WELKOM

OVERLEDEN

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Mevr. Nelly Rops, ’t Valdere 7 op de leeftijd van 89 jaar
Mevr. Mia Janssen, Horsterweg 16 op de leeftijd van 96 jaar.Dhr. Ton Zelis, Gentiaan 8, op de leeftijd van 81 jaar.
Dat zij mogen rusten in vrede.

VOEDSELBANK

Kerk iedere dag open voor giften aan voedselbank
De voedselbanken kampen met een tekort aan voedsel. De Maria kapel is iedere dag geopend (zijdeur kerk) voor giften aan de voedselbank. Er staan kratten klaar. Ook verenigingen die in deze tijd hun kantine niet kunnen gebruiken kunnen hier voedsel inleveren. Wij zorgen ervoor dat het voedsel bij de voedselbank terechtkomt.
Als u wilt geven gaat de voorkeur uit naar de volgende producten: rijst, spaghetti, macaroni, koffie, thee, koffiemelk in poedervorm broodbeleg (jam, pindakaas, chocopasta, hagelslag) groente en fruit in blik of pot, suiker, zout, peper, mayonaise, ketchup, kruiden, shampoo, tandpasta, douche gel.
Het christelijke gebod van de naastenliefde roept ons ertoe op om te denken aan hen die het niet zo goed gaat.

VEERTIGDAGENTIJD IN HET TEKEN VAN HET CORONAVIRUS
Het zijn vreemde tijden. Alles, het leven van iedereen wordt bepaald door het coronavirus. Ook het parochieleven heeft zich noodgedwongen moeten aanpassen.  De Kerk is, zoals heel de samenleving, als het ware aan banden gelegd.
Dit werd concreet zichtbaar in de plechtigheid van ‘Urbi et Orbi’ afgelopen vrijdag. De paus liep als een eenzame man alleen door de regen richting het bordes van de sint Pieter. Dat had een diepe betekenis. Velen voelen zich namelijk op dit moment alleen vanwege de strenge maatregelingen om het virus te weren. Met name de kwetsbare mensen zijn getroffen. De paus had die avond voor een evangelietekst gekozen, waarin verhaald wordt dat de apostelen met hun vissersboot in een hevige storm zijn terecht gekomen. Voelen wij ons ook niet als in een hevige storm. Waar gaat het naar toe? Hoe lang gaat het duren? Word ik misschien ook ziek?
En wat doet Jezus? Hij slaapt. Is Hij onverschillig? Die vraag zal bij menig gelovige ook naar boven gekomen zijn, nu het coronavirus ons als een storm teistert. Waarom slaapt Jezus? Het antwoord is eigenlijk eenvoudig: Hij heeft zijn leven vol vertrouwen in de handen van God, zijn Vader gelegd. Hij staat dan ook verbaasd dat de leerlingen zo bang zijn: “Hebben jullie dan geen geloof?” Vervolgens brengt Hij de storm toch tot zwijgen. Maar de leerlingen zullen opnieuw stormen beleven maar nu met Jezus, in het vertrouwen dat God de Vader toch zorg draagt voor hen.
U zult de klokken van onze parochiekerk ook de komende weken gewoon horen luiden. Dat is geen vergissing. Het rozenhoedje en de heilige Mis gaan gewoon door, zij het dan aangepast aan de richtlijnen rond het coronavirus. Slechts enkelen zijn in de kapel, er wordt geen heilige Communie uitgedeeld; wel zijn wij verbonden met hen die de ‘kerkradio’ bezitten en met ons meebidden. Op die manier gaat de kern van ons geloofsleven door. Wij mogen Jezus dagelijks in ons midden weten. Hij die ons oproept tot geloof en in ons de angststorm rond deze coronacrisis tot zwijgen wil brengen. Want zegt Hij : “Hebt gij dan geen geloof?”  Moge de Heer ons mede door het bidden van het rozenhoedje en de Eucharistieviering beschermen en bijstaan in deze storm van angst en eenzaamheid.
Groeten en gebed van kapelaan P. Pierik    

BIECHT/VERZOENING

Het sacrament van de verzoening, ook wel ‘biecht’ genoemd, kun je het sacrament van de bevrijding noemen: het bevrijdt je van schuld en kwaad. Mensen doen dingen die verkeerd zijn. Dat erkennen is enerzijds niet makkelijk, zeker niet in deze tijd waarin een beeld heerst van de perfecte mens. Deze erkenning kan anderzijds genezend zijn, zeker als men weet dat iemand onze beperkingen en fouten erkent, maar ook kan uitvegen. Dat is nu precies waar het over gaat in het sacrament van de verzoening. God vergeeft het kwaad dat de berouwvolle mens heeft aangericht en richt hem weer op. De vergeving die God schenkt voegt iets toe aan de mens. Het uitspreken van vergeving maakt dat de levenskracht die door het kwaad werd geraakt, hersteld wordt. God vergeeft alle kwaad als mensen tot inkeer willen komen.
Voor een persoonlijke biecht kunt u contact opnemen met kap. Pierik 06-46350385

OM OVER NA TE DENKEN

De palmwijding verwijst naar Jezus’ koningschap Op palmzondag lezen wij het passieverhaal uit het evangelie van Matteüs. Opvallend tekent dit lijdensverhaal Jezus die met een soeverein gezag zijn lijden doorstaat. In dit alles is Hij werkelijk de Heer, de Koning. Als christenvolk verlangen wij Zijn Koningschap te erkennen en te beleven, vieren wij Zijn liefde tot het uiterste. Zijn grenzeloze liefde is de bron van vergeving van onze zonden. Vanuit Zijn onbeschrijfelijke goedheid stelt Hij de Eucharistie en het priesterschap in. Als christenvolk zijn wij daar dankbaar voor. In de Goede Week mogen we daar wel eens stil blijven staan en Hem vergeving vragen voor de momenten waarop wij Zijn liefde vergeten, geen aandacht geven aan de eucharistie, ons niet in de gelegenheid stellen om het biechtsacrament te ontvangen. Laten wij in deze week dan samen een blik werpen op het kruis en ervoor bidden dat wij met een zuiver hart Zijn verrijzenis kunnen vieren.

MAATREGELEN INZAKE CORONAVIRUS

– Geen publieke vieringen tot en met Pinksteren
– Besloten vieringen alleen in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren, zonder de deelname van andere gelovigen, met in achtneming van alle strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent met ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten de heilige mis worden uitgereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum (laatste heilige communie voor stervenden)
– De kerken zijn waar mogelijk open voor gelovigen die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid

Op de site van de rijksoverheid worden in verband met het afgelasten van samenkomsten uitzonderingen genoemd voor religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Zo mogen uitvaarten en huwelijksvieringen plaats vinden in aanwezigheid van maximaal 29 personen.

De bisschoppen hebben het volgende besloten:
– Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.
– De heilige communie kan bij deze vieringen niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn.

MEDIA TV
U kunt ieder zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.

RADIO MARIA

Voor iedereen die de komende weken niet naar de kerk kan gaan wegens de Coronamaatregelen biedt Radio Maria Nederland uitkomst. Het katholieke radiostation zendt al ruim 12 jaar lang dagelijks de eucharistieviering uit en zal dit ook de komende weken blijven doen. Iedereen in Nederland kan Radio Maria ontvangen via DAB+, internet of de via app voor telefoon en tablet.
Eucharistievieringen
Op doordeweekse dagen is de eucharistie live te beluisteren en mee te vieren in de ochtend om 09:00 uur en ’s avonds om 19:00 uur. In het weekend op zaterdag om 09:30 uur en zondag om 10:00 uur.
Een extra gebedsuur
Naast de reguliere eucharistievieringen stelt Radio Maria de komende weken een speciaal gebedsuur in waarin wordt gebeden voor de huidige situatie in ons land. Dit zal zijn op dinsdagochtend van 11:00 uur tot 12:00 uur. Radio Maria nodigt iedereen uit om zich daarbij aan te sluiten.
Gebedsradio
Het gebed heeft een belangrijke plaats bij Radio Maria. Dagelijks worden de getijdengebeden uitgezonden en wordt een paar keer per dag het rozenkransgebed gebeden, onder andere om 08:30 uur voorafgaand aan de ochtendmis van 09:00 uur. Luisteraars kunnen telefonisch en via e-mail intenties doorgeven waarvoor dan tijdens de gebedsmomenten gebeden wordt. Bij de middagrozenkrans om 12:15 uur is het mogelijk om via de telefoon een tientje mee te bidden.
Radio Maria Nederland is te ontvangen via DAB+, de website van Radio Maria op internet en de gratis app voor telefoon en tablet.
Contactgegevens Radio Maria Nederland
Telefoon: 073-6872000 (op werkdagen tussen 10:00 uur en 12:00 uur)
E-mail: info@radiomaria.nl
Internet: www.radiomaria.nl

WAS BIDDEN OOK MAAR ZO BESMETTELIJK

Bert Daelemans woont in Madrid, waar de lockdown hem in huis houdt. Heeft hij mooi tijd om te bidden, denkt hij. Maar of dat ook lukt… ‘Buiten op straat ligt alles stil, maar binnenin spookt het.’
Lees meer klik op de link hier beneden.
https://igniswebmagazine.nl/spiritualiteit/bidden-zo-besmettelijk/

GEBED
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden: 
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.

Amen.

IK WENS…………….

Uit de kerstwensbomen van Kronenberg en Sevenum
1 dat ik niet meer zo vlug boos zal worden
2 dat ik niet meer naar school hoef en alles al weet