WELKOM

WELKOM!

Op 1 juni, Tweede Pinksterdag is het eindelijk zover. U bent weer welkom in de kerk. De kerk is inmiddels aangepast zodat een veilig bezoek gewaarborgd is en we voldoen aan de richtlijnen.
De maatregelen zijn getroffen om elkaar te beschermen.
We zetten de belangrijkste op een rij.

  • Blijf thuis als u verkouden bent en/of verhoging hebt!
  • Blijf thuis als een van uw huisgenoten koorts of last van benauwdheid heeft!
  • Houdt 1.5 m. afstand van elkaar.
  • Er is een coördinator aanwezig indien iets onduidelijk is.
  • Alle ingangen van de kerk zijn geopend.
  • In alle kerkbanken liggen de gebeden boeken klaar.
  • U kunt alleen plaatsnemen op de gemarkeerde zitplaatsen in de kerk.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Maximaal 4 personen per bank.
  • In het middenpad zijn markeringen aangebracht op een afstand van 1.5 m. van elkaar.
  • Voor aanvang van de dienst volgt verder informatie.

Bovenstaande instructies vindt u ook op een poster aan de kerkdeuren.
Achter de schermen zijn nog meer maatregelen genomen zoals het aantal misdienaars en aanwezigen in de sacristie en de instructies voor de Eucharistieviering. Mocht u hier meer over willen weten dan vraag het gerust.

PINKSTEREN: DE DEUREN VLOGEN (VLIEGEN) OPEN!

Zondag vieren wij het grote feest van Pinksteren. De leerlingen die zich vol angst opgesloten hadden in een bovenzaal, ontvangen de heilige Geest. Concreet betekende dat, dat de komst van de heilige Geest gepaard ging met een windstoot die deuren en ramen opengooide. Deze deuren en ramen waren rond Pasen gesloten uit vrees voor het ‘onbekende’. De Geest schenkt de leerlingen moed, kracht en inspiratie. Het ‘onbekende gevaar’ is niet weg maar verlamt hun geloofsleven niet langer.
Onze parochiekerk is ook wekenlang gesloten geweest voor het ‘onbekende’: de onzichtbare krachten van het coronavirus.
In het weekend van Pinksteren vliegen echter ook de deuren van onze kerk weer officieel open. In het hele gevecht rond het coronavirus heeft de overheid en met haar de kerkelijke overheid weer moed gevat om voorzichtig opnieuw ‘op te starten’.
In feite betekent Pinksteren elk jaar opnieuw een ‘nieuwe start’ in het leven van een christen. Je kunt het vergelijken met een voorjaarspoets. Het zonlicht, de heerlijke temperaturen nodigen uit tot het opengooien van ramen, het luchten van bedden en ga zo maar door.
Wij worden als christenen uitgenodigd om de deuren en ramen van ons hart te openen. Moge de gloed van de Geest ons in vuur en vlam zetten om vol goede moed, kracht en inspiratie, ondanks het coronavirus, ons christen zijn ‘op een vernieuwende wijze’ kleur en inhoud te geven.
Kapelaan P. Pierik

HEILIGE GEEST

De Heilige Geest is ‘God op aarde’. God woont weliswaar in de hemel, maar tegelijkertijd is Hij hier bij ons. Voor zijn dood beloofde Jezus dat in Zijn plaats een ‘Trooster’ en ‘raadsman’ op aarde zou komen.
Probeer het je voor te stellen als een warme wind. Een wind die door de wereld waait, warmte geeft waar het koud is, zuurstof geeft, waarin je soms flarden van kinderstemmen hoort. Het is een ademtocht. Die ademtocht gaat door alles heen en kan overal bij.
Het woord ‘geest’ betekent hier dus absoluut geen ‘spook’ of ‘bovennatuurlijke kracht’. De Geest is God zelf. De Bijbel zegt dat God de Heilige Geest stuurde na het overlijden van het Jezus. Jezus was bij ons, maar de Heilige Geest is ‘in’ ons. Dichterbij kan God eigenlijk niet komen.
‘De geest krijgen’
Denk eens aan de volgende uitdrukkingen: de geest krijgen, geestdriftig zijn, de tegenwoordigheid van geest hebben. Het gaat in al die zegswijzen eigenlijk om een bepaalde helderheid in je hoofd. Stel: een goeie vriend van jou heeft iets moeilijks meegemaakt. Als je daar met hem over in gesprek gaat, merk je ineens dat de woorden vanzelf komen. Hoe meer je vertelt, hoe meer je voelt dat het waar is wat je zegt. Je wordt steeds enthousiaster. En je vriend is enorm geholpen.
Precies in dat soort dingen is de Heilige Geest. Die Geest is hier om mensen te helpen en ze te ondersteunen. Hij wordt daarom ook wel de ‘Trooster’ genoemd. Hij zorgt voor kalmte als je in paniek bent, voor innerlijke troost als je het moeilijk hebt en Hij helpt je bidden. Je kunt Hem ervaren als inspiratie of als innerlijk vuur. De Geest is ook rust. Laat alles eens uit je handen vallen, sluit je ogen en zwijg een tijdje. Je zult de Heilige Geest het makkelijkst ervaren, als je zelf heel stil bent.

VOEDSELBANK

Ook deze week is de Mariakapel open voor uw donatie aan de Voedselbank.
Dank u wel voor al uw gulle giften.

VASTENACTIE / VOMSELPROJECT 2020

Dit jaar zouden de vormelingen, in samenwerking met de vastenactie, collecteren in Kronenberg en Sevenum. Vanwege Corona heeft dit helaas niet kunnen plaatsvinden.
Om het doel van 2020 (Speeltoestellen voor de Emmanuel Primary School in Kitale, Kenia) toch te kunnen realiseren benaderen we u nu op een andere manier.
We gaan huis aan huis een envelop bezorgen waarin we u vragen om uw bijdrage voor dit mooie project over te maken op rekening: NL15 RABO 01472 280 34 t.n.v. Parochie Sevenum o.v.v. Vormselproject-Vastenactie of contant in de envelop inleveren kan ook.
Op 1e Pinksterdag tussen 14.00 en 17.00 uur in de kerk van Sevenum, t/m 7 juni in de collectebus in de Mariakapel of op de onderstaande adressen.
-Esther Tillemans, Bosschekampstraat 1A, Sevenum
-Christianne Schuurmans, Simonsstraat 7, Kronenberg
-Monique Weling, Den Bunder 1, Kronenberg.       
WE ZIJN BLIJ MET ELKE EURO!

ONZE LIEVE VROUWE TER NOOD

In de meimaand vinden er normaliter 2 Maria vieringen plaats in de buitenlucht. Bij de Mariakapel op het Hoogbroek en bij de kapel van Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Den Eigen. Deze laatste kapel is wel de meest bekende in onze gemeente omdat het achterliggende verhaal zo spraakmakend is.
De kapel is uit dankbaarheid opgericht door Jan Slots uit Helden. Ca. 1860 trouwde Lucia Slot, waarschijnlijk zijn dochter, in Sevenum. Men zegt dat zij in de winter en onderweg naar Sevenum, plotseling oog in oog kwam te staan met een wolf. Zij bad tot O.L. Vrouw en toen de wolf haar wilde aanvallen, klonk een schot. De wolf viel dood neer. Men spreekt dan ook wel over de kapel van het wonderbare schot.
Anneke Houben heeft in 1976 een gedicht geschreven over deze gebeurtenis en Eddy Verheijen heeft er in 1988 een lied van gemaakt. Zoek maar eens op youtube op ‘wonderbaar schot’.

ONS GEBREK

Een waterdrager in India had twee grote vaten die aan de uiteinden van een stuk hout hingen dat hij op zijn nek droeg. Een van de kruiken was gebarsten, terwijl de andere kruik puntgaaf was en altijd al het water op de plek van bestemming bracht. Aan het einde van de lange weg van de rivier naar huis was de gebarsten kruik nog maar halfvol.
De arme gebarsten kruik schaamde zich voor zijn gebrek en voelde zich ellendig omdat hij maar de helft kon doen van waarvoor hij bedoeld was. Nadat hij zich twee jaar lang een mislukkeling had gevoeld, zei de kruik op een dag tegen de waterdrager:
“Ik schaam me voor mezelf en ik wil u mijn excuses aanbieden. Ik heb steeds maar de helft van het water afgeleverd, omdat door de barst in mijn buik er steeds water weglekt onderweg naar uw huis. Vanwege mijn gebrek moet u al dit werk doen en profiteert u er niet eens optimaal van.”
De waterdrager zei tegen de kruik: “Is het je nooit opgevallen dat er alleen aan jouw kant van het pad bloemen staan, en niet aan de kant van de andere kruik? Dat komt omdat ik wist dat je een gebrek had en ik bloemzaadjes heb gezaaid aan jouw kant van het pad. En elke dag heb jij die zaadjes op de terugweg water gegeven. Twee jaar lang heb ik deze prachtige bloemen kunnen plukken om op tafel te zetten. Als jij niet was zoals je bent, had ik deze bloemenpracht niet in huis gehad.”

Gelukkig gebruikt God ook kruiken met een barst. Je hoeft niet perfect te zijn. God kan je gebruiken zoals je bent.

OPEN KERK

Ook op zondag 31 mei is onze kerk weer geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Uitstelling van het Allerheiligste van 14.00 – 15.00 uur.
Loop even binnen, voor gebed, een kaarsje of gewoon om even tot rust te komen.

IK WENS…………….

Uit de kerstwensbomen van Kronenberg en Sevenum
1. Geluk en liefde voor iedereen
2. Ik wens dat mijn familie en papa en mama’s vrienden gezond blijven