WELKOM

OVERLEDEN

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Dhr. Huub van Berlo, De Kuiper 65, Sevenum in de leeftijd van 61 jaar.
Dat hij moge rusten in vrede.

VOORSTELLINGSMIS

Zaterdag 23 februari om 18.00 uur zal in Sevenum de voorstellingsmis van de communicanten van Sevenum, Kronenberg en Evertsoord plaatsvinden. De 38 communicanten zullen zich dan aan de parochiegemeenschap voorstellen en natuurlijk zouden ze het heel leuk vinden als u er ook bij bent. Iedereen, groot en klein, jong en oud is van harte welkom om deze gezinsmis bij te wonen.

STILLE OMGANG

Op de avond van 16 maart 2019 komen duizenden bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam.
Voor of na de Omgang wonen zij één van de twintig feestelijke eucharistievieringen bij, in één van de zeven binnenstadskerken.
Het motto, de intentie voor de Omgang van dit jaar luidt: “Vreugde is het onmiskenbare teken van God”
De jongere pelgrims hebben in de Mozes en Aaronkerk hun eigen viering.
De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

Voor verdere informatie zie www.stille-omgang.nl. Volgende week zal er meer informatie in het Klökske staan.

 

Door een mislukte medische ingreep kan ik nooit moeder worden

Door een mislukte medische ingreep kan ik nooit moeder worden
Waarom liet God mij zo in de steek? Die vraag dreunt door in de gesprekken die Annemarie voert met een vrouw in het ziekenhuis. Kan zij ooit weer vertrouwen?
Meditatie bij Matteüs 13, 1-23. Over Gods woord dat als zaad overvloedig over ons wordt uitgestort. En waar het dan bij ons terecht komt.  
 
UIT DE WENSBOOM kerken Sevenum en Kronenberg


1 Dat we veel vakantie krijgen
2 Dat ik dit jaar niet ziek zal worden
3 Een beetje geluk voor iedereen van goede wil
4 Dat Quinto mij nooit vergeet en dat ik hem nooit vergeet