kronenberg


1 dat mijn poesje nieuwe kindjes krijgt
2 Ik niet meer zo vlug boos ben
3 Dat we allemaal samen blijven in 2019
4 Een wereld vol liefde