WELKOM

 MIVA COLLECTE 2018

Ook dit jaar neemt onze parochie weer deel aan de MIVA collecte op 25 en 26 augustus.
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs
onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbar
vervoer- en communicatiemiddelen.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor auto’s voor medische zorg in Zimbabwe. Zodat ook hier de bevolking de zorg kan ontvangen waar ze recht op hebben

MARIAFEESTEN TIENRAY

Ook dit jaar vinden er weer de jaarlijkse Maria Feesten plaats in Tienray (klein Lourdes)
Het programma ziet er als volgt uit:
Woensdag 15 augustus – Maria ten Hemel opneming
19.30 uur: Rozenkransgebed bij de Lourdesgrot
20.00 uur: Plechtige hoogmis met aansluitend lichtprocessie. Hoofdcelebrant en predikant is deken de Graaf Woutering.
Zaterdag 18 augustus: 19.00 uur Bedevaartsviering
Zondag 19 augustus: 10.30 uur Bedevaartsviering
Zondag 19 augustus: 15.00 uur Plechtig Marialof met aansluitend sacramentsprocessie en ziekenzegening.
U bent welkom bij een van de vieringen. Speciaal de eucharistieviering op woensdag 15 augustus wordt van harte aanbevolen, omdat er in Sevenum dan GEEN viering is.
Meer info vindt u in de uitgebreide brief die achterin de kerk ligt.

KROEDWISZEGENING

Maria ten hemel opneming is het hoogfeest waarin traditioneel de kroedwis gezegend wordt.
De Kroedwis wordt gezegend in het weekend daaropvolgend. In Kronenberg op zaterdag 18 augustus tijdens de mis om 19.15 uur en op zondag 19 augustus in Sevenum om 09.30 uur tijdens de schoolbeginnersmis.

 

 

SCHOOLBEGINNERSMIS

Traditiegetrouw beginnen we het nieuwe schooljaar met een H mis. Dit jaar zal dit zijn op zondag 19 augustus om 09.30 uur. Hiervoor zijn alle schoolgaande kinderen, samen met hun ouders, van harte uitgenodigd. Tijdens deze mis zullen we aandacht besteden aan het nieuwe schooljaar. Kinderen van de basisschool zullen komen lezen. Iedereen, jong en oud is van harte welkom.

‘Een geordend gebedsleven: mooi, maar het was mij niet gegeven’


Bidden is voor Dries van den Akker altijd een worsteling geweest. Wat hij ook probeerde, niets leek te bevredigen.
tot hij plotseling tot een inzicht kwam.
Worstelen met het gebed