WELKOM

OVERLEDEN
overlijden
Ons gebed wordt gevraagd voor:
De Heer Jeu Baeten Maasbreeseweg 26 Sevenum in de leeftijd van 79 jaar.
Dat hij moge rusten in vrede.

DOPEN
doopvontklein
Zondag 23 oktober zal door het sacrament van het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen;
Emma van den Beld, Tinnegieterstraat 17, Sevenum
Moge zij met de hulp van haar ouders opgroeit tot een goede Christen.

ZIEKENBEZOEK
zorgen-2
Zowel Kapelaan Terrence als de leden van onze werkgroep ziekenbezoek nemen graag de tijd voor een persoonlijk bezoek, indien U dit op prijs stelt, bij u thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis.
In tegenstelling tot wat veel parochianen denken, verstrekken de ziekenhuizen uit de regio ons geen informatie over opgenomen patiënten. Wilt u daarom bij ziekenhuisopname ons zelf laten weten dat u een bezoek op prijs stelt? Ook huisbezoek is helemaal niet uit de tijd, integendeel. Laat het gerust even weten! U kunt contact opnemen met
Joke Cuppen 077-467 2199
Christien Kurstjens 077-398 2881
Wim van de Beuken 077-467 2167

ALLERHEILIGEN
allerzielen4
Op zondag  30 OKTOBER wordt bijzonder gebeden voor onze overledenen, van wie wij uit onze parochiekerken afscheid hebben genomen. Daarna vindt de zegening van de graven plaats.
Allerzielenlof:
Evertsoord: na de H. Mis van 11.00 uur
Kronenberg: om 14.00 uur;
Sevenum: om 15.15 uur
Wij nodigen alle parochianen uit om zich na het lof eerst te verzamelen op het centrale punt op het kerkhof. Na afloop kunnen de graven afzonderlijk bezocht worden.

ALLERHEILIGEN / ALLERZIELEN EVERTSOORD
Zondag 30 oktober eucharistieviering in het kerkje van Evertsoord.
De viering staat in het teken van Allerheiligen/Allerzielen en zal worden voorgegaan door kapelaan Terrence. Ons zangkoor Melodia  zal ook nu de weer de H. Mis  opluisteren .
Na afloop gaan we met z`n allen naar het kerkhof toe, waar de graven gezegend zullen worden. De H. Mis begint om 11.00 uur.
Parkeren kan ook bij de flex- cabs van Ter Peel.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze viering.
Misintenties kunt u doorgeven via tel.  077-4671276// maandag tussen 10.00-11.30 uur of via info@parochie-sevenum.nl. U bent op maandagochtend ook van harte welkom in het parochiehuis. De deuren zijn om 10.00 uur open.

LICHTPROCESSIE
kaars

Op woensdag 2 november, het feest van Allerzielen willen wij een lichtprocessie houden voor onze dierbaren die gestorven zijn.
Iedereen is welkom, wie u ook bent, waar u ook voor staat. Gedenken doen we samen.
Wij komen samen om 19.00 uur in het Parochiehuis om vandaar uit naar het centrum van het kerkhof te lopen, ieder op zijn eigen wijze en met zijn eigen gedachte.
Wij zorgen voor een kaarsje!!!!
Wees welkom allemaal.
VAN IEMAND HOUDEN IS GEMAKKELIJK
IEMAND MISSEN IS MOEILIJK
IEMAND VERGETEN IS ONMOGELIJK.

ROUWVERWERKING
vergeet-de-mooie-dagen-niet-1
Op vrijdag 28 oktober is er in ’t Groenewold om 19.00 uur een open themavond over rouwverwerking.
Welkom is ieder die een dierbare heeft verloren (partner, ouder, kind, broer, zus) maar ook welkom zijn andere betrokkenen. Er is tevens gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen. Ook informeren wij u over de mogelijkheid van deelname aan een rouwgroep van lotgenoten. Dit traject bestaat uit 6 bijeenkomsten. De avond wordt begeleid door 2 deskundige rouwbegeleiders. Als u wilt deelnemen aan deze thema-avond dan graag aanmelden uiterlijk woensdag  26 oktober 2016. Voor aanmelding of meer inlichtingen kunt u contact opnemen met ’t Groenewold tel. 077-3546689 (di. t/m vr. van 9.00 – 13.30 uur) of mailen naar: st.groenewold@home.nl.

OKTOBERMAAND – MARIAMAAND
rozenkrans
Oktober wordt in de Katholieke Kerk beschouwd als de tweede Mariamaand. Deze devotie is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria van de Rozenkrans. De heilige paus Pius V bepaalde dat deze gedachtenis gevierd moest worden op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto, die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke troepen de Turkse Ottomanen. Pius (1566-1572) schreef deze overwinning op de Turkse agressie toe aan de hulp van de Maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans. Dit gebed werd vooral gepropageerd door de Orde der Dominicanen. De Rozenkransmaand werd in de 19de eeuw ingesteld.
Daarom zal er in de maand oktober vóór de H.Mis op zondag ook de rozenkrans gebeden worden om 09.00 uur in de kerk van Sevenum.