WELKOM

OVERLEDEN

 

Ons gebed wordt gevraagd voor

Mevr. Ciska van den Broek-Philipsen, Maasbreeseweg 6, Sevenum in de leeftijd van 91 jaar.

Dhr. Jan Hermkens, Zonnedauw 42, Sevenum in de leeftijd van 78 jaar.

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

 

 

GEZINSMIS

Zondag 1 juli om 09.30 uur is de Dankviering voor de communicanten. Dit is een gezellige gezinsmis, waar iedereen uiteraard welkom is. Het thema van de dankviering is Samen Verder! Natuurlijk houdt het bij de Dankviering niet op. Eigenlijk begint het nu pas. De communicanten hebben dankzij de lessen van Kapelaan Terrence veel geleerd over de kerk en over het geloof. Ze kunnen nu Samen Verder met papa en mama, met hun broertjes en zusjes, met Jezus en met de geloofsgemeenschap. Ze kunnen Samen Verder groeien in het geloof.

Tijdens de Dankviering zullen de Sèrumse Striepkes en Vocal Connexion liedjes zingen. Kom je ook op 1 juli naar de Dankviering, om Samen Verder te gaan?

 

 

KINDERKERK

Zondag 1 juli is weer de eerste zondag van de maand. Graag willen we jullie uitnodigen om samen met de communicanten deel te nemen aan de Dankviering. De Dankviering begint om 09.30 uur in de grote kerk. De communicanten zullen lezen in de H. mis en de Sèrumse Striepkes zullen samen met Vocal Connexion liedjes zingen.

Komen jullie ook op zondag 1 juli om 09.30 uur naar de gezinsmis?

 

 

 

 

OM OVER NA TE DENKEN

Johannes de Doper (ook Jan de Doper of Jan-Baptist, was een joods profeet die tot omstreeks het jaar 30 in de provincie Judea in Palestina predikte. Hij was de neef van Maria. De heilige Elisabet, zijn moeder, was de tante van Jezus Christus. Johannes de Doper komt zowel in het Evangelie als in de Koran voor

Verkondiging

Zijn periode van optreden begon iets voor die van Jezus en duurde ongeveer even lang. Hij werd ruim een half jaar vóór Jezus geboren. Zijn optreden viel samen met de regering van de princeps Tiberius. Johannes de Doper wordt op twee dagen herdacht: zijn geboorte op 24 juni en zijn onthoofding op 29 augustus

Zijn afkomst, optreden en status (profeet) staan vermeld in de vier evangeliën in de Bijbel. Volgens deze evangeliën was Johannes de enige zoon van de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabeth. Volgens het evangelie van Lucas stamden zij af van een oud priestergeslacht: Zacharias maakte deel uit van de Levitische priesterafdeling van de joodse godsdienst. Abia en Elisabet stamden rechtstreeks af van de eerste Israëlische hogepriester Aäron. Zij was onvruchtbaar, dus kinderloos, tot de aartsengel Gabriel hun de zoon aankondigde. zij waren toen al op hoge leeftijd.

Johannes verkondigde de boodschap van bekering en verlossing van alle zonden door de doop. Hij had veel volgelingen en veel mensen lieten zich door hem in de Jordaan dopen.

 

KINDERHOEKJE

 

Dat gaat nooit voorbij
Soms moet je zo maar huilen
ook al weet je niet waarom
soms wil je met de deuren smijten
keihard stampen op de grond.
Soms moet je heel hard lachen
tot je niet meer stoppen kan.
soms ben je blij heel diep van binnen
je hele gezicht dat glimt er van.
Maar hoe jij je ook voelt van binnen
boos, verdrietig of heel blij
Jezus ís en blijft jouw Vriend
dat gaat nóóit, echt nóóit voorbij!

Pareltjes

 

VRIJDAG 29 JUNI Hoogfeest van HH. Petrus en Paulus

Simon Petrus

Hij wordt met Paulus beschouwd als de stichter van de Heilige Stoel in Rome. Petrus is, net als de apostelen Andreas (zijn broer) en Filippus, geboren in Betsaida nabij het Meer van Tiberias. Hij werkt er als visser. Andreas introduceert Simon Petrus bij Jezus. Als zij in de streek van Caesarea komen vraagt Jezus aan zijn leerlingen wie volgens de mensen de Mensenzoon is. Simon Petrus antwoordt: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God’. Jezus gaf hem ten antwoord: `Gelukkig ben jij, Simon Barjona; niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld, maar mijn Vader in de hemel. Ik zeg jou: jij bent Petrus; op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn. Zo wordt Petrus door Jezus genoemd als hoofd van de Kerk: de allereerste paus.

 

Paulus 

Paulus wordt een van de vroege leiders in de christelijke kerk en begint een centrale rol te spelen in de ontwikkeling en verspreiding van het vroege christendom in de landen rondom de Middellandse zee. Hoewel hij niet tot de oorspronkelijke twaalf apostelen behoort, wordt hij in de regel aangehaald als de apostel Paulus. Paulus zou de auteur zijn van vele Bijbelteksten, en staat tevens bekend om zijn vele missiereizen.

Paulus is een reislustige apostel. Zijn vele missiereizen onder de heidenen leiden tot veel bekeringen. Op deze reizen schrijft hij vele brieven aan de gelovigen, die zijn opgenomen in het Nieuwe Testament. Zijn eerste reis leidt hem, samen met Barnabas, naar Cyprus en Klein-Azië. Op zijn tweede reis trekt hij opnieuw door Klein-Azië en naar Griekenland, met plaatsen als Filippi, Korinthe en Thessaloniki. In Efeze, onderdeel van zijn derde reis, verblijft Paulus een aantal jaren. Een centrum van zijn missies. Hij wordt er gevangen genomen en na een tijd overgebracht naar Rome. Na zijn vrijlating reist hij naar Spanje en opnieuw naar het Midden-Oosten, maar na terugkeer in Rome wordt Paulus opnieuw gevangen genomen. In het jaar 67 wordt hij onthoofd, volgens de overlevering op hetzelfde moment als Petrus.

 

SACRAMENT VOOR DE STERVENDE

# sacrament voor de stervenden

Het is een vergissing de ziekenzalving het laatste sacrament te noemen,
want het laatste sacrament is eigenlijk het viaticum
wat betekent “kracht voor onderweg” of “voedsel voor de grote reis”.
Zo betekent de herwaardering van de ziekenzalving meteen
de herwaardering van het viaticum als sacrament van de stervenden.

In de eerste eeuwen zag men er met grote zorg op toe dat de stervende,
voorzien van het eucharistisch wegbrood (viaticum)
zijn tocht van deze wereld naar de Vader ondernam.
Door maaltijd te vieren met Christus
met het brood van het laatste avondmaal (de laatste communie)
neemt de stervende wezenlijk deel aan de tocht van Jezus naar Zijn Vader.

Het viaticum dient tijdig te worden gegeven
zodat de stervende bewust aan deze viering kan deelnemen.
Daartoe zal de pastoor de zieke en zijn familie op zulke viering moeten voorbereiden.

In onze federatie is de pastoor 24 uur te bereiken alleen op woensdag is er een vervanger.

 

WAT IS CHRISTELIJKE LIEFDE

# christelijke liefde 3

Christelijke Liefde – Het Gebod van Christus
Wat is het hart van Christelijke liefde? Jezus zei: “Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn” (Johannes 13:35). Johannes schreef ooit, geïnspireerd door de Heilige Geest: “Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood” (1 Johannes 3:14). En “dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last” (

Christelijke Liefde – Geen Gevoel Maar een Levensstijl
Nou, wat betekenen deze Schriftteksten dan werkelijk die over “Christelijke liefde” gaan? Is het een warm, knuffelig gevoel? Ik heb namelijk geen warm en knuffelig gevoel voor iedereen die ik tegenkom, of dat nu een Christen is of niet — betekent dat dan dat ik niet gered ben? Nee, een “warm knuffelig” gevoel is niet de bijbelse definitie van “liefde”. Nou, wat is dan de Bijbelse definitie van liefde? Laten we de Schriftteksten eens bekijken en dit zelf ontdekken…
In het Evangelie van Lucas wijdt Jezus uit over dit principe van “het behandelen van zoals je zelf behandeld wil worden”. Hij zegt: “Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is”

 

RELIGIEUZE

# nonnen

Jij vertelt mij wat ik altijd wist,
mij – zwijgend in ontzetting.

Heilige grond is hier een leegte
waar ik roekeloos in word gestort;
en geen haven waar de branding
mij niet bereikt en overspoelt.

Jij zegt van dit alles geen woord
en toch zoekt mijn keel hoe te spreken,
een schreeuw desnoods van pijnlijk gemis:
Waar, waar de belofte van rust?

Jij, Jij – in je woordeloos
ontbreken van antwoord mijn thuis.

  1. Rebecca Braun osc

Uit de WENSBOOM kerk Sevenum of Kronenberg

1 Dat kinderen geen honger meer hoeven te lijden en genoeg eten hebben
2 Dat er meer kinderen naar de kerk komen
3 Dat ik altijd met Vik blijf
4 Un hond
5 Een echt paard