WELKOM

 KINDERZEGEN

Ook dit jaar zal er weer een Kinderzegen zijn. Wij nodigen alle ouders uit om samen met hun kinderen op zondag 27 mei om 11.00 uur naar de kerk in Sevenum te komen. Samen zullen we dan bidden voor alle kinderen in onze parochie. Tijdens deze korte viering zullen de Sèrumse Striepkes zingen. De kinderen die in 2017 gedoopt zijn kunnen dan ook hun sterretje ophalen. Nadat de kinderen individueel de zegen ontvangen hebben is er gelegenheid om een zelf meegebracht bloemetje (echt of zelf geknutseld) neer te zetten bij het Maria beeld op het altaar. Wij hopen ook dit jaar weer veel ouders, opa’s en oma’s, samen met hun (klein)kinderen te mogen begroeten.

KERMISMIS 


Traditie getrouw beginnen we de kermis met een Kermis Mis op zaterdagavond 26 mei om 18.00 uur. Deze mis wordt verzorgd door Gospelkoor Spirit of Love uit Tegelen. Het thema van dit jaar is: De Ontmoeting. We zullen zeker veel mensen ontmoeten tijdens de kermis: goede bekenden, familie en vrienden. Maar zeer zeker ook mensen waar we niet zo dol op zijn. In plaats van ze te mijden, ga eens een praatje met ze maken, laat je van je beste kant zien. Wie weet is dit zo’n ontmoeting die een diepe indruk op je achterlaat.

VASTENACTIE 2018

Inmiddels is de vastenactie 2018 afgerond en kunnen we de eindbedrag bestemd voor de basisschool in Chebukaka, Kenia, bekend maken.
Ontvangen via deur aan deur collecte in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord, middels stortingen op bank, bijdrage vanuit de kinderkerk ( € 99,92), fooienpot Prilpop ( €330.98), collectebussen in de kerk: totaal € 3747,28.  Dit bedrag wordt door het kerkbestuur van de parochie SKE aangevuld tot € 5000,-
Vastenactie Nederland ondersteunt dit project met een gift van € 1750,- omdat ze het een goed initiatief vinden. Ze waarderen dat de gemeenschap van Sevenum, Kronenberg en Evertsoord het genoemde onderwijsproject al jaren zelf steunt en zich daar bijzonder voor inzet.
Dit betekent dat we  €6750,- over kunnen maken naar de zusters om deze school en het onderwijs in Chebukaka verder te ontwikkelen, o.a. met het bouwen van toiletten en douches.
Een geweldig resultaat!!! Een resultaat waar we met zijn allen trots op mogen zijn. En nogmaals dank aan allen, die op welke manier dan ook, hier een steentje aan bijgedragen hebben. Mede dankzij jullie bijdrage en inzet  is het onderwijs, wat huisvesting en leermiddelen betreft,  de laatste jaren enorm verbeterd. Ook deze kinderen verdienen het om via onderwijs zich beter te ontwikkelen om later een positieve  bijdrage te kunnen leveren aan de Keniaanse samenleving.
Werkgroep Vormsel en Vastenactie.
We wensen iedereen hele fijne Kermisdagen.

SACRAMENTSPROCESSIE OP ZONDAG 3 JUNI

De Eucharistie is een van de belangrijkste sacramenten in de Katholieke Kerk. Zo belangrijk zelfs dat een aparte dag is aangewezen om de instelling van de eucharistie te vieren: Sacramentsdag. In de wereldkerk valt deze dag op de tweede donderdag na Pinksteren,  maar in de Nederlandse kerkprovincie wordt die dag op de daaropvolgende zondag gevierd,
Traditioneel trekt op die zondag, dit jaar 3 juni, de sacramentsprocessie door de straten van Sevenum. De straten en kapellen zijn dan versierd, muziek en vaandels, parochianen, misdienaars, acolieten en communicantjes trekken biddend en zingend voorbij. De stoet wordt gesloten door de kapelaan die het Allerheiligste draagt. Een processie is een viering, die nog maar in weinig parochies leeft. Sluit u aan bij de processie en houdt de traditie levend.
Dit jaar is de route het zelfde als vorig jaar.
Processie route
Kerk – Raadhuisstraat – Maasbreeseweg -Schoutstraat
1e stop Sevenheym (rond 10.30 uur)
Schoutstraat – Weverstraat  – Den Eigen
2e stop kapel Den Eigen
Den Eigen –  Raadhuisstraat – Raadhuisplein
Afsluiting bij de kapel op het Raadhuisplein
Volgorde sacramentsprocessie
Acolieten met het processiekruis
Vaandeldragers (St. Sebastianus- en Mariavaandel)
Koninklijke Harmonie “Unie”
Parochianen
Gemengd Kerkelijk Koor en Seniorenkoor
Leden van het kerkbestuur
Vaandeldragers (H. Sacrament- en Gezinsvaandel)
Communicantjes met begeleiding
Misdienaars en acolieten met flambouwen en wierookvaten
Priester met het Allerheiligste
Schuttersgilde

EERSTE VRIJDAG

Elke Eerste Vrijdag van de maand wordt het Allerheiligste uitgesteld in het Parochiehuis. Dit gebeurde om 17.30 uur, vóór de H. mis van 18.30 uur. Vanaf juni gebeurt dit om 19.00 uur, NA de H.mis.

 

 

 

BLINDENDAG SWEIKHUIZEN

Vorig jaar mochten we een aantal nieuwe bedevaartgangers uit ons bisdom verwelkomen op de ‘Blindendag’ in Sweikhuizen. Het doet ons als Odilia-comité goed dat er meer bekendheid aan is gegeven. De 85ste  ‘Blindendag’ is dit jaar op zaterdag 16 juni. Folders liggen achter in de kerken van Sevenum en Kronenberg.
Voor meer informatie: blindendagsweikhuizen@gmail.com of tel. 046-4432242
Aanmelding (voor 11 juni): blindendagsweikhuizen@gmail.com
hartelijke groet, namens het Odiliacomité,
Diaken Harrie Janssen

NIEUWE BRIEF PAUS FRANSISCUS
Paus Fransiscus heeft een nieuwe brief geschreven.  Gaudete et Exsultate – Verheugt u en juicht.
Helaas is deze brief nog niet in het Nederlands vertaald.
Hier vindt u de link naar de engelse versie.
Gaudete et Exsultate (engels)
Emmanuel van Lierde schreef een artikel naar aanleiding van deze brief.
Hij is hoofdredacteur van het Vlaams katholiek opinieweekblad Tertio,
Emmanuel van Lierde over “Gaudete et Exsultate”

Uit de WENSBOOM kerk Sevenum of Kronenberg


1
Dat ik liever ben voor mama
2 Dat ik gauw van school mag ik leer niet graag