WELKOM

OVERLEDEN

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Guus Fleuren Dorperweiden 73 Sevenum in de leeftijd van 86 jaar.
Dat hij moge rusten in vrede

 

 

 


Op vrijdag 23 maart wordt er voor de eerste keer een extreme kruisweg georganiseerd. Deze kruisweg is op de vrijdag voordat de Goede Week begint.
De avond begint om 18.30 uur met de H. Mis in de St. Lambertuskerk in Horst. Na de mis, rond 19.00 uur, gaan de deelnemers een tocht van 21 kilometer lopen….. de extreme kruisweg.
De kruisweg gaat via de verschillende kruizen, kapellen en kerken van de kerkdorpen van Horst. De kruisweg heeft 14 staties dus 14 plaatsen waar, met het lezen van een overweging, stilgestaan wordt.
Info:
EXTREME WAY OF THE CROSS

NACHTWAKE

In de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag zal er in het parochiehuis weer de nacht aanbidding zijn. Vanwege de uitstelling van het Allerheiligste zullen er de hele nacht minstens twee mensen aanwezig moeten zijn. Het Allerheiligste is het lichaam van Christus. Op de avond voor zijn lijden ging Jezus naar het Hof van Olijven om te bidden, samen met zijn vrienden. Echter, zijn vrienden waren moe en vielen in slaap. Hij zei tot hen: ‘Hoe kunt ge slapen? Staat op en bidt, dat ge niet op de bekoring ingaat.’ (Lucas 22:46) WIJ VRAGEN NIEUWE VRIJWILLIGERS om een uurtje te komen waken bij Jezus. Hebt u tijd tussen 20.00 uur (na de Eucharistieviering) op Witte Donderdag en 09.00 uur op Goede vrijdag, om aanwezig te zijn in het parochiehuis, neem dan contact op met het secretariaat op maandag morgen via telefoonnummer 077-467 1276 of via de e-mail: info@parochie-sevenum.nl. (Carnavalsmaandag zijn wij gesloten)

Uit de WENSBOOM kerk Sevenum of Kronenberg

1 dat het poesje bij ons mag blijven
2 dat mamma beter mag worden
3 iedereen een hartje
4 dat ik kon vliegen